Lääketieteellisen pääsykoe 2022

Hakeminen

Lääketieteen valintakoe järjestetään 24.5. 2022 kello 9-14. Koe toteutetaans sähköisenä koesalissa tehtävänä kokeena hakijan omalla kannettavalla tietokoneella. Hakuaika lääkikseen on 16-30.3. 2022.

Kokeen voi tehdä Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella tai Turussa. Koepaikkakunta valitaan hakemisen yhteydessä, eikä sitä voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa.

Samalla kokeella voi hakea yhteentoista eri hakukohteeseen:

 • Lääketiede Helsinki
 • Medicin i Helsingfors
 • Lääketiede Turku
 • Lääketiede Tampere
 • Lääketiede Kuopio
 • Lääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Kuopio
 • Hammaslääketiede Turku
 • Hammaslääketiede Helsinki
 • Eläinlääketiede Helsinki
 • Kukin hakija voi hakea korkeintaan kuuteen hakukohteeseen, ja opiskeluoikeus myönnetöön korkeintaan yhteen hakukohteeseen, joka on hakijan listalla ylimpänä oleva kohde, johon hakijan pisteet riittävät.

  Hakija voi sijoittaa hakukohteidensa joukkoon joko lääketieteellisiä tiedekuntia tai hammaslääketieteellisiä tiedekuntia. Lisäksi on mahdollista hakea samanaikaisesti myös eläinlääketieteeseen. Hammaslääketieteeseen ja lääketieteeseen ei ole mahdollista hakea samalla haulla.

  Kokeeseen on mahdollista anoa etukäteen lisäaikaa lääketieteellisestä syystä. Yleisin tällainen syy on lukihäiriö. Tyypillisesti lisäaikaa saa 30 minuuttia.

  Sähköinen koe

  Hakijalla tulee olla kokeessa oma kannettava tietokone tai Microsoft Surface -laite. Koetta ei voi tehdä tabletilla tai puhelimella.

  Tietokoneen mahdolliset käyttöjärjestelmät ovat Windows 10, macOS 10.14, Ubuntu Linux 18.04 LTS tai näiden järjestelmien uudemmat versiot. Google Chrome OS ei ole yhteensopiva koejärjestelmän kanssa.

  Koejärjestelmässä on oma funktiolaskin. Siinä on nelilaskimen toimintojen lisäksi trigonometriset funktiot kääteisfunktioineen, yleinen ja kymmenen potenssiin korotus, pii, logaritmi, Neperin luku, yhden numeron muisti ja sulut. Lisäksi hakija voi halutessaan tuoda oman nelilaskimen.

  Koepaikalla jaetaan suttupaperia. Hakijan on tuotava oma kynä.

  Jokaiselle hakijalle toimitetaan yksilöllinen QR-koodi tekstiviestillä ja sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen pääsykoetta. Tämä koodi vaaditaan kokeeseen ilmoittautumiseen, ja se kannattaa olla varmuuden vuoksi olla mukana sekä kuvatiedostona kännykässä että tulosteena.

  Kokeessa on käytössä kaavaeditori, joka olennaisin osin YO-kokeissa käytettävän Abitti-järjestelmän kaavaeditori. Siitä, että editori on ylipäätään käytössä, voidaan päätellä, että kyseessä ei ole puhdas monivalintakoe. Se, mikä on monivalinnan osuus kokeesta ja miten laajoja vastauksia kysymyksiin vaaditaan, jää nähtäväksi.

  Kokeesta on annettu lääketieteellisten tiedekuntien virallisella valintakoesivustolla runsaasti ohjeita, joihin jokaisen hakijan on syytä tutustua huolellisesti. Koejärjestelmää ja kaavaeditoria pääsee myös testaamaan testisivulla.

  Valintakoemateriaalit

  Lääkiksen pääsykoe perustuu lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimääriin. Lisäksi tarvitaan käytännössä lukion lyhyen matematikaan erittäin hyvä osaaminen. Pitkän matematiikan asioita ei tähän mennessä ole tarvittu kokeessa.

  Lukiot siirtyivät uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2021. Pääsykoe 2022 tulee kuitenkin perustumaan lukion vanhaan, vuoden 2016, opetussuunnitelmaan.

  Kokeeseen ei ole tulossa erillistä ennakkomateriaalia.

  Valintakiintiöt

  Hakijat valitaan kolmessa kiintiössä:

 • 51 % ensikertalaisia ylioppilastutkinnon perusteella
 • 15 % ensikertalaisia valintakokeen perusteella
 • 34 % kaikille avoimessa kiintiössä valintakokeella
 • Kaikille avoimessa kiintiössä on mahdollista hakea myös ammatillisen tutkinnon perusteella.