Lääketieteellisen valintakoe 2025

Lääkiksen pääsykoe muuttuu vuonna 2025. Tämä siitä tiedetään nyt.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on 31.5.2024 julkaissut esityksen yliopistojen valintakoekokonaisuudeksi vuonna 2025. Esityksessä ilmoitetut asiat eivät todennäköisesti tule enää merkittävästi muuttumaan, vaikka yksityiskohtia tarkennetaan vielä tulevaisuudessa. Seuraavassa on tiivistelmä siitä, mitä tämä tarkoittaa lääkishakijan kannalta.

Perustiedot pääsykokeesta

Valintakoe: Lääketieteellisille aloille haetaan uuden valintakoejärjestelmän kokeella B.
Ajankohta: 26.5.2025 klo 14:00–18:30
Kesto: 4 h 30 min
Lisäaika: Hakijat, joille on myönnetty lisäaikaa, voivat käyttää kokeeseen yhteensä 5 h.
Pääsykoevaatimukset: LOPS 2019 fysiikan, kemian ja biologian pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset kurssit.

Mikä muuttuu?

 • Kokeen kesto lyhenee 5 tunnista 4,5 tuntiin.
 • Koe alkaa vasta iltapäivällä klo 14. (Aikaisemmin koe on alkanut aina aamulla klo 9.)
 • Samalla kokeella voi hakea myös biokemian ja molekyylibiotieteiden, biolääketieteen sekä farmasian koulutusohjelmiin.

Mikä ei muutu?

 • Pääsyvaatimukset pysyvät edelleen samana, eli koe perustuu vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin fysiikan, kemian ja biologian kursseihin.
 • Erillisellä hakemuksella myönnettävä lisäaika on edelleen 30 minuuttia.
 • Todennäköisesti kokeen tyyli tulee olemaan saman kaltainen kuin vuosina 2022–2024.
 • Koe on edelleen sähköinen valintakoe, ja hyvin todennäköisesti käyttää samaa Vallu-valintakoejärjestelmää kuin vuosina 2022–2024.

Millainen vuoden 2025 lääkiksen pääsykoe on rakenteeltaan?

Valintakoe B koostuu kahdesta osiosta:

 • Yhteinen osio mittaa biologian ja kemian osaamista. Tämä osio on yhteinen sekä lääketieteellisten alojen hakijoille että biokemian ja molekyylibiotieteiden, biolääketieteen sekä farmasian hakijoille.
 • Eriytyvä osio mittaa fysiikan osaamista. Tämä osio on vain lääketieteellisten alojen eli lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen hakijoille.

Osioiden kestosta ei ole tiedotettu erikseen, mutta on tiedotettu, että koeaika on lyhyempi niille, jotka tekevät vain yhteisen osion. Tämän perusteella luonteva arvaus olisi, että biologiaan, kemiaan ja fysiikkaan on jokaiseen 1,5 tuntia aikaa ja lisäajalla tekeville on 10 minuuttia lisäaikaa jokaiseen aineeseen.

Kummallakin osiolla on oma erillinen aikarajansa. Yhteisen ja eriytyvän osion välillä ei voi vaihdella, vaan täytyy tehdä ensin toinen ja sitten toinen.

Sisältääkö vuoden 2025 pääsykoe pelkkää monivalintaa, vai onko siinä myös avoimia tehtäviä?

Erittäin todennäköisesti vuoden 2025 lääketieteellisten alojen valintakokeessa on myös avoimia tehtäviä, jotka arvostellaan manuaalisesti.

UNIFI:n esityksessä ei suoraan sanota, että B-koe sisältäisi avoimia tehtäviä, mutta esityksessä puhutaan avoimien tehtävien mahdollisuudesta yleisesti ottaen, ja todetaan, että valintakokeet, joissa on manuaalisesti arvioitavia tehtäviä, järjestetään niin, että arvioinnin tekemiselle jää riittävästi aikaa. Valintakokeiden aikataulusta nähdään myös, että lääketieteellisten alojen B-koe sekä kasvatustieteellisen alan ja liikuntapedagogiikan aloilla käytettävä valintakoe E järjestetään viikkoa aikaisemmin kuin muut valintakokeet, ja näin ei varmasti tehtäisi ilman erityistä syytä. Sen vuoksi meidän ennusteemme on, että valintakokeissa B ja E on manuaalisesti arvioitavia tehtäviä, mutta muut kokeet koostuvat pelkästään automaattisesti arvioitavista tehtävistä.

Onko avoimia tehtäviä sekä fysiikassa, kemiassa että biologiassa?

Tästä ei ole tiedotettu, mutta arviomme mukaan hyvin todennäköisesti on.

Tietojemme mukaan nimenomaan lääketieteelliset alat ovat toivoneet kokeeseen avoimia tehtäviä. UNIFI:n esityksen aikaisemmassa luonnoksessa ehdotettiin, että lääketieteellisten alojen eriytyvässä osiossa olisi myös tehtäviä biologiasta ja kemiasta, mikä viittaa siihen, että lääketieteellisillä aloilla on ollut näiden biologian ja kemian tehtävien suhteen erityistoivomuksia. Esityksen viimeisimmässä 31.5. julkaistussa versiossa kuitenkin sanottiin, että eriytyvä osio sisältää ainoastaan fysiikkaa. Pitäisimme hyvin epätodennäköisenä, että avoimia tehtäviä olisi vain fysiikasta eikä lainkaan biologiasta ja kemiasta, joten hyvin todennäköisesti avoimia tehtäviä on kaikista aineista. Tällöin avoimia tehtäviä olisi tulossa myös biokemian ja molekyylibiotieteiden, biolääketieteen sekä farmasian koulutusohjelmiin hakeville.

Voiko kokeessa olla aineisto?

UNIFI:n esityksessä sanotaan seuraavasti: “Kokeeseen voi sisältyä (lyhyitä) aineistoja, joita hakijan tulee pystyä omaksumaan ja soveltamaan tehtäviin vastaamisessa.”

Tämä tarkoittaa, että hyvin todennäköisesti kokeeseen ei tule sellaista pitkää aineistoa kuin oli esimerkiksi vuosina 2012 ja 2013. Kokeeseen tulevat aineistot ovat todennäköisesti saman tyylisiä kuin vuosina 2022–2024, ja ovat laajuudeltaan yksi tai kaksi sivua.

Helpottuuko vai vaikeutuuko lääkikseen pääseminen?

Lääkikseen pääsemisen helppous tai vaikeus ei todennäköisesti muutu, ja todennäköisesti pääsykokeessa tarvitaan edelleen samoja taitoja kuin aikaisemminkin.

Miten pääsykoeuudistus vaikuttaa Lääkisvalmennuksen kursseihin ja oppimateriaaleihin?

Seuraamme jatkuvasti opiskelijavalintojen muutoksia ja kehitämme kurssejamme ja oppimateriaalejamme niiden mukaan. Kaikki tähän mennessä tiedotetut muutokset tullaan huomioimaan kursseilla, ja reagoimme välittömästi myös mahdollisiin tuleviin muutoksiin.

Sen perusteella, mitä tulevasta lääkiksen valintakokeesta on tähän mennessä tiedotettu, tulemme tekemään ainakin seuraavat toimenpiteet:

 • Uudistamme simuloituja valintakokeitamme niin, että kokeiden kesto vastaa uuden valintakokeen kestoa.
 • Kehitämme kokeiden sisältöä niin, että niiden tehtävätyypit vastaavat entistä enemmän pääsykokeen viime vuosina havaittua kehityssuuntaa. Pidämme kuitenkin edelleen kiinni hyväksi havaitusta linjauksestamme, että simuloidut kokeemme ovat hieman oikeaa pääsykoetta vaikeampia, jolloin oikea koe tuntuu niihin verrattuna helpommalta.
 • Laadimme kokeistamme erilliset versiot lääketieteellisten alojen hakijoille sekä muiden B-valintakoetta hyödyntävien alojen hakijoille.
 • Myös verkkoympäristöstämme Hippokampuksesta tulee myyntiin biokemian ja molekyylibiotieteiden, biolääketieteen sekä farmasian hakijoille suunnattu versio, joka sisältää ainoastaan biologian ja kemian oppimateriaalin, mutta ei fysiikkaa.

Järjestämistämme valmennuskursseista voit lukea lisää täältä.

Millaisia tehtävätyyppejä kokeeseen tulee?

Kokeeseen tulee todennäköisesti samankaltaisia tehtäviä kuin vuosina 2022–2024. Verkkoympäristössämme Hippokampuksessa voi testata osaamistaan aikaisempien vuosien pääsykoetehtävillä, ja siellä näet myös laatimamme laajemmat selitykset niihin tehtäviin, joihin viralliset hyvän vastauksen piirteet antavat ainoastaan oikeat vastaukset. Näitä kaikkia pääset katsomaan Hippokampuksen kokeilutunnuksilla, jotka voit luoda itsellesi täällä.

Voinko hakea samaan aikaan sekä lääketieteellisille aloille että biokemian ja molekyylibiotieteiden, biolääketieteen tai farmasian koulutusohjelmiin?

Tästä ei ole virallisesti tiedotettu, mutta yksi valintakoeuudistuksen tavoitteista on nimenomaan ollut, että samalla koesuorituksella voisi hakea mahdollisimman monelle alalle. UNIFI:n esityksessä sanotaan seuraavaa:

“Samalla valintakokeella voi hakea useampaan yliopistoon ja useammalle koulutusalalle. Yhdellä koesuorituksella voi tulla huomioiduksi useamman eri hakukohteen opiskelijavalinnassa, jolloin hakijan ei tarvitse resurssisyistä valita, minkä hakutoiveidensa valintakokeisiin hän valmistautuu ja/tai osallistuu.”

Aikaisemmin on kuitenkin ollut erillisenä rajoituksena, että lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin ei ole voinut hakea samalla kertaa, eikä myöskään biolääketieteeseen ole voinut hakea yhtä aikaa lääketieteen kanssa, vaikka nämä olisi teknisesti ollut hyvin helppoa toteuttaa. Tässä vaiheessa ei siis vielä voi varmasti sanoa, tuleeko asiaan nyt muutos vai ei.

Milloin tulevasta pääsykokeesta tiedotetaan lisää?

Kevään 2025 valintakokeiden tarkemmat kuvaukset on luvattu julkaista yliopistovalinnat.fi-palvelussa lokakuussa 2024. Kannattaa seurata myös lääketieteellisten alojen yhteisvalintasivuston tiedotteita osoitteessa https://www.laaketieteelliset.fi/

Julkaisemme ajankohtaista tietoa pääsykokeesta ja lääkishausta myös Instagramissa.

Miten vuoden 2025 lääketieteellisten alojen pääsykokeeseen ilmoittaudutaan?

Ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Ilmoittautumisaika on maalis-huhtikuussa vuonna 2025.