Ensikertalaiskiintiöiden vaikutus lääketieteelliseen pääsyyn

Vuodesta 2016 alkaen korkeakouluhaussa otettiin käyttöön ensikertalaiskiintiöt, mikä tarkoittaa sitä, että korkeakoulut varaavat tietyn osuuden ensikertalaisille aloituspaikoista.

Mikä siis on ensikertalainen?

Ensikertalainen ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulussa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Mikä on ensikertalaiskiintiöiden tarkoitus?

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kiintiöiden avulla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan enemmän uusia opiskelijoita suorittamaan korkeakoulututkintoja sekä kohdentamaan opiskelupaikat paremmin. Lisäksi tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä korkeakouluista työmarkkinoilla ja parantaa työllisyysastetta.

Kuinka suuret ensikertalaiskiintiöt ovat?

Vuosina 2016 ja 2017 yliopistot varasivat lääketieteellisissä tiedekunnissa (lääkis, hammaslääkis ja eläinlääkis) 65 % aloituspaikoista ensikertalaisille. Todennäköistä on, että kiintiöt tulevat pysymään saman suuruisina myös vuonna 2018.

Tuleeko ensikertalaisten asema paranemaan merkittävästi?

Tänä vuonna ensikertalaiset eivät hyötyneet merkittävästi asemastaan. Kaikissa hakukohteissa Kuopion hammaslääketieteellistä lukuunottamatta ensikertalaisuudesta saatava hyöty oli varsin vähäinen. Seuraavassa taulukossa on eritelty ensikertalaisuudesta saatu hyöty koulutusohjelmittain:

Ensikertalaisuudesta saatu hyöty vuonna 2016
Lääketiede Helsinki1 piste
Lääketiede Helsinki (ruotsinkielinen)ei hyötyä
Lääketiede Tampereei hyötyä
Lääketiede Turkuei hyötyä
Lääketiede Kuopio2,5 pistettä
Lääketiede Oulu2 pistettä
Hammaslääketiede Helsinkiei hyötyä
Hammaslääketiede Helsinki (ruotsinkielinen)ei hyötyä
Hammaslääketiede Kuopio11,5 pistettä
Hammaslääketiede Oulu3 pistettä
Hammaslääketiede Turku6,5 pistettä
Eläinlääketiedeei hyötyä

Ensikertalaisten määrät tulevat kuitenkin tulevaisuudessa vähenemään, sillä määritelmän vuoden 2014 raja pysyy samana, jolloin ensikertalaisten asema luultavasti paranee muihin hakijoihin verrattuna. Ensikertalaiset huomioidaan myös hakukohteen muissa aloituspaikoissa eli kiintiöt eivät voi huonontaa ensikertalaisten asemaa.

Kannattaako ottaa vastaan toinen opiskelupaikka, jos en pääse lääkikseen ja aion hakea uudelleen?

Tähän kysymykseen ei ole oikeaa eikä väärää vastausta. On tietenkin epäreilua muita hakijoita kohtaan, ottaa vastaan paikka jos ei ole aikomustakaan opiskella, mutta täytyy muistaa, että sisäänottokiintiöt on suunniteltu ottaen huomioon sen, etteivät kaikki valmistu.  Sen sijaan, jos ala esim. kemia tai biologia kiinnostaa sinua ja siitä voi olla hyötyä lääketieteellisessä pääsykokeessa ja myöhemmissä opinnoissasi, niin voi olla hyväkin idea ottaa paikka vastaan. Toisaalta menetät samalla ensikertalaisuutesi, mikä voi vaikeuttaa lääkikseen pääsyä tulevaisuudessa. Jos et halua menettää ensikertalaisen asemaasi, niin voit esimerkiksi miettiä samojen aiheiden opiskelua avoimessa yliopistossa.

Hyödyllisiä linkkejä ensikertalaiskiintiöistä yliopistoissa: