Lääketieteellisen pääsykoe 2022

Pääsykokeen kysymyksiin voi tutustua tällä sivulla.

Lääkiksen pääsykokeen 2022 pisterajat

Lääketieteellisen pääsykoevalinnan tulokset on julkaistu! Pisterajat asettuivat seuraavasti:

Hakukohde Skaalatut pisterajat Raakapisteet % kokonaisraaka-
pisteistä
Lääketiede Helsinki 66,592 157,00 65,42%
Lääketiede Helsinki (r) 57,706 136,05 56,69%
Lääketiede Tampere 63,093 148,75 61,98%
Lääketiede Turku 62,138 146,50 61,04%
Lääketiede Kuopio 58,505 137,93 57,47%
Lääketiede Oulu 58,533 138,00 57,50%
Hammaslääketiede Helsinki 58,065 122,83 51,18%
Hammaslääketiede Turku 56,311 118,68 49,45%
Hammaslääketiede Kuopio 53,757 113,30 47,21%
Hammaslääketiede Oulu 54,943 115,80 48,25%
Eläinlääketiede 57,491 131,75 54,90%
Maksimipisteet 240100%


Skaalauskertoimet vuonna 2022 olivat yleislääkiksiin 0,424155665, hammaslääkiksiin 0,474467707 ja eläinlääkikseen 0,436366281. Ensisijaisuus pistettä ei jaettu. Ensikertalaiskiintiöllä ei taaskaan ollut vaikutusta, sillä tämä kiintiön rajat olivat taas korkeammat kuin kaikkien hakijoiden kiintiössä.

Koe ja vastaukset

Kokeet ja viralliset oikeat vastaukset voi ladata alla olevista linkeistä.

Hakuprosessi

Lääketieteen valintakoe järjestettiin 24.5. 2022 kello 9-14. Koe toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä. Koe suoritettiin koesalissa tehtävänä kokeena hakijan omalla kannettavalla tietokoneella. Hakuaika lääkikseen oli 16-30.3. 2022.

Kokeen sai tehdä Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella tai Turussa. Koepaikkakunta valittiin hakemisen yhteydessä, eikä sitä voinut hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa.

Samalla kokeella sai hakea yhteentoista eri hakukohteeseen:

 • Lääketiede Helsinki
 • Medicin i Helsingfors
 • Lääketiede Turku
 • Lääketiede Tampere
 • Lääketiede Kuopio
 • Lääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Kuopio
 • Hammaslääketiede Turku
 • Hammaslääketiede Helsinki
 • Eläinlääketiede Helsinki

Kukin hakija sai hakea korkeintaan kuuteen hakukohteeseen, ja opiskeluoikeus myönnetiin korkeintaan yhteen hakukohteeseen, joka oli hakijan listalla ylimpänä oleva kohde, johon hakijan pisteet riittävät.

Hakija pystyi sijoittamaan hakukohteidensa joukkoon joko lääketieteellisiä tiedekuntia tai hammaslääketieteellisiä tiedekuntia. Lisäksi on mahdollista hakea samanaikaisesti myös eläinlääketiedettä opiskelemaan. Hammaslääketieteeseen ja lääketieteeseen ei ollut mahdollista hakea samalla haulla.

Kokeeseen oli mahdollista anoa etukäteen lisäaikaa lääketieteellisestä syystä. Yleisin tällainen syy on lukihäiriö. Tyypillisesti lisäaikaa saa 30 minuuttia.

Sähköinen koe

Pääsykoe suoritettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä. Hakijalla tuli olla kokeessa oma kannettava tietokone tai Microsoft Surface -laite. Koetta ei voinut tehdä tabletilla tai puhelimella.

Tietokoneen mahdolliset käyttöjärjestelmät ovat Windows 10, macOS 10.14, Ubuntu Linux 18.04 LTS tai näiden järjestelmien uudemmat versiot. Google Chrome OS ei ole yhteensopiva koejärjestelmän kanssa.

Koejärjestelmässä on oma funktiolaskin. Siinä on nelilaskimen toimintojen lisäksi trigonometriset funktiot kääteisfunktioineen, yleinen ja kymmenen potenssiin korotus, pii, logaritmi, Neperin luku, yhden numeron muisti ja sulut. Lisäksi hakija voi halutessaan tuoda oman nelilaskimen.

Koepaikalla jaetaan suttupaperia. Hakijan on tuotava oma kynä.

Jokaiselle hakijalle toimitettiin yksilöllinen QR-koodi tekstiviestillä ja sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen pääsykoetta.

Kokeessa oli käytössä kaavaeditori, joka on olennaisin osin YO-kokeissa käytettävän Abitti-järjestelmän kaavaeditori.

Valintakoemateriaalit

Lukiot siirtyivät uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2021. Pääsykoe 2022 kuitenkin perustui vielä lukion vanhaan, vuoden 2016, opetussuunnitelmaan.

Kokeessa ei ollut erillistä ennakkomateriaalia.

Valintakiintiöt

Hakijat valittiin kolmessa kiintiössä:

 • 51 % ensikertalaisia ylioppilastutkinnon perusteella
 • 15 % ensikertalaisia valintakokeen perusteella
 • 34 % kaikille avoimessa kiintiössä valintakokeella

Kaikille avoimessa kiintiössä oli mahdollista hakea myös ammatillisen tutkinnon perusteella.

Aloituspaikkojen lisäys

Lääketieteellisille aloille tulee yhteensä 50 uutta aloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022. Paikat jakautuvat niin, että lääketiede saa 44 paikkaa ja hammaslääketiede kuusi. Lääketieteen paikoista Helsinki ja Tampere saavat kumpikin kymmenen ja muut tiedekunnat kahdeksan. Hakijan kannalta aloituspaikkojen lisäyksen merkitys on vähäinen. Jokainen uusi aloituspaikka toki aina helpottaa sisäänpääsyä, mutta tämän noin kuuden prosentin lisäyksen aiheuttama muutos on pienempi kuin vuosittainen tilastollinen vaihtelu tai valintakiintiöiden muutoksen aiheuttama vaikutus.