Lääketieteellisen pääsykoe 2012

Pääsykokeen kysymyksiin voi tutustua tällä sivulla.

Vuonna 2012 lääketieteellisen pääsykoekirja Galenos poistui käytöstä ja vuoden 2012 lääketieteellisen valintakoe oli ensimmäinen pelkästään lukion oppimääriin perustuva valintakoe. Tyypiltään pääsykoetehtävät pysyivät samankaltaisina kuin Galenosaikanakin, mutta toisaalta koe osoitti mm. sen, että lukion oppimääriin kuuluvaa kasvitiedettä ja ympäristöekologiaa tosiaan kysytään, vaikka niiden merkitys lääkärin työssä saattaa nopeasti ajateltuna tuntua vähäiseltä.

Vuoden 2012 lääketieteellisen valintakoe on jäänyt monelle mieleen myös poikkeuksellisen vaikean aineistotehtävänsä vuoksi. Vaikeus johtui erityisesti pisteytyksestä, jossa piti saada kussakin osiossa kaikki väittämät (esim. 1-5) oikein, jotta osiosta sai pisteen. Yksikin virhe siis teki kaikki muut väittämät osiossa pisteytyksen kannalta merkityksettömiksi. Niinpä moni lääkikseen päässyt tekikin luultavasti järkevän valinnan jättäessään aineistomonivalinnan suosiolla tekemättä ja säästäessään näin enemmän aikaa muille tehtäville.

Vuoden 2012 kokeen jälkeen moni Galenosta lukenut koki edelleen hyötyneensä huomattavasti siitä, että olivat Galenosta opiskelleet aikaisempia pääsykokeita varten. Myöhempinä vuosina tämä Galenoksen lukemisesta saatava hyöty hävisi pikku hiljaa käytännössä kokonaan merkityksettömäksi.

HUOM! Lääketieteellisten alojen pääsykokeiden ja vastausanalyysien oikeudet ovat yliopistojen lääketieteellisillä tiedekunnilla ja eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla.