Lääketieteellisen pääsykoe 2020

Lääketieteen valintakoe on kaksivaiheinen

Tämä sivu on päivitetty 21.5.2020. Aivan kaikkia koevalintaa koskevia tietoja ei vielä ole julkaistu, mutta seuraamme tilannetta tiiviisti ja päivitämme sivua tarpeen mukaan.

Koronavirusepidemian vuoksi perinteinen valintakoevalinta korvataan kaksivaiheisella valinnalla, ja kokeella valitaan vain 25 % sisäänpäässeistä. Valintakoekiintiössä ei ole erikseen varattuja paikkoja ensikertalaisille. Todistusvalinnalla otetaan 75 % hakijoista. Todistusvalintapaikoista 65 % on varattu ensikertalaisille ja 35 % on kaikille avoimia. Tarkat tiedot opiskelupaikkojen määrästä voit katsoa täältä.

Koepistevalinnan pisterajat asettuivat yllättävän korkeiksi vaikka kiintiötä kasvatettiin. Pisterajoja voi tarkastella täällä.

Koevalinnan kaksivaiheisuudella ja kiintiöiden muutoksilla pyritään siihen, että toisen vaiheen perinteinen fyysinen koe voidaan järjestää niin pienelle määrälle hakijoita, että koronaviruksen tartuntamahdollisuus voidaan minimoida. Ensimmäinen vaihe mahdollistaa kokeessa huijaamisen, ja toisen vaiheen tehtävä on karsia nämä huijarit pois. Tämä ei valitettavasti täysin onnistunut, sillä huijarit saattavat hyvinkin olla merkittävästi yliedustettuina toisen vaiheen kokeessa.

Tällä videolla osoitamme, miten helppoa kokeen tekeminen hakukoneita käyttämällä oli.

Pääsykokeen ensimmäinen vaihe

Todistusvalinnan ensimmäinen vaihe oli sähköinen koe, joka järjestettiin 19.5. kello 9-11. Koe koostui alakokeista, joissa jokaisessa oli erillinen 10 minuutin aikaraja. Osioissa oli kymmenen kysymystä, lukuunottamatta ensimmäistä, jossa kysymyksiä oli kaksikymmentä. Monille hakijoille nämä aikarajat osoittautuivat tiukoiksi. Kysymyksissä hyödynnettiin ilmeisesti koronan aiheuttaman kiireen vuoksi aikaisempien vuosien kokeita. Kokeessa käytetään kaavaliitettä.

Ensimmäisen vaiheen koe oli puhdas monivalintakoe, jossa jokaiseen kysymykseen oli neljä vastausvaihtoehtoa. Oikeasta vastauksesta sai +0,5 tai +1 pistettä osiosta riippuen, väärästä -0,5 tai -1 pistettä ja vastaamatta jättäminen oli nolla pistettä. Tästä syystä kokeessa painottui tiedon ja nopeuden lisäksi myös kyky taktikoida.

Erityisesti biologian osalta kysymykset poikkesivat painotuksiltaan rajusti aikaisemmista. Neloskurssia ei painotettu erityisesti, ja esimerkiksi ykköskurssista oli paljon kysymyksiä. Tämä oli todennäköisesti yritys luoda eroja hakijoiden välille: Pelkällä ihmisen biologialla ei pärjännyt, vaan jatkoon pääsivät ne, jotka osaavat biologiaa laajasti.

Kysymykset sisälsivät valitettavasti jonkin verran asiavirheitä. Esimerkiksi koppisiemenisiä koskevassa kysymyksessä haluttu vastaus oli ”Niillä on näkyvä sukupolvenvuorottelu.” Koppisiemenisten gametofyytti on mikroskooppisen pieni, eikä siis ole näkyvä. Sen sijaan vastausvaihtoehto ”Niillä tapahtuu kaksoishedelmöitys.” olisi oikein.

Ensimmäisen vaiheen kysymykset vastauksineen on julkaistu täällä.

Lääketieteen valintakokeen osiot 1-8 toimivat samalla biolääketieteen valintakokeen ensimmäisenä osana.

Pääsykokeen toinen vaihe

Koevalinnan toinen vaihe on valvottu paperilla tehtävä koe, joka järjestetään 10.6. Tähän kokeeseen valitaan ensimmäisen vaiheen perusteella kaksi kertaa sisäänoton verran hakijoita. Valinnassa ei ole käytössä varasijajärjestelmää. Toisen vaiheen tulokset julkistetaan 15.7.

Toiseen vaiheen kokeeseen opiskellaan samoja asioita kuin ensimmäiseen vaiheeseen, ja todennäköisesti samankaltaisilla painotuksilla. Käytössä on nelilaskin.

Toisen vaiheen kokeessa jokaisella kolmella oppiaineella on minimipistemäärä, joka hyväksytyn hakijan tulee saavuttaa. Tämä pistemäärä on 10 % viiden parhaan hakijan tässä oppiaineessa saavuttamasta keskimääräisestä pistemäärästä. Tämä minimi lasketaan erikseen eri aloille (lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede) ja oppiaineille (biologia, kemia, fysiikka).

Mikäli toisen vaiheen koe poikkeaisi tyyliltään merkittävästi ensimmäisen vaiheen kokeesta, syntyisi ryhmä hakijoita, jotka olisivat pärjänneet toisessa vaiheessa, mutta eivät läpäisseet ensimmäistä. Siksi on mahdollista, että kokeet eivät ole radikaalisti erilaisia. On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi biologia siirtyisi eri kurssien painotusten suhteen perinteisempään jakaumaan.

Toisessa vaiheessa pistemääriin lasketaan mukaan ensisijaisuuspiste. Eläinlääketieteen haussa ensisijaisuuspiste ei ole käytössä.

Virallinen kuvaus valintaprosessista löytyy täältä.

Näin valmistaudut vuoden 2020 lääketieteen pääsykokeeseen

Jos aiot hakea lääketieteelliseen, hammaslääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen ensimmäistä kertaa vuonna 2020, kannattaa hankkia suoraan uuden opetussuunnitelman mukaiset lukiokirjat. Kirjakaupassa osataan varmasti neuvoa siinä, mitkä kirjat vastaavat uutta opetussuunnitelmaa.

Jos et ole opiskellut lukiokursseja tai osaamisessasi on puutteita, kannattaa aloittaa riittävän matemaattisen osaamisen varmistamisesta ja mennä vasta sitten fysiikkaan, biologiaan ja kemiaan. Jotta lääkikseen pääseminen on realistista, tarvitaan noin laudaturin tasoinen osaaminen lukion lyhyestä matematiikasta. Aikaisempina vuosina kokeessa ei ole kuitenkaan vaadittu sellaista matemaattista osaamista, mikä olisi edellyttänyt lukion pitkää matematiikka.

Matemaattiseen osaamiseen kannattaa panostaa heti aluksi jo senkin takia, että fysiikan ja kemian opiskeleminen helpottuvat merkittävästi, kun matemaattinen ajattelu on kunnossa.

Opiskelun täytyy olla systemaattista ja suunnitelmallista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa, ja tämän vuoksi oikeanlainen valmistautuminen on avaimesi onnistumiseen. Kyse ei ole lahjakkuudesta, vaan motivaatiosta ja opiskelutaidoista. Oikeanlaisilla tekniikoilla kuka tahansa saa kovalla työllä ja riittävällä ajankäytöllä haltuunsa pääsykokeessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Pääsykokeissa on jo useamman vuoden vallinnut trendi, että tehtäviä on paljon, ja ne vaativat huomattavia päättely- ja oivaltamistaitoja. Paras ratkaisu tehokkaaseen valmistautumiseen on panostaa sekä nopeuteen, että päättelytaitoon – faktatiedon hyvää hallintaa unohtamatta.

Jos haluat lisätietoa siitä, millaisia opiskelutaitoja lääkistä varten tarvitaan, voit aloittaa tilaamalla Lääkisvalmennuksen ilmainen valmistautumisopas lääketieteen pääsykokeeseen.

Mitä sääntöjä noudatetaan koetilanteessa?

Jokainen tiedekunta laatii omat sääntönsä siitä, että mitä tavaroita kokeessa saa olla mukana. Käytännössä vaihtelua on eväiden suhteen, esimerkiksi siinä, voiko mukana olla termospullo vai ei. Yleisesti ottaen säännöt voi päätellä maalaisjärjellä, eli kännykät pitää jättää äänettöminä ja värinättöminä reppuun, kokeen aikana ollaan hiljaa ja muita vastaavia sääntöjä. Oman ensisijaisen hakukohteen säännöt kannattaa kuitenkin tarkistaa muutamia viikkoja ennen kokeen toista vaihetta, jotta ei tule yllätyksiä.

Koronavirusepidemia vaikuttaa varmasti koetilanteen järjestelyihin kokeen toisessa vaiheessa. Näistä erityisjärjestelyistä ei vielä ole tiedotettu.

Tarvitaanko ylioppilastutkinto?

Lääkikseen voi hakea myös ilman ylioppilastutkintoa pääsykoekiintiössä. Tässä tapauksessa valmistautumiseen kannattaa varata reilusti aikaa, jopa vuosi, mutta sisäänpääsy on mahdollista. Lääkisvalmennuksella on erityispitkiä kursseja, jotka on nimenomaisesti suunnattu hakijoille, joilla ei ole paljon pohjatietoja.

Valmennuksen avulla itsevarmana pääsykokeeseen

Valmennuskursseillamme keskitytään kokonaisvaltaisesti hakijoiden osaamisen kehittämiseen. Lukion oppimäärien oppimisen lisäksi panostamme esimerkiksi ajanhallinnan, paineensietokyvyn, vastaustekniikoiden ja ongelmanratkaisutaidon kehittämiseen.

Lääketieteellisen pääsykoe 2019 sisältää varmasti myös monivalintatehtäviä

On selvää, että jokainen hakija haluaisi palavasti päästä sisään lääkikseen. Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joten pääsykokeen avulla karsitaan suuri osa hakijoista pois. Valmennuskursseille ilmoittautuvat hakijat pääsevät valmistautumaan pääsykokeisiin ammattimaisten valmentajien kanssa sen sijaan, että kamppailisivat yksin vaikeiden kokonaisuuksien ja ajankäytön kanssa.

Olit sitten ensimmäistä kertaa lääkikseen hakeva tai seitsemättä kertaa haaveitasi kohti ponnistava kandidaatti, me olemme valmiina auttamaan sinua. Kirjoita meille osoitteeseen tai ole yhteydessä puhelimitse tai WhatsAppilla valmentajaamme Tinoon (040 5456 998). Autamme mielellämme kaikissa kurssivalintaan liittyvissä asioissa.