Oppimispyramidi lääkiksen valintakokeeseen valmistautumisessa

Suosikkikuviamme täällä Lääkisvalmennuksessa on tämä oppimispyramidi.

(kuva: National Training Laboratories)

Liian usein itseopiskelu koostuu vain kirjan pänttäämisestä ja opettaminen kirjan faktojen lukemisesta ääneen. Nämä eivät ole parhaita tapoja oppia, vaikkakin itseopiskelussa on se hyvä puoli, että sitä voi tehdä helposti monina eri aikoina ja monissa eri paikoissa.

Pyramidista havaitaan, että jos haluaa oppia, kannattaa opettaa. Siksi mekin kannustamme kurssilaisia tekemään yhteistyötä. On toki tärkeää saada faktat painettua muistiin, mutta melkein yhtä tärkeää on saattaa tämä tieto sellaiseen muotoon, että joku muukin sen ymmärtää.

Varsinainen “luennointi” meillä Lääkisvalmennuksessa ei pääsääntöisesti ole kirjan läpikäymistä. Luento voi olla hyödyllinen opettamiskeino, jos se pyrkii tukemaan alempana pyramidissa olevia menetelmiä. Esimerkiksi yleisten väärinymmärrysten ja harhaluulojen läpikäynti ja korjaaminen tukee erilaisia itseopiskelun muotoja.

Käytännön harjoittelussa korostuu simuloitujen valintakokeiden tekeminen. Pisimpiin kurssipaketteihimme kuuluu kahdeksan vuosikausien ajan hiottua ja optimoitua simuloitua koetta, ja lisäksi paketti kokeita itsenäisesti tehtäväksi.

Siitä opettamisesta vielä… Lääketieteellisen valintakoetta voi ajatella tilaisuutena, jossa hakija opettaa kokeen arvostelijoille, että mitkä ovat tehtävien ratkaisut. Siksi opetustaidot ovat kokeessa hyödyllisiä.

Keskustelu