Eläinlääketieteellinen

“Kaikki eläinlääkisläiset eivät ole kasvissyöjiä. Eivät edes maatilaharjoitteluiden jälkeen.”

Eläinlääketieteellinen tiedekunta lukuina (2019)
Aloituspaikat 68
 Hyväksytyt  68
 Sisäänpääsyprosentti (kaikista hakijoista)  9,6%
 Sisäänpääsyprosentti (kokeeseen osallistuneista)  13,1%
 Ensikertalaiskiintiö  45

 

viikki1
EE-talo, jossa eläinlääkisläiset opiskelevat Viikissä

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa paikka Suomessa, jossa voi opiskella eläinlääkäriksi. Tiedekunta sijaitsee Helsingissä Viikin kampuksella yliopistollisen eläinsairaalan vieressä. Kampuksella toimii neljä tiedekuntaa: eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, farmasia sekä maatalous- ja metsätieteellinen. Lisäksi eläinlääketieteellinen tiedekunta toimii myös Mäntsälässä Saarella, jossa on osa kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastoa.

 

“Kiva ja rauhallinen kampusalue sekä kivat lenkkeilymaastot.”

Valinta

ukkelidiagrammielainlaaketiede-inkscape

Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan valitaan 68 uutta opiskelijaa. Vuodesta 2020 alkaen 51% valitaan yo-todistuksella (vain ensikertalaisia) ja 49% pelkän pääsykokeen perusteella. Pääsykokeella voivat hakea niin ensikertalaiset kuin ei-ensikertalaisetkin.

Valintaperusteet ja lähtöpisteet

Hakukelpoisuus ja -prosessi on kaikkiin lääkiksiin haettaessa sama. Löydät hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa valintakokeesta: lääketieteellisen pääsykoe.

Lähtöpisteitä voi saada vielä viimeisen kerran vuonna 2019 suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Lähtöpisteiden saamisen perusteet ovat kaikkien kaupunkien lääketieteellisiin tiedekuntiin haettaessa samat, ja voit lukea niistä lisää pääsykoe 2019 -sivuiltamme. Löydät kyseiseltä sivulta myös paljon muuta hyödyllistä tietoa vuoden 2019 pääsykokeesta.

Vuodesta 2020 alkaen valintauudistuksen myötä 51% uusista opiskelijoista tullaan valitsemaan pelkän ylioppilastutkinnon perusteella. Tämä todistusjono on avoinna vain ensikertalaisille hakijoille. Lue lisää todistusvalinnasta: lääketieteellisten todistusvalinta. Ei-ensikertalaisille ja kirjoituksissaan huonommin menestyneille on edelleen pääsykoejono, josta vaitaan 49% uusista opiskelijoista.

Lisää tietoa Helsingin eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan hakemisesta ja valintamenettelystä löydät Opintopolusta. Helsingin yliopiston nettisivulta löytyvät myös muun muassa edellisten vuosien hakijatilastot.

Opiskelu

Tutkinto

viikki3

Eläinlääketieteellinen koulutusohjelma on kaksiportainen: kolmivuotinen kandidaatin tutkinto (180 op.) ja kolmivuotinen eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto (180 op.). Koko korkeamman korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää siis noin 6 vuotta ja on laajuudeltaan 360 opintopistettä. Tutkinto koostuu perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, harjoitteluista, opinnäytetyöstä ja syventävien opintojen tutkielmasta.

Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa tieteellisiä jatkotutkintoja: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto tai filosofian tohtorin tutkinto. Lisäksi erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa ammatillisena jatkotutkintona. Erikoistumisaloja ovat pieneläinsairaudet, hevossairaudet, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, tarttuvat eläintaudit, ympäristöterveydenhuolto ja elintarviketuotannon hygienia.

viikki4

Helsingin yliopistossa on käynnistetty Iso Pyörä -hanke, jonka tavoitteena on uudistaa yliopiston rakenteita ja tutkintoja. Tämä tarkoittaa myös pieniä uudistuksia eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Joitakin kursseja avataan muillekin yliopiston opiskelijoille, opintosuunnitelmat muuttuvat kolmivuotisiksi ja kandidaattiohjelman osaamistavoitteet päivitetään. Uudistukset otetaan käyttöön syksyllä 2017. Lisää tietoa hankkeen vaikutuksista eläinlääketieteelliseen löydät EKY:n sivuilta kevään 2016 tiedotteesta.

“Tosi makeeta, kun pääsimme heti ensimmäisenä syksynä dissektoimaan eläimiä!”

 

Opintorakenne ja opetus

viikki5
EE-talon labraluokka

Kandidaattivaiheen opinnoissa perehdytään alussa terveen elimistön rakenteeseen, toimintaan ja kehitykseen. Molekyyli- ja solutasolta edetään elimiin ja elimistöihin, joista jatketaan kotieläinten hyvinvointiin, pitoon ja tuotantoympäristöihin. Tämän jälkeen tutustutaan taudinaiheuttajiin, mitä muutoksia ne aiheuttavat elimistössä ja miten niiden leviämistä voidaan estää.

Lisensiaatin opinnot ovat työelämäpainotteisia. Neljäntenä ja viidentenä vuonna perehdytään eläinten sairauksiin sekä miten niitä voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä. Kuudentena vuonna keskitytään elintarvikehygieniaan, ympäristöterveyteen ja valvontaan.

viikki6
Yliopistollisen eläinsairaalan julkisivu

Opintoihin kuuluu luentojen lisäksi myös paljon pienryhmätyöskentelyä ja harjoitteluja. Opetusta on muun muassa luentosaleissa, laboratorioissa, mikroskooppien ääressä ja leikkaussaleissa. Harjoittelujaksoja ovat esimerkiksi navetta-, sikala- ja tarkastuseläinlääkäriharjoittelut. Kliinisiin opintoihin kuuluu myös Yliopistollisessa eläinsairaalassa päivystäminen.

Opiskelijat saavat valmiiksi tehdyn lukujärjestyksen, jonka mukaan edetään. Valinnaisuutta on rajallisesti, mutta itseään kiinnostaviin aiheisiin voi syventyä vaihtoehtoisilla opintojaksoilla tai lisensiaatin tutkielmalla. Kurssit arvioidaan joko hyväksytty/hylätty tai asteikoilla 0-5, jossa 0 on hylätty.

One Health -ajattelu, jonka mukaan eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys muodostavat kokonaisuuden, on vahvasti mukana eläinlääketieteen opinnoissa.

“Ilmapiiri on hyvä, kun kaikkia yhdistää kiinnostus eläimiin ja lääketieteeseen. Kaikki ovat toistensa kavereita.”

 

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys

viikki2
EKY:n kerhotilan Kuopion sohvanurkkaus

Eläinlääketieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö on Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry eli EKY. EKY pyrkii edistämään eläinlääkäriopiskelijoiden etuja ja järjestää jäsenilleen erilaisia palveluja, ekskursioita ja harrastusmahdollisuuksia. EKY tekee yhteistyötä muun muassa Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa.

Viikin kampuksen EE-talossa sijaitsee EKY:n kerhotila Kuopio, jossa järjestetään teemailtoja, kokouksia ja erilaisia muita tapahtumia ja juhlia. EKY julkaisee jäsenistölleen jäsenlehteä nimeltä Epiglottis eli eppari, jonka ensimmäiset painokset julkaistiin vuonna 1968.

viikki7
Viikin koetilan lehmiä

Vapaa-ajan vietto

Olennaisena osana opiskelua kuuluu myös tietenkin vapaa-ajan vietto. Opiskelijat ja opiskelijajärjestöt järjestävät paljon erilaisia tapahtumia: approja, sitsejä, vuosijuhlia, speksejä, risteilyjä, piknikejä, saunailtoja, pikkujouluja ja muita erilaisia juhlia. Blogistamme löydät tekstin, jossa vertaillaan eläinlääkiksessä opiskelua lukiossa opiskeluun.

 

Tutkimustyö

viikki8Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdään monialaista ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustyötä. Painoaloina ovat kaksi tutkimusaluetta: elintarviketurvallisuus ja ihmisten terveys sekä kliininen ja translationaalinen eläinlääketiede sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Tutkimusalueiden painopisteitä ovat muun muassa ajankohtaiset ja uhkaavat infektiotaudit, elintarvikevalvonta sekä toksikologia. Tiedekunnan sivuilta löydät listan eri tutkimusprojekteista.

Tärkeitä linkkejä

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteellisen sivut Opintopolussa
Eläinlääketieteellisen opinto-opas (kandi)
Eläinlääketieteellisen opinto-opas (lisensiaatti)
Helsingin yliopisto
EKY eli Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys
HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
HSL eli Helsingin seudun liikenne
HOAS eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö

Sijainti ja yhteystiedot

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella noin 30 minuutin bussimatkan päässä Helsingin keskustasta. Viikkiin pääsee kätevästi bussilla esimerkiksi Lahden väylää pitkin.

viikin_kampuskartta2.PNG

Asuminen

Viikistä löytyy Hoasin eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön opiskelija-asuntoja, joita eläinlääketieteen opiskelijat voivat hakea. Soluasuntojen eli huoneiden vuokra vaihtelee 220-350 e/kk välillä. Yksiöiden vuokra taas on 370-460 e/kk luokkaa. Hoasin yksiöihin saa ottaa lemmikkejä, toisin kuin soluihin. Koska Viikissä asuntoja on vain rajallisesti, monet eläinlääketieteellisessä opiskelevat asuvat lähialueilla Helsingissä ja osa kauempana, kuten Otaniemessä tai Vantaalla.

Yhteystiedot

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2 (EE-talo)

Puhelinnumero: 02941 24140 (Helsingin yliopiston hakijapalvelut)

Sähköposti: hakijapalvelut@helsinki.fi