Lääketieteellisen pääsykoe 2020

Lääketieteellisen pääsykokeessa 2020 ei ole tulossa valmistautumisen kannalta olennaisia muutoksia. Kokeella valitaan 49 % opiskelijoista ja loput valitaan todistusvalinnalla. Todistusvalintaan voivat osallistua vain ensikertalaiset, ja lisäksi valintakokeessa on oma ensikertalaiskiintiönsä.

Todistusvalinnan tulosten ilmoittamisen tarkaraja on 27.5, kun pääsykoe on 19.5. On siis mahdollista, että todistusvalinnan tulos ei ole tiedossa pääsykoepäivänä. Tiedekunnat kuitenkin pyrkivät siihen, että todistusvalinta valmistuisi ennen koetta.

Pääsykoe

Lääketieteen valintakoe järjestetään tiistaina 19.5.2020 kello 9-14. Koe suoritetaan siinä tiedekunnassa, jonka hakija on sijoittanut ensisijaiksesi hakukohteekseen, eli jos ensisijainen kohde on Kuopion yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, tehdään koe Kuopiossa. Ainoa poikkeus tästä on, että eläinlääketieteelliseen hakevat voivat tehdä kokeen valinnan mukaan joko Helsingissä tai Oulussa.

Hakijat, jotka tarvitsevat kokeessa erityisjärjestelyitä vamman, sairaiden tai vastaavan takia, hakevat näitä järjestelyitä erikseen siltä tiedekunnalta, jonka he ovat sijoittaneet ensisijaiseksi hakukohteekseen. Hakemus tulee toimittaa 1.4.2020 kello 15 mennessä.

Kokeeseen voivat osallistua kaikki toisen asteen tutkinnon suorittaneet. Pääsykoevalinta on edelleen mahdollinen myös ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Ensikertalaisuudella ei ole merkitystä tässä valintakiintiössä.

Lääkiksen pääsykoe perustuu lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimääriin sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin. Käytössä on yksinkertainen nelilaskin, jossa saa olla peruslaskutoimitusten lisäksi yhden numeron muisti ja etumerkin vaihto. Edistyneemmät toiminnot, sulkeet ja esimerkiksi valuuttanäppäimet on kielletty.

Vuonna 2020 lääkiksen valintakoe pisteytetään siten, että kokeesta saatavat raakapisteet skaalataan välille 0-72. Ylin pistemäärä annetaan parhaalle yhdelle prosentille hakijoista, ja muut hakijat suhteutetaan tähän. Valituksi tulee kiintiön mukainen määrä parhaita hakijoita, kuitenkin niin, että valituksi ei voi tulla, jos pistemäärä on alle puolet maksimipistemäärästä.

Pääsykokeessa valittavista 30 % valitaan ensikertalaiskiintiössä, jolloin ensikertalaiskiintiössä (valintakoe ja todistusvalinta) valitaan 65 % hakijoista ja 35 % kaikille avoimessa kiintiössä.

Keväällä 2020 Helsingin yliopisto järjestää valintakokeen ensimmäistä kertaa Messukeskuksessa. Tämä koskee niitä hakijoita, joiden ensisijainen hakukohde on Helsinki.

Näin valmistaudut vuoden 2020 lääketieteen pääsykokeeseen

Jos aiot hakea lääketieteelliseen, hammaslääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen ensimmäistä kertaa vuonna 2020, kannattaa hankkia suoraan uuden opetussuunnitelman mukaiset lukiokirjat. Kirjakaupassa osataan varmasti neuvoa siinä, mitkä kirjat vastaavat uutta opetussuunnitelmaa.

Jos et ole opiskellut lukiokursseja tai osaamisessasi on puutteita, kannattaa aloittaa riittävän matemaattisen osaamisen varmistamisesta ja mennä vasta sitten fysiikkaan, biologiaan ja kemiaan. Jotta lääkikseen pääseminen on realistista, tarvitaan noin laudaturin tasoinen osaaminen lukion lyhyestä matematiikasta. Aikaisempina vuosina kokeessa ei ole kuitenkaan vaadittu sellaista matemaattista osaamista, mikä olisi edellyttänyt lukion pitkää matematiikka.

Matemaattiseen osaamiseen kannattaa panostaa heti aluksi jo senkin takia, että fysiikan ja kemian opiskeleminen helpottuvat merkittävästi, kun matemaattinen ajattelu on kunnossa.

Opiskelun täytyy olla systemaattista ja suunnitelmallista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa, ja tämän vuoksi oikeanlainen valmistautuminen on avaimesi onnistumiseen. Kyse ei ole lahjakkuudesta, vaan motivaatiosta ja opiskelutaidoista. Oikeanlaisilla tekniikoilla kuka tahansa saa kovalla työllä ja riittävällä ajankäytöllä haltuunsa pääsykokeessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Pääsykokeissa on jo useamman vuoden vallinnut trendi, että tehtäviä on paljon, ja ne vaativat huomattavia päättely- ja oivaltamistaitoja. Paras ratkaisu tehokkaaseen valmistautumiseen on panostaa sekä nopeuteen, että päättelytaitoon – faktatiedon hyvää hallintaa unohtamatta.

Jos haluat lisätietoa siitä, millaisia opiskelutaitoja lääkistä varten tarvitaan, voit aloittaa tilaamalla Lääkisvalmennuksen ilmainen valmistautumisopas lääketieteen pääsykokeeseen.

Mitä sääntöjä noudatetaan koetilanteessa?

Jokainen tiedekunta laatii omat sääntönsä siitä, että mitä tavaroita kokeessa saa olla mukana. Käytännössä vaihtelua on eväiden suhteen, esimerkiksi siinä, voiko mukana olla termospullo vai ei. Yleisesti ottaen säännöt voi päätellä maalaisjärjellä, eli kännykät pitää jättää äänettöminä ja värinättöminä reppuun, kokeen aikana ollaan hiljaa ja muita vastaavia sääntöjä. Oman ensisijaisen hakukohteen säännöt kannattaa kuitenkin tarkistaa muutamia viikkoja ennen koetta, jotta ei tule yllätyksiä.

Tarvitaanko ylioppilastutkinto?

Lääkikseen voi hakea myös ilman ylioppilastutkintoa, hakeminen tapahtuu tällöin automaattisesti pääsykoekiintiössä. Tässä tapauksessa valmistautumiseen kannattaa varata reilusti aikaa, jopa vuosi, mutta sisäänpääsy on mahdollista. Lääkisvalmennuksella on erityispitkiä kursseja, jotka on nimenomaisesti suunnattu hakijoille, joilla ei ole paljon pohjatietoja.

Valmennuksen avulla itsevarmana pääsykokeeseen

Valmennuskursseillamme keskitytään kokonaisvaltaisesti hakijoiden osaamisen kehittämiseen. Lukion oppimäärien oppimisen lisäksi panostamme esimerkiksi ajanhallinnan, paineensietokyvyn, vastaustekniikoiden ja ongelmanratkaisutaidon kehittämiseen.

Lääketieteellisen pääsykoe 2019 sisältää varmasti myös monivalintatehtäviä

On selvää, että jokainen hakija haluaisi palavasti päästä sisään lääkikseen. Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joten pääsykokeen avulla karsitaan suuri osa hakijoista pois. Valmennuskursseille ilmoittautuvat hakijat pääsevät valmistautumaan pääsykokeisiin ammattimaisten valmentajien kanssa sen sijaan, että kamppailisivat yksin vaikeiden kokonaisuuksien ja ajankäytön kanssa.

Olit sitten ensimmäistä kertaa lääkikseen hakeva tai seitsemättä kertaa haaveitasi kohti ponnistava kandidaatti, me olemme valmiina auttamaan sinua. Päävalmentajamme Sampo (, puh. 040-5015231) neuvoo sinua oikean kurssin valitsemisessa ja vastaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin.