Valmennuskurssin ehdot

1. Kurssin varaaminen
Kurssille ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova. Ensimmäinen maksuerä maksetaan ilmoittatumisen yhteydessä. Toinen erä maksetaan kurssin alussa ja loput tasaisin välein kurssin aikana.

2. Kurssin peruutus
Jos kurssi peruutetaan vähintään 30 päivää ennen kurssin alkua, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 200 euron peruutusmaksulla. Jos kurssi peruutetaan tämän jälkeen, mutta ennen kurssin alkamista, on peuutusmaksu 400 euroa. Jos kurssi peruutetaan tai keskeytetään kurssin alun jälkeen, veloitetaan 400 euron peruutusmaksu, sekä se osuus kurssimaksusta, joka vastaa peruutusilmoitukseen mennessä kuluneita kurssipäiviä riippumatta siitä, onko oppilas ollut paikalla vai ei. Lisäksi käytetyistä henkilökohtaisista valmennustapaamisista veloitetaan hinnaston mukainen hinta. Kurssilaisille tarjotut valmennustapaamiset ovat ilmaisia vain, jos kurssimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Kuluneita kurssipäiviä verrataan aina siihen opetusmäärään, joka kurssikuvauksessa on luvattu. Jos kurssilla järjestetään luvattua enemmän opetusta, ja keskeytysajankohtaan mennessä opetustunteja on jo pidetty kurssikuvauksessa luvattu määrä, ei kurssimaksua palauteta.

Jos kurssi peruuntuu kurssinjärjestäjästä johtuvista syistä, palautetaan kurssimaksu kokonaan. Jos kurssinjärjestäjä joutuu pakottavasta syystä keskeyttämään kurssiopetuksen, palautetaan kurssimaksu ainoastaan niiden jäljellä olevien kurssipäivien osalta, jotka jäävät keskeytyksen vuoksi toteuttamatta.

Simuloituihin kokeisiin ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa. Kokeen voi kuitenkin vaihtaa toiselle koepäivälle ilmoittamalla siitä vähintään viikkoa ennen koetta.

3. Kaverialennus
Kaverialennuksen perusteet kerrotaan kunkin kurssin kohdalla erikseen. Kaverialennus toteutuu vain, jos kaikki porukkaan kuuluvat maksavat kurssimaksun kokonaisuudessaan. Jos joku porukkaan kuuluva peruuttaa tai keskeyttää kurssin tai jättää osan kurssimaksusta maksamatta, katsotaan kaveriporukan koko vastaavasti pienentyneeksi, mikä vaikutaa muiden saamiin kaverialennuksiin.

Kaverialennusta täytyy hakea ilmoittautumisen yhteydessä. Alennusta ei myönnetä jälkeenpäin. Kaikkien kaveriporukkaan kuuluvien nimet on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kaverialennusryhmään ei voi ilmoittautua jälkikäteen.

4. Takuu
Tiettyihin kurssipaketteihin kuuluu takuu. Kurssitakuu on voimassa kurssia seuraavana vuonna. Takuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jos takuuseen kuuluu osallistuminen jollekin kurssille alennettuun hintaan, tätä alennusta ei voi yhdistää muihin alennuksiin. Takuu on voimassa ainoastaan siinä tapauksessa, että takuuseen oikeuttavan kurssin hinta on maksettu kokonaisuudessaan.

5. Muutokset
Kurssinjärjestäjä pidättää oikeuden aikataulun, opettajien ja kurssimateriaalin muutoksiin. Jos opetus joudutaan joinain päivinä perumaan, voidaan korvaava opetus järjestää jonain toisena päivänä. Mikäli kurssin oppituntimäärä peruutuksesta huolimatta ylittää kurssikuvauksessa ilmoitetun kokonaismäärän, ei kurssinjärjestäjällä ole velvollisuutta järjestää korvaavaa opetusta.

6. Kurssin kesto ja ryhmäkoot
Kurssin kesto ilmoitetaan 40 minuutin oppitunneissa, jotta kesto olisi vertailukelpoinen muiden kurssinjärjestäjien kanssa. Todellisuudessa oppitunteja yhdistellään niin, että opetus ei välttämättä rakennu 40 minuutin jaksoista. Opetuksen yhteiskesto on vastaa kuitenkin vähintään ilmoitettua määrää 40 minuutin oppitunteja. Opetuksen yhteiskestoon lasketaan mukaan kaikki ryhmäopetus, koetilaisuudet sekä henkilökohtaiset tapaamiset. Joskus opetuksen aikana pidetään oppilaiden toivomuksesta pieniä taukoja, jolloin myös tauot lasketaan mukaan opetusaikaan.

Ilmoitetut ryhmäkoot ovat arvioita. Todellinen ryhmäkoko voi olla hieman pienempi tai suurempi, mutta erityisesti pienryhmissä teemme parhaamme pitääksemme ryhmäkoon ilmoitetuissa rajoissa.

7. Vastuu
Teemme parhaamme, että opetuksemme olisi mahdollisimman laadukasta. Lääkisvalmennus ei kuitenkaan missään tilanteessa ole korvausvelvollinen, kurssilla annetun tiedon ja/tai neuvojen mahdolisesta virheellisyydestä aiheutuneisiin seurauksiin liittyen. Jokainen kurssilainen on itse vastuussa omasta pääsykoesuorituksestaan ja kaikista muista tavoista, joilla hän kurssilla opittuja tietoja ja taitoja soveltaa. Siinäkin tilanteessa, että kurssiopetusta ei pystytä toteuttamaan lupausten mukaan, korvausvastuu rajoittuu korkeintaan maksetun kurssimaksun palauttamiseen.