Tiedotteet

Tiedote viimeaikaisesta keskustelusta – Lääkisvalmennuksen mentaalivalmennusta kehitetään

22.3.2024 Helsinki

Lääkisvalmennuksen tarjoamaan mentaalivalmennukseen liittyen on viime päivien aikana käyty keskustelua. Mentaalivalmennuksen avulla pyritään kehittämään ja parantamaan ongelmanratkaisutaitoja, keskittymiskykyä, huolellisuutta, ajanhallintaa ja stressinhallintaa, jotka ovat keskeisiä valintakokeessa onnistumisen kannalta.

Mentaalivalmennuksen keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Mentaalivalmennuksessa käytävissä keskusteluissa on mahdollista, että esille nousee asioita valmennettavan elämästä. Tehtävänäni on ollut mentaalivalmennuksessa käytävissä keskusteluissa auttaa valmennettavaa ymmärtämään miksi nämä asiat nousevat esille ja miten nämä mahdollisesti vaikuttavat oppimiseen.

Tiedostan, että menetelmäni on koettu osassa mentaalivalmennuksen tapaamisissa epäolennaisina ja asiaankuulumattomina. Minun olisi ehdottomasti pitänyt käyttää parempaa harkintakykyä, jotta jokaiselle olisi voitu tarjota hyvä ja turvallinen kokemus, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista.

Useat mentaalivalmennukseen osallistuneet ovat pitäneet mentaalivalmennusta hyödyllisenä. Tästä huolimatta olemme käyneet mentaalivalmennuksen järjestämisestä sisäisesti perusteellista keskustelua ja päätyneet siihen, että mentaalivalmennusta on syytä kehittää. Ennen kehitystyön valmistumista emme tarjoa mentaalivalmennusta. Mentaalivalmennusta kehitetään ja arvioidaan ulkopuolisten ammattilaisten kuten psykologin kanssa. Lisäksi mentaalivalmennuksen sisältöä, metodeja ja tavoitteita tullaan uudistamaan. Kehitystyön myötä varmistamme, että jatkossa tarjoamme jokaiselle mentaalivalmennukseen osallistuvalle hyvän ja turvallisen kokemuksen.

Sampo Tiensuu


Yliopistovalintakokeiden uudistus: Monipuolisuutta ja tehokkuutta hakuprosessiin

22.3.2024 Helsinki

Suomen yliopistot ovat käynnistäneet merkittävän uudistuksen valintakokeissa, joka tulee mahdollisesti muuttamaan opiskelijavalintojen tapoja. Tulevaisuudessa yksi valintakoe saattaa toimia pääsylippuna useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin.

Tämä muutos ei ainoastaan vähennä valintakokeiden määrää, vaan vapauttaa myös aikataulukonflikteja pääsykokeisiin liittyen. Uudistuksen myötä valintakokeet tultaisiin järjestämään hieman nykyistä myöhemmin (luultavasti kesäkuun puolella), jolloin hakijat voisivat saada kaikki todistusvalintojensa tulokset ennen valintakokeita. Uudistuksella pyritään myös vähentämään nuorten kokemaa stressiä, kun heidän ei tarvitse osallistua useisiin erillisiin pääsykokeisiin.

Uudistus laajentaa yhteistyötä eri koulutusalojen välillä. Suunnitellun uuden valintakoe kokonaisuuden myötä valintakokeiden määrä vähenisi merkittävästi, nykyisestä reilusta sadasta pääsykokeesta alle kymmeneen valintakokeeseen. Jokaisessa kokeessa olisi yhteinen osio kaikille hakijoille, ja sen lisäksi olisi alakohtaisia osioita, jotka mittaisivat kunkin koulutusalan tarvitsemia valmiuksia.

Lääketieteelliseen pyrkivien tulee huomioida, että ydinsisällöt todennäköisesti tulevat pysymään samoina kuin tähänkin asti mutta samalla valintakokeella (ilman fysiikkaa) voi pyrkiä myös useaan muuhun koulutusohjelmaan.

Näitä koulutusohjelmia ovat:

  • Biokemia ja molekyylibiotieteet
  • Biolääketiede
  • Farmasia
  • Liikuntabiologia ja valmennustiede
  • Ravitsemustiede

Pääsykokeen yhteisellä osuudella mitataan siis biologian ja kemian osaamista. Lääketieteelliseen pyrkivien tulee osata lisäksi fysiikkaa sekä syvempää ja laajempaa osaamista biologiasta ja kemiasta.

Yliopistot julkaisevat valintaperusteet, mukaan lukien valintakokeiden yksityiskohdat, vuoden 2024 lokakuun loppuun mennessä. Uudistuksen tarkoituksena on tehdä hakuprosessista sujuvampi ja avoimempi kaikille hakijoille. Nyt julkaistu tieto on vasta luonnos ja sitä muokataan vielä. Odotamme lopullista päätöstä valintakoeuudistuksesta myöhemmin tänä vuonna.