Ensikertalaiskiintiöiden vaikutus lääketieteelliseen pääsyyn

Lain mukaan yliopistojen on varattava tietty määrä aloituspaikoista opiskelijoille, jotka hakevat ensimmäistä kertaa korkeakouluun opiskelemaan. Tämä käytäntö on ollut käytössä vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2022 opiskelijoista 51% valittiin ylioppilastodistuksen perusteella. Tähän valintaan saivat osallistua vain ensikertalaiset. Valintakokeen avulla sisään pääsi 49%, joista 15 prosenttiyksikköä oli varattu ensikertalaiskiintiölle. Siis uusista opiskelijoista vähintään 65% on ensikertalaisia.

Lue lisää todistusvalinnasta.

Ensikertalaisen määritelmä

Ensikertalainen ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulussa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot eivät vaikuta ensikertalaisuuteen.

Olet siis ensikertalainen jos:

  • Et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  • Et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Ensikertalaisuudesta saatu hyöty toistaiseksi

Vuosina 2016-2017 ensikertalaiset eivät ole hyötyneet merkittävästi asemastaan. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta ensikertalaisuudesta saatava hyöty oli tuolloin varsin vähäistä. Kuitenkin vuoden 2018 yhteishaussa ensikertalaisten asema parani merkittävästi monissa tiedekunnissa. Kaikista huomattavin hyöty oli Helsingin hammaslääketieteellisessä, jossa ensikertalaiset saivat 13 pisteen etumatkan.

Vuosi 2019 toi mukanaan sen, että ensikertalaisuudesta oli kaikkialle hyötyä jonkun verran, – lukuunottamatta ruotsinkielistä koulutusohjelmaa – hammaslääketieteisiin merkittävästi. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa hammaslääketieteen ensikertalaiset hakijat hyötyivät historiallisen merkittävät 16,3 raakapistettä, jotka kuitenkin vastaavat joko kahta lyhyttä tai yhtä hyvin laajaa tehtävää! Eläinlääketieteelliseen hakevat koepistejonolaiset eivät hyötyneet ensikertalaisuudestaan, kun taas yhteispistejonossa ensikertalaisuudesta oli 1,944 skaalatun pisteen verran hyötyä.

Hammaslääketieteissä hakukohteet sijoittuivat vuonna 2019 vaikeudeltaan erilailla kuin yleensä: Helsinki oli helpoin sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille! Ei-ensikertalaisille hammaslääketieteen hakijoille Itä-Suomen yliopisto oli kaikkein vaikein, kun ensikertalaisille se puolestaan oli toisiksi helpoin hakukohde. Lue lisää sivuiltamme pääsykoe 2019 sekä pisterajat lääketieteellisiin koulutusohjelmiin.

Vuosi 2020 toi mukanaan COVID-19 -viruksen, ja lopulta pandemian aiheuttamien erityisjärjestelyjen seurauksena pääsykokeen kautta lääketieteellisiin valittiin vain 25% uusista opiskelijoista, loput 75% valittiin todistuksella. Pääsykoevalinnassa ei ollut lainkaan ensikertalaiskiintiötä käytössä, joten ensikertalaiset eivät saaneet asemastaan hyötyä pääsykokeeseen. Todistusvalinnassa ensikertalaisille oli kiintiö, mutta lopulta rajat asettuivat sellaisiksi, ettei kukaan hyötynyt ensikertalaisuudesta todistusvalinnassakaan.

Vuosina 2021 ja 2022 todistusvalintaan saivat osallistua vain ensikertalaiset. Valintakokeen ensikertalaiskiintiöllä ei ollut vaikutusta, sillä ensikertalaiskiintiön rajat olivat korkeammat kuin kaikkien hakijoiden rajat. Eli ne ensikertalaiset, jotka eivät ylittäneet ensikertalaiskiintiön rajaa siirtyivät kaikkien hakijoiden kiintiöön.

Alla olevasta taulukosta näet ensikertalaisuudesta enimmillään saadun hyödyn koulutusohjelmittain (raakapisteinä) 2016-2019.

Ensikertalaisuudesta saatu hyöty vuonna 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lääketiede Helsinki 1 piste ei hyötyä 5,5 pistettä 3 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Helsinki (ruotsinkielinen) ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Tampere ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä 2 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Turku ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä 2 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Kuopio 2,5 pistettä ei hyötyä ei hyötyä 4,5 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Oulu 2 pistettä 2,5 pistettä 1 piste 2,5 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Hammaslääketiede Helsinki ei hyötyä ei hyötyä 13 pistettä 14 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Hammaslääketiede Helsinki (ruotsinkielinen) ei hyötyä ei hyötyä ei hakua ei hakua ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Hammaslääketiede Kuopio 11,5 pistettä ei hyötyä 5,2 pistettä 16,3 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Hammaslääketiede Oulu 3 pistettä 1 piste 6,5 pistettä 7 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Hammaslääketiede Turku 6,5 pistettä ei hyötyä 1,5 pistettä 4,5 pistettä ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä
Eläinlääketiede ei hyötyä ei hyötyä 3 pistettä 4,1 pistettä* ei hyötyä ei hyötyä ei hyötyä

*Eläinlääketieteen ensikertalaisten hyöty oli yhteispistejonossa, joten se on voinut tulla myös todistuksesta. 4,1 pistettä on määrä, joka se olisi koepisteiden raakapisteistä.

Ensikertalaisuuden tarkoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kiintiöiden avulla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan enemmän uusia opiskelijoita suorittamaan korkeakoulututkintoja sekä kohdentamaan opiskelupaikat paremmin. Lisäksi tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä korkeakouluista työmarkkinoilla ja parantaa työllisyysastetta.

Ensikertalaisuuskiintiöstä huolimatta myös ei-ensikertalaiset voivat edelleen hakea opiskelemaan korkeakouluihin. Lain mukaan ensikertalaiskiintiöt eivät saa heikentää huomattavasti ei-ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan, joten älä anna tämän uudistuksen häiritä tulevaisuuden suunnitelmiasi.

Toisen opiskelupaikan vastaanottaminen ja ensikertalaisuuden menettäminen

Tähän kysymykseen ei ole oikeaa eikä väärää vastausta. On tietenkin epäreilua muita hakijoita kohtaan ottaa vastaan paikka jos ei ole aikomustakaan opiskella, mutta täytyy muistaa, että sisäänottokiintiöt on suunniteltu ottaen huomioon sen, etteivät kaikki valmistu.  Sen sijaan, jos ala esim. kemia tai biologia kiinnostaa sinua ja siitä voi olla hyötyä lääketieteellisessä pääsykokeessa ja myöhemmissä opinnoissasi, niin voi olla hyväkin idea ottaa paikka vastaan.

Toisaalta menetät samalla ensikertalaisuutesi, mikä voi vaikeuttaa lääkikseen pääsyä tulevaisuudessa. Jos et halua menettää ensikertalaisen asemaasi, niin voit esimerkiksi miettiä samojen aiheiden opiskelua avoimessa yliopistossa.

Ensikertalaisuuden menettämistä kannattaa harkita hyvin tarkkaan, koska yli puolet hakijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Tässä kiintiössä voivat hakea vain ensikertalaiset. Mikäli olet kirjoittanut erinomaiset yo-arvosanat aineista, joihin todistusvalinta pohjautuu vuodesta 2020 eteenpäin, sinun ei todennäköisesti kannatta ottaa muuta opiskelupaikkaa vastaan.

Mikäli ensisijainen väyläsi on pääsykokeen kautta, saattaa esimerkiksi fysiikan ja kemian yliopisto-opinnoista olla jopa merkittävää hyötyä pääsykokeessa. Muista kuitenkin, että yliopistossa ei opiskella lukion opetussuunnitelman mukaisesti, joten se myös saattaa viedä paljon arvokasta valmistautumisaikaa. Kysymykseen siitä, auttavatko yliopisto-opinnot pääsykokeessa, on hyvin henkilökohtainen ja loppupeleissä vain sinä itse voit tietää sen.

Ensikertalaisuus ja valmennuskurssit

Valmennuskursseillemme ovat tervetulleita niin ensikertalaiset kuin ei-ensikertalaisetkin. Kurssilaisten erilaiset taustat ovat rikkaus ja pienryhmissä opiskellessa on oppia mahdollista imeä myös muilta kurssilaisilta. Auttaessa kurssitoveria jää opetettava asia mieleen paremmin ja samalla saattaa nousta esiin kysymyksiä, joita ei itse ole osannut ajatella.

Mikä kurssi sitten sopii parhaiten ensikertalaisille? Tätä on mahdotonta sanoa suoralta kädeltä, sillä hakijoiden lähtötasot voivat vaihdella todella paljon. Tämän vuoksi suosittelemmekin olemaan yhteydessä päävalmentajaamme ja varaamaan ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Tämän tapaamisen avulla pystytään tekemään suunnitelma pääsykokeeseen valmistautumiseen ja tarvittaessa valitsemaan oikea valmennuskurssi hakijalle.

Hyödyllisiä linkkejä ensikertalaiskiintiöistä yliopistoissa: