Oulun lääketieteellinen

”Oulun lääkis on rento kaikin puolin. Opiskelijoiden kesken on todella hyvä yhteishenki, ja muualta muuttaneita on paljon.

Oulun lääketieteellinen tiedekunta lukuina (2016)
 Aloituspaikat lääketiede  145
 Sisäänpääsyprosentti (kaikista hakijoista)  12,3
 Ensikertalaiskiintiö  94

 

”Oulu on todellinen opiskelijakaupunki: väestön keski-ikä on Suomen alhaisin osaksi opiskelijoiden suuren määrän vuoksi.”

Oulun lääketieteellisessä tiedekunnassa koulutetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatteja sekä terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita. Tiedekunta sijaitsee Kontinkankaan kampuksella, ja Oulun yliopistollinen sairaala on aivan sen naapurissa. Samalta kampukselta löytyy myös biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta. Se vastaa lääketieteellisen biokemian opetuksesta hammaslääkäreiden ja lääkäreiden koulutusohjelmissa ja luo opiskeluympäristöön poikkitieteellisyyttä. Oulun lääketieteen opiskelijat tulevat pääasiassa Pohjois-Suomen alueelta ja iso osa myös sijoittuu alueelle valmistumisensa jälkeen.

”Oulussa on helppo päästä tekemään harjoitteluita ja työmahdollisuudet ovat erittäin hyvät.”

”Asunnon saa suhteellisen helposti. Lisäksi vuokrat alhaisia! Kaverit ihmettelevät, kun Helsingistä muuttaessa neliömäärä saattoi pysyä samana ja vuokra puolittua.”

Valinta

ukkelidiagrammioulu

Oulun lääketieteelliseen tiedekuntaan valitaan 145 uutta opiskelijaa, joista 94 ensikertalaiskiintiössä. Valituista otetaan sisään yhteispistejonossa 87 ja koepistejonossa 58. Mikä ihmeen jono? Mikä ihmeen kiintiö? Tsekkaa täältä.

 Valintaperusteet ja lähtöpisteet

Oulun lääkiksen sivujen Hakijan oppaasta voit lukea lisää hakemiseen ja valintaan liittyvää tietoa. Sivuilla on listattu myös tarkemmat Oulun hakijatilastot vuosilta 2004-2015 ja pdf:nä Oulun lääketieteellisen hakijatilastot 2004-2013. Blogissamme pääset vertailemaan eri kaupunkien välisiä lääketieteellisten koulutusohjelmien sisäänpääsyprosentteja ja pisterajoja.

Hakukelpoisuus ja -prosessi on kaikkiin lääkiksiin haettaessa sama. Löydät hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa valintakokeesta täältä.

Lähtöpisteitä voi saada suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Lähtöpisteiden saamisen perusteet ovat kaikkien kaupunkien lääketieteellisiin tiedekuntiin haettaessa samat, ja voit lukea niistä lisää täältä.

Suomen lääkiskaupungeista vain Oulussa on käytössä saamelaiskiintiö. Lääketieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan valita varsinaisen aloituspaikkamäärän ulkopuolella omana kiintiönään enintään yksi (1) saamen kielen taitoinen hakija, joka on suorittanut saamen kielen lukion äidinkielen kurssina tai on muutoin hankkinut vastaavan kielitaidon.

Opiskelu

”Monilla kursseilla on mahdollista seurata netin kautta luentoa suoraan kotoa.”

Opetussuunnitelma

Oulun lääkiksessä opinnoissa edetään pääosin opintojen aloitusvuoden mukaisen opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä eli tutkinto on varsin putkimainen. Lukujärjestykset laaditaan opiskelijoille valmiiksi. Lukukaudelta toiselle siirtymiseen vaaditaan, että edellisen lukukauden pakolliset opetukset (esimerkiksi ryhmäopetukset, seminaarit ja harjoitustyöt) on hyväksytysti suoritettu. Tutkintoon kuuluvia kaikille pakollisia opintoja on 344,5:n opintopisteen edestä. Valinnaisille opinnoille jää siten 15,5 opintopistettä. Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan julkaisemasta opintorakenteesta näkee, mitä kursseja suoritetaan minäkin vuonna lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa. Vuonna 2017 Oulussa opintonsa aloittavien opetussuunnitelmaan tulee vaikuttamaan curriculum -uudistus.

”Ensimmäinen vuosi on rento ja vapaa-aikaa jää paljon, mutta siitä tahti kiristyy. Kolmas ja neljäs vuosi ovat raskaampia ja opiskeluun kuluu aikaa suunilleen täyden työpäivän verran arkisin. Välillä enemmänkin.”

Prekliininen vaihe

Prekliininen vaihe kestää 2 ensimmäistä opiskeluvuotta. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan mm. anatomiaa ja solu- ja kehitysbiologiaa. Luennoille ei yleensä ole osallistumispakkoa, ja monia luentoja voi seurata netin kautta vaikka kotikoneelta. Iltapäivisin järjestetään pakollista ryhmäopetusta, ja harjoituksia mm. histologiaan sekä tieteelliseen tutkimukseen liittyen. Toisen lukuvuoden opintoihin kuuluu mm. fysiologiaa, farmakologiaa ja toksikologiaa sekä mikrobiologiaa ja immunologiaa.

Toisin kuin esim. Helsingissä, Oulussa opetusta ei ole integroitu: Anatomian ja fysiologian opinnot on erotettu toisistaan, kun taas Helsingissä ne käydään yhdistetysti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun Helsingissä opiskelaan Tuki- ja liikuntaelimistö -kurssilla sekä luiden ja lihasten anatomia että fysiologia, Oulussa puolestaan opiskellaan anatomia yksinään omana kurssinaan (jossa käydään myös muiden elinten/elinjärjestelmien anatomia) ja fysiologia omanaan. Lienee makuasia, kumpi on mukavempi tapa opiskella.

Kliininen vaihe

Opintojen kliiniseen vaiheeseen siirryään prekliininsen vaiheen jälkeen ja se kestää n. 4 vuotta. Kliinisessä vaiheessa opetus tapahtuu paljolti sairaalaympäristössä, ja siinä sovelletaan prekliinisessä vaiheessa kartutettuja taitoja. Klliniseen vaiheeseen sisältyy luentoja, pienryhmäopetusta, tautien diagnosointia sekä pakollinen harjoittelu sairaalaympäristössä.

 ”Asunnot ovat halpoja, ja onkin tavallista, että ekan vuoden fuksitkin asuvat omissa kaksioissaan.”

Oulun lääketieteellinen kilta

Oulun lääketieteellinen kilta, OLK, järjestää monia tapahtumia vuoden mittaan, mm. Fuksiaiset, Kandiaiset ja Vuosijuhlat. Niihin voit tutustua paremmin täällä. OLK:lla on myös Oulun Hietasaaressa oma kiltatalo Walhalla, josta löytyy mm. saunaosasto, 100 hengen juhlasali, televisiotilat, piano sekä takkatilat. Tila on opiskelijoiden käytössä erilaisissa pirskeissä ja myös lääketieteellisen ulkopuoliset voi myös vuokrata. Lisäksi OLK omistaa Burana-pakun, auton, jonka saa vuokrata esimerkiksi muuton ajaksi. OLK:n toimintaan kuuluu myös kattava kerhorepertuaari: mm. lavatanssia, suunnistusta, ratsastusta, sählyä, golfia ja valokuvausta.

Tärkeitä linkkejä

Hakijan opas
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Ylioppilaskunta
Oulun lääketieteellinen kilta
Liikenne
Tilastoja

 Sijainti ja yhteystiedot

”Pyöräily on helppoa ja pyörätiet kattavat koko kaupungin. Pyörä on Oulussa ihan must have!”

Oulun lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Oulun keskustasta itään. Matkan taittaa bussilla noin 12 minuutissa. Kontinkankaan kampuksella sijaitsevista opiskelija-asunnoista, Medikiinteistöiltä ja Otokylästä, sekä läheisestä Peltolasta yliopistolle pääsee kävellen parissa minuutissa. Muita opiskelijan asumismahdollisuuksia voit käydä katsomassa esimerkiksi OLK:n nettisivuilta asuminen-kohdasta.

Näyttökuva (13)
Kontinkankaan kampus (Aapistie) sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan välittömässä läheisyydessä. Myös Oulun lääketieteellisen killan kiltahuone on samalla kampuksella.

Yhteystiedot:

Lääketieteellinen tiedekunta

PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 5 A, 90220 Oulu
puh. 0294 48 0000 (vaihde)

LL-koulutuksen vastuuhenkilö:
Olli Vainio
+358 (0)294 485864