Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliset tiedekunnat

Suomessa voi opiskella lääketiedettä viidessä eri kaupungissa; Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Nykyään hakijan on mahdollista hakea yhteishaussa useampaan kaupunkiin opiskelemaan. Samana vuonna ei kuitenkaan ole mahdollista hakea lukemaan esimerkiksi hammaslääketiedettä ja yleislääketiedettä.

Lääkisvalmennuksen blogista voit katsoa lisää sisäänpääsyprosentteja ja pisterajoja aiemmilta vuosilta

Sisäänottomäärät kaupungeittain vuonna 2022 suomenkieliselle yleislääkikselle

Kaupunki Yhteensä
Helsinki 116
Turku 155
Tampere 145
Kuopio 164
Oulu 156

Mikä on kaikille lääkiksille yhteistä?

Haku

Hakukelpoisuus ja -prosessi on kaikkiin lääkiksiin haettaessa sama. Löydät hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa valintakokeesta täältä.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääkärin urapolku

Kaikista Suomen lääkiksistä voi valmistua lääketieteen lisensiaatiksi. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus tähtää suoraa ylempään korkeakoulututkintoon (LL) ilman alempaa korkeakoulututkintoa. Tämä poikkeaa monista muista tieteenaloista, joissa suoritetaan ensin esimerkiksi kandidaatin tutkinto ja sitten maisterin tutkinto. LL- tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä, joka voidaan päätoimisella opiskelulla suorittaa 6 vuodessa. Opiskelu koostuu yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä valinnaisista – ja kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollisena harjoittelu.

Lääkärin urapolku

Lääkärien työllisyys

Opiskelun prekliininen ja kliininen vaihe

Kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa opiskelu on jaettu prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Tyypillisesti prekliininen vaihe kestää 2 ensimmäistä opiskeluvuotta ja tätä seuraava kliininen vaihe kestää n. 4 vuotta.

Prekliininen vaihe Kliininen vaihe
  • Opintojen ensimmäiset vuodet
  • Kartutetaan lääkärintyössä vaadittavaa tietopohjaa
  • Oppiminen tapahtuu luentosaleissa, pienryhmissä ja itsenäisesti opiskelemalla
  • Opintojen viimeiset vuodet, prekliinisen vaiheen jälkeen
  • Lääkärintyöhön tutustumista käytännössä (mm. sairauksien
    diagnosointia)
  • Oppiminen tapahtuu paljolti sairaalaympäristössä
  • Sisältää harjoitteluja (amanuenssuurit)