Millainen oppimateriaali valmennuskurssillanne on käytössä?

Valmennuskurssilla saat harjoitusmateriaaliksi suuren määrän pääsykoetehtävien kaltaisia soveltavia tehtäviä sekä vanhoja lääketieteen pääsykoetehtäviä biologian, fysiikan ja kemian alueilta. Näiden lisäksi saat käyttöösi sähköinen verkko-oppimisympäristömme, vaiheittain etenevän matemaattisten taitojen harjoitusmateriaalin, sekä seurantapaketit, joiden avulla voit seurata edistymistäsi kussakin oppiaineessa.

Lisäksi tammikuussa alkavien valmennuskurssien hintaan kuuluvat myös lukion kertauskirjat, joita käytetään lukion oppimäärien kertaamiseen valmennuskurssin alkupuolen aikana.

Jos tehtävämateriaali loppuu kesken, voit aina pyytää opettajalta lisätehtäviä. Keneltäkään valmennuskursseillamme ei ole koskaan loppunut tekeminen kesken.

Keskustelu