Työharjoittelu Romanian lääketieteellisessä

Olet ehkä huomannut, että tarjoamme valmennuskurssia myös Romanian lääketieteelliseen. Voit halutessasi lukea lisää kurssista täältä.

Romaniassa opiskelu tarjoaa sinulle Suomea paremmat ja mielenkiintoisemmat mahdollisuudet koulutukseen kuuluvalle työharjoittelulle ja käytännön opinnoille. Harjoittelemaan haluamasi erikoisalan lääkärin rinnalle pääsee jo 2. opintovuonna – Suomessa vasta kandin tutkinnon jälkeen 4. opiskeluvuonna. Opinnot painottuvat vahvasti monipuolisiin käytännön oppitunteihin, jotka aloitetaan jo 1. lukuvuonna. Kokeita tehdään eläimillä, ihmisen sisäelimillä ja luilla, sekä ruumiilla.

Millaista työharjoittelu käytännössä on

Työharjoittelu Romaniassa on hyvin vapaamuotoista; kysyt vain sinua kiinnostavan erikoisalan lääkäriltä, voisitko saada olla hänen avustajanaan. Yleensä lääkärit suostuvat pyyntöösi. Voit jatkossa jatkaa sinua kiinnostavalla alalla kaikkien työharjoittelujaksojen ajan tai siirtyä toisen erikoisalan lääkärin avustajaksi. Sinä päätät, mikä sinua kiinnostaa ja mihin haluat keskittyä kunkin työharjoittelujakson aikana. Voit keskittyä jo opintojesi aikana haluamaasi alaan, ja pohjustaa mahdollisia erikoistumisopintojasi Suomessa tai tietyn alan osaamista valmistumisesi jälkeen.

Työharjoittelu aloitetaan 2. opintovuoden aikana kesän alussa. Harjoittelua on 2 viikkoa ja työpäivät kestävät 6-8h. Ensimmäisessä harjoittelussa tutustut uuteen ilmapiiriin, työtiloihin ja keräät alustavaa kokemusta. Työharjoittelut vuosina 3-6 ovat syventäviä. Erikoistut tarkemmin eri aloihin ja työharjoittelut kestävät pidempään. Työharjoitteluun kuuluu myös yöpäivystystä.

Työharjoittelu tapahtuu romaniaksi, mutta 2 vuoden romanian oppituntien aikana sinulle ehtii kertyä harjoittelussa tarvittava kielitaito. Romania on sitä paitsi helppo kieli oppia; sen sukulaiskieliä ovat mm. italia ja ranska. Työharjoittelusi sujuu ammattimaisella otteella, kun keskustelet potilaiden kanssa heidän omalla äidinkielellään. Romanian osaamisesta on sinulle hyötyä myös työmarkkinoilla ja muiden kielten oppimisessa.

Työharjoittelun aikana verkostoidut tulevien kollegoiden, työnantajien ja esimiestesi kanssa. Moni opiskelija jatkaakin Romaniassa valmistumisen jälkeen lääkärin työtä työharjoittelupaikkana olleessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Työharjoittelu on mahdollista suorittaa myös Suomessa, mutta vasta 4. opintovuoden kandin tutkinnon jälkeen.

Käytännön oppitunnit

Romaniassa pääset tekemään enemmän käytännön kokeita kuin Suomessa. Suomessa lääkärin työssä ja opinnoissa korostuu teknologia; kirjoitetaan oireet koneelle, saadaan sieltä vastaukseksi sairaus ja sille oikea lääkemäärä. Romaniassa samat asiat opetellaan tekemään paperilla ilman tietokonetta. Opit laskemaan verenpaineen ja EKG-käyrän kaavojen mukaan. Valmistuessasi et ole riippuvainen teknologian toimivuudesta ja pärjäät työssäsi, vaikka tietokone sippaisi. Olet ammatillisilta taidoiltasi suomalaisia kollegoitasi monipuolisempi.

Ihmisen anatomian opetus Romaniassa on erittäin mielenkiintoista, konkreettista ja motivoivaa. Joissakin Romanian kouluissa anatomiaa opiskellaan suoraan ruumiista, jolloin asiat ovat selkeästi, kiinnostavasti ja motivoivasti esillä. Vastaavasti Suomessa pääsisit ehkä vasta viimeisinä vuosina vain katsomaan ruumishuoneelle ruumiita. Ihmisen sisäelimiä ja luita tutkitaan jo 1. ja 2. oppivuoden aikana.

Eläinkokeet kuuluvat osaksi opintoja, pääasiallisesti fysiologian saralla. Eläimillä tehdään mm. hermostoon ja sydämeen liittyviä kokeita. Rotilla tehdään esim. sähkökokeita, joissa testataan mitä sydämelle käy, jos siihen johdetaan sähköä sydänlihaksen supistuessa. Näet käytännössä, että mitään ei tapahdu, koska sydänlihaksen supistuessa elimistön sähkövirta on jo maksimissaan, eikä ylimääräinen jännite vaikuta sydämeen mitenkään.

Älä ohita tätä mahtavaa tilaisuutta, vaan katso, miten täältä autamme sinua suorittamaan Lääkärin tutkinnon Romaniassa.

Keskustelu