Lääketieteellisen valintakoe 2023

Johdanto

Vuonna 2023 lääketieteen valintakoe toimii olennaisin osin kuten vuoden 2022 valintakoe. Tämä lopettaa trendin, jossa lääkiksen pääsykoetta on uudistettu joka vuosi. Koepäivän käytännön järjestelyistä tiedotetaan vielä myöhemmin tarkemmin.

Valintakokeessa testataan biologian, kemian ja fysiikan osaamista lukion vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteella.

Kokeeseen on mahdollista osallistua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon perusteella, mutta aikaisempi tutkinto ei vaikuta pistemäärään, vaan ainoastaan kokeesta saatavilla pisteillä on merkitystä. Ensikertalaisille ylioppilaille on mahdollista hakea myös pelkän ylioppilastodistuksen perusteella.

Hakuprosessi

Lääketieteen valintakoe järjestetään 23.5. 2023 kello 9-14. Kokeessa käytetään Vallu-pääsykoejärjestelmää, joka on olennaisin osin saman kuin vuoden 2022 kokeessa. Koe tehdään koesalissa tehtävänä kokeena hakijan omalla kannettavalla tietokoneella. Hakuaika lääkikseen on 15-30.3. 2023.

Kokeen voi tehdä Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella tai Turussa. Koepaikkakunta valitaan hakemisen yhteydessä, eikä sitä voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa.

Samalla kokeella sai hakea yhteentoista eri hakukohteeseen:

 • Lääketiede Helsinki
 • Medicin i Helsingfors
 • Lääketiede Turku
 • Lääketiede Tampere
 • Lääketiede Kuopio
 • Lääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Kuopio
 • Hammaslääketiede Turku
 • Hammaslääketiede Helsinki
 • Eläinlääketiede Helsinki

Kukin hakija saa hakea korkeintaan kuuteen hakukohteeseen, ja opiskeluoikeus myönnetään korkeintaan yhteen hakukohteeseen, joka on hakijan listalla ylimpänä oleva kohde, johon hakijan pisteet riittävät.

Hakija voi sijoittaa hakukohteidensa joukkoon joko lääketieteellisiä tiedekuntia tai hammaslääketieteellisiä tiedekuntia. Lisäksi on mahdollista hakea samanaikaisesti myös eläinlääketieteeseen. Hammaslääketieteeseen ja lääketieteeseen ei ole mahdollista hakea samalla haulla.

Kokeeseen oli mahdollista anoa etukäteen lisäaikaa lääketieteellisestä syystä. Yleisin tällainen syy on lukihäiriö. Tyypillisesti lisäaikaa saa 30 minuuttia.

Sähköinen koe

Pääsykoe tehdään Vallu-pääsykoejärjestelmässä, joka on sama kuin vuoden 2022 järjestelmä. On mahdollista, että pieniä muutoksia tulee. Esimerkiksi vuoden 2022 kokeessa vastausten tallennustapa aiheutti epätietoisuutta, ja on mahdollista, että tähän tulee korjaus. Vallun testiversiota pääsee kokeilemaan tästä linkistä.

Koe tehdään kannattevalla tietokeella. Tabletin tai puhelimen käyttö ei ole mahdollista. Myöskään vuonna 2022 sallittu Microsoft Surface -laite ei ole enää sallittujen laitteiden joukossa. Tietokoneen mahdolliset käyttöjärjestelmät ovat Windows 10, macOS 10.14, Ubuntu Linux 18.04 LTS tai näiden järjestelmien uudemmat versiot. Google Chrome OS ei ole yhteensopiva koejärjestelmän kanssa.

Koejärjestelmä on selainpohjainen, ja mahdolliset selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari. Selaimen tulee olla ajantasalla, siinä tulee olla käytössä JavaScript ja evästeet. VPN-ohjelmat tulee kytkeä pois päältä kokeen ajaksi ja selaimesta tulee poistaa lisäosat. Ohjeita lisäosien poistoon löytyy täältä.

Koejärjestelmässä on oma yksinkertainen funktiolaskin. Siinä on nelilaskimen toimintojen lisäksi trigonometriset funktiot kääteisfunktioineen, yleinen ja kymmenen potenssiin korotus, pii, logaritmi, Neperin luku, yhden numeron muisti, neliöjuuri ja sulut. Lisäksi hakija voi halutessaan tuoda oman nelilaskimen, jota koskevista säännöistä voi lukea täältä.

Kokeessa oli käytössä kaavaeditori, joka on olennaisin osin YO-kokeissa käytettävän Abitti-järjestelmän kaavaeditori.

Valintakoemateriaalit

Lukiot siirtyivät uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2021. Pääsykoe 2023 kuitenkin perustuu vielä lukion vanhaan, vuoden 2016, opetussuunnitelmaan. Koe perustuu lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimääriin, ja lisäksi varsinkin fysiikassa pärjääminen vaatii käytännössä lukion lyhyen matematiikan erittäin hyvää osaamista. Pitkän matematiikan asioita ei ole vaadittu lääkiksen pääsykokeessa. Erillista ennakkomateriaalia ei ole.

Valintakiintiöt

Hakijat valitaan kolmessa kiintiössä:

 • 50 % ensikertalaisia ylioppilastutkinnon perusteella
 • 15 % ensikertalaisia valintakokeen perusteella
 • 35 % kaikille avoimessa kiintiössä valintakokeella

Todistusvalinnassa valitaan pienin mahdollinen määrä hakijoita, joka on kuitenkin yli 50 %. Tämä tarkoittaa, että valittaessa 40 hakijaa näistä 21 valitaan ylioppilastutkinnon perusteella. Kaikille avoimessa kiintiössä oli mahdollista hakea myös ammatillisen tutkinnon perusteella. Pelkkä peruskoulu ei anna mahdollisuutta hakuun.

Yksilölliset järjestelyt

Lääketieteen valintakokeeseen on mahdollista anoa yksilöllisiä järjestelyjä esimerkiksi tarkkaavaisuuden häiriön, lukemisen vaikeuden tai liikuntaesteen perusteella. Hakemus tulee perustella tarkasti, siinä tulee olla liitteenä tarvittavat todistukset ja se tulee toimittaa 6.4.2023 kello 15 mennessä siihen yliopistoon, jossa hakija tekee kokeensa. Hakemuksen perusteella on mahdollista saada 30 minuuttia lisäaikaa kokeeseen tai muita tarvittavia yksilöllisiä järtelyjä. Tarkempia tietoja voi lukea täältä.

Ilmainen valmistautumisopas

Jos lääkis on tavoitteena keväällä 2023, kannattaa tilata ilmainen valmistautumisoppaamme. Katso myös yleisesittelymme lääketieteellisen pääsykokeesta.