Lääketieteellisen pääsykoe 2022

Täsmälliset valintaperusteet lääketieteen valintakokeeseen vuonna 2022 julkaistaan syksyn 2021 aikana. Mahdollisista isoista muutoksista valintaperusteisiin tai koejärjestelyihin on aikaisemmin annettu ennakkotietoja jo edeltävän kesän aikana.

Onko suunnitelmissasi lääkiksen pääsykoe 2022? Kannattaa aloittaa lataamalla ilmainen valmistautumisoppaamme sähköpostiisi.

Valintakiintiöt ja hakeminen

On käytännössä varmaa, että lääkikseen pääsy tulee edelleen olemaan mahdollista niin ensikertalaisille kuin jo opiskelupaikan vastaanottaneille. Lisäksi tulee säilymään mahdollisuus päästä lääkikseen ammattillisen tutkinnon pohjalta pääsykokeen kautta.

Parin vuoden ajan lääkikseen on voinut päästä pääsykokeen tai lukiotodistuksen perusteella. Todistusvalinta on ollut mahdollinen vain ensikertalaisille. Tämä periaate tuskin muuttuu vuonna 2022.

Samalla kokeella voi hakea yhteentoista eri hakukohteeseen:

 • Lääketiede Helsinki
 • Medicin i Helsingfors på svenska
 • Lääketiede Turku
 • Lääketiede Tampere
 • Lääketiede Kuopio
 • Lääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Oulu
 • Hammaslääketiede Kuopio
 • Hammaslääketiede Turku
 • Hammaslääketiede Helsinki
 • Eläinlääketiede Helsinki
 • Yhteisvalinnassa voi hakea enimmillään viiteen hakukohteeseen. Mahdollisuudesta yhdistää samaan hakuun lääketiede, hammaslääketiede ja/tai eläinlääketiede tiedotetaan syksyllä 2021.

  Lääketieteen valintakokeen biologian ja kemian osuus on samalla biolääketieteen valintakoe.

  Valintakoemateriaalit

  Pääsykoe tulee erittäin suurella todennäköisyydellä perustumaan lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimääriin. Lisäksi tarvitaan käytännössä lukion lyhyen matematikaan erittäin hyvä osaaminen. Pitkän matematiikan asioita ei tähän mennessä ole tarvittu kokeessa.

  Lukiot siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2021. Pääsykoe 2022 tulee kuitenkin perustumaan lukion vanhaan, vuoden 2016, opetussuunnitelmaan.

  Kevään 2021 lääkiksen pääsykokeessa oli ennalta ilmoitettu ennakkomateriaali, josta ei kuitenkaan jostain syystä tullut kysymyksiä itse kokeessa. On mahdollista, että ennakkomateriaali tulee jälleen käyttöön parannellussa muodossa vuoden 2022 kokeessa. Tällöin materiaali julkaistaisiin ennallalta ilmoitettuna päivänä kevään aikana.

  Koejärjestelyt

  Koe on jo vuosia ollut viisituntinen. Virallinen aloitusaika on kello 9, mutta jokainen koesali aloittaa kokeen, kun kaikki järjestelyt ovat valmiit. Siksi todellinen koeaika voi olla esimerkiksi kello 9.20-14.20.

  Kokeeseen on mahdollista anoa etukäteen lisäaikaa lääketieteellisestä syystä. Yleisin tällainen syy on lukihäiriö. Tyypillisesti lisäaikaa saa 30 minuuttia.

  Kokeen voi tehdä lääkiskampusten sijaintipaikkakunnilla, joita ovat Oulu, Kuopio, Tampere, Turku ja Helsinki. Keväällä 2021 kokeen saattoi tehdä myös Joensuussa. Koepaikan valintatavasta tiedotetaan valintaperusteiden yhteydessä.

  Mahdolliset muutokset

  Jo useamman vuoden ajan on ollut nähtävästi lääketieteellisten tiedekuntien halu kokeilla uusia asioita valintaperusteissa ja pääsykokeessa. Esimerkki tästä on vuonna 2021 avattu mahdollisuus pyrkiä eläinlääketieteelliseen samaan aikaan lääketieteen ja hammaslääketieteen kanssa. Tämä johti eläinlääketieteen hakijamäärien kaksinkertaistumiseen. Kiinnostavaa on nähdä, että muuttuuko tämä jälleen vuonna 2022.

  On hyvin todennäköistä, että näemme jälleen muutoksia kokeessa ja valintaperusteissa. Samalla on todennäköistä, että nämä muutokset eivät tule merkittävästi vaikuttamaan siihen, miten kokeeseen kannattaa valmistautua ennen valintaperusteiden julkistamista. Edelleen on suositeltavaa kerrata lukion biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja lyhyttä matematiikkaa.