Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päiväys: 17.5.2023

Rekisterinpitäjä
ST-valmennus Oy
Hietaniemenkatu 6 C 24
00100 Helsinki


040 5456 998

Rekisterin nimi
ST-valmennus Oy, asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän edustaja
Sampo Tiensuu / ST-valmennus Oy

040 5456 998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa ST-valmennus Oy palveluiden tarjoaminen ja hallinnointi. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

Verkkosivut
Verkkosivujen käyttäjien henkilötietoja kerätään ja käsitellään verkkosivustojen toiminnan mahdollistamiseksi, käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi evästeiden avulla.

Verkkokauppa
Verkkokaupassa ostosten tekemiseen tarvittavia henkilötietoja kerätään ja käsitellään tilausten toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hallintaa varten. Tietoja säilytetään tarpeellisen ajan tilausten käsittelyä ja mahdollisia reklamaatioita varten.

Sähköposti- sekä puhelinviestintä
Asiakkaan antaessa yhteystietonsa, sähköpostiosoite ja nimi tallentuu sekä sähköpostijärjestelmään sekä se tallennetaan Active Campaign -järjestelmään ainoastaan tiedotuskäyttöä varten, ellei asiakas erikseen anna lupaa myös markkinointitarkoituksiin (kts. alempana). Asiakkaan lähettäessä sähköpostia, sähköpostipalvelussamme käsitellään henkilötietoja viestien vastaanottamiseen, lähettämiseen ja arkistointiin liittyen. Tietoja säilytetään tarpeellisen ajan viestintää ja mahdollisia myöhempää todentamista varten. Sama koskee puhelimitse tapahtuvaa viestintää, myös tekstiviesteitse sekä puhelimen viestipalveluiden kautta tapahtuvaa viestintää kuten WhatsApp.

Tiedotamme tuotteidemme ja palveluidemme ostajia sähköpostitse tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse niihin liittyvistä asioista ja mahdollisista muutoksista.

Verkko-oppimisympäristö Hippokampus
Verkko-oppimisympäristössä kerätään ja käsitellään henkilötietoja käyttäjien tunnistamiseen, tehtävien tallentamiseen ja käyttäjäkokemuksen personointiin. Järjestelmä kerää tietoa käyttäjän järjestelmän käytöstä sekä käyttäjän vastauksista. Tietoja säilytetään tarpeellisen ajan käyttäjien oppimisen seurantaa ja ympäristön kehittämistä varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus niiden antamisen yhteydessä.

Kerättävät henkilötiedot

ST-valmennus Oy kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja:
 • Verkkosivut: evästeet, mahdolliset käyttäjän syöttämät tiedot
 • Verkkokauppa: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, maa / alue, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite, tilauksen kommentit
 • Sähköposti: sähköpostiviestien sisältö, sähköpostiosoite, lähettäjän nimi
 • Verkko-oppimisympäristö: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, salasana
 • Verkkokauppa: yhteystiedot

Henkilötietojen säilytysaika

ST-valmennus Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen tarkoitusten kannalta tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen

ST-valmennus Oy toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, tietojen häviämiseltä, muuttamiselta tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

Henkilötietojen luovutus

ST-valmennus Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan, kun se on tarpeen palveluiden tarjoamisen kannalta tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kolmansien osapuolten kanssa tehtävissä tietojen luovutuksissa noudatetaan asianmukaisia sopimuksia ja järjestelyjä tietosuojan varmistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus:
 • saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista
 • rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle
 • peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilö katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

Yhteydenotto

Kaikki tietosuoja- ja rekisteriselostetta koskevat kysymykset, pyynnöt tai reklamaatiot tulee osoittaa ST-valmennus Oy yhteyshenkilölle mainituilla yhteystiedoilla.

Huomioithan, että tämä on yleinen tietosuoja- ja rekisteriseloste, joka koskee ST-valmennus Oy verkkosivuja, oppimisympäristö Hippokampusta, sähköposti- ja puhelinviestintää ja verkko-oppimisympäristöä. Markkinointikäyttö johon käyttäjä antaa erillisen luvan, eriteltynä alempana.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 17.5.2023.

Jos käyttäjä antaa luvan markkinointikäyttöön, toimitaan allaolevan rekisteriselosteen mukaisesti.

ST-valmennus Oy markkinointikäytön tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päiväys: 17.5.2023

Rekisterinpitäjä
ST-valmennus Oy
Hietaniemenkatu 6 C 24
00100 Helsinki


040 5456 998

Rekisterin nimi
ST-valmennus Oy, markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjän edustaja
Sampo Tiensuu / ST-valmennus Oy

040 5456 998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lähettää markkinointiviestejä ST-valmennus Oy tuotteista, palveluista ja tapahtumista rekisteröityneille henkilöille. Henkilötietoja käytetään myös kohdennettujen markkinointiviestien lähettämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Kerättävät henkilötiedot

ST-valmennus Oy voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja markkinointikäytön tarkoituksiin:
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Mahdolliset muut antamasi tiedot

Henkilötietojen säilytysaika

ST-valmennus Oy säilyttää henkilötietoja markkinointikäytön tarkoituksiin niin kauan kuin on tarpeellista tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa markkinointiviestien vastaanottamiseen.

Henkilötietojen suojaaminen

ST-valmennus Oy toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, tietojen häviämiseltä, muuttamiselta tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

Henkilötietojen luovutus

ST-valmennus Oy ei luovuta markkinointirekisterin henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei se ole tarpeellista markkinointiviestien lähettämistä varten tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus:
 • saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista
 • rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin
 • peruuttaa suostumuksensa markkinointiviestien vastaanottamiseen milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilö katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

Yhteydenotto

Kaikki markkinointikäyttöä koskevat kysymykset, pyynnöt tai reklamaatiot tulee osoittaa ST-valmennus Oy yhteyshenkilölle mainituilla yhteystiedoilla.

Huomioithan, että tämä seloste koskee ST-valmennus Oy markkinointikäyttöä, ja se kattaa kaikki tilanteet, joissa rekisteröity antaa erillisen suotumuksensa yhteystietojensa markkinointikäyttöön verkkokaupassa, Hippokampus oppimisympäristössä tai verkkosivun lomakkeen kautta. Suostumuksen antaminen markkinointikäyttöön tarkoittaa, että rekisteröity antaa luvan sähköpostiosoitteensa käyttöön suorien viestien lähettämiseen ja sen tallentamiseen Active Campaign -palveluun.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 17.5.2023.