Lääketieteellisen pääsykoe 2018 – Mikä muuttuu nyt?

Haetko lääkikseen vuonna 2018? Huolestuttavatko tulevat muutokset?

Kokosimme yhteen tärkeimmät asiat, jotka sinun tarvitsee tietää vuoden 2018 lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen pääsykokeesta!

Päivitämme tätä sivua, kun virallinen hakuopas julkaistaan. Alustavien tietojen perusteella voi kuitenkin päätellä jo varsin paljon.

1. Koe perustuu edelleen lukion fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan

Epävirallisten tietojen mukaan lukion oppimäärään perustuva pääsykoe säilyy ja vuoden 2018 lääketieteen pääsykoe perustuu edelleen vuoden 2003 opetussunnitelmaan. Uusi opetussuuunnitelma on käytössä vuonna 2016 aloittaneilla lukiolaisilla, joista suurin osa kirjoittaa ylioppilaaksi keväällä 2019.

Vaikka koe perustuu lukion oppimääriin, on joka vuosi mukana ollut myös sellaisia kysymyksiä, joissa lukion oppimäärän ylittävistä tiedoista on ollut hyötyä. Tällaiset kysymykset ovat kuitenkin olleet vähemmistössä, joten pääsykoetta varten ei yli meneviä tietoja juurikaan kannata päntätä, vaan hyvä lukiokurssien hallinta on paljon tärkeämpää.

Lääketieteen yhteishaku tulee vuonna 2018

2. Yhteishaku tulee

Alustavien tietojen mukaan vuonna 2018 otetaan käyttöön yhteishaku niin, että samalla valintakokeella on mahdollista pyrkiä kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin. Etukäteen on vaikeaa sanoa, miten tämä vaikuttaa pisterajoihin, mutta jonkinlaisia muutoksia on odotettavissa.

Luultavasti hakukohteiden vaikeusjärjestys säilyy samanlaisena kuin aikaisemminkin, eli Helsinki tulee olemaan vaikein ja Kuopio ja Oulu helpoimmat. Voi olla, että pisterajojen erot pienenevät, jos Helsinkiin ensisijaisesti pyrkivät ottavat Kuopion tai Oulun opiskelupaikan vastaan, mitä he eivät aikaisemmin voineet tehdä.

Toisaalta pisterajojen erot voivat kasvaa, koska esimerkiksi aikaisempina vuosina on ollut sellaisia hakijoita, joiden pisteet olisivat riittäneet Helsinkiin ja jotka mieluiten opiskelisivat Helsingissä, mutta jotka ovat varmuuden vuoksi hakeneet alemman pisterajan hakukohteeseen. Jos tällaiset hakijat pääsevät nyt suoraan Helsinkiin, se voi lisätä tasoeroja yliopistojen välillä.

Joka tapauksessa muutokset eivät luultavasti ole radikaaleja, vaan pisterajat todennäköisesti muuttuvat vain maltillisesti. Lääkikseen pääseminen keskimäärin tulee olemaan yhtä helppoa tai vaikeaa kuin aikaisemminkin.

Lääketieteen valintakokeessa 2018 sallittu laskin

3. Nelilaskin säilyy

Vuoden 2017 toteutettu laskinuudistus tulee mitä luultavimmin olemaan voimassa myös vuonna 2018. Tämä tarkoittaa, että Lääketieteen pääsykokeessa sallitaan ainoastaan nelilaskin, jossa on yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut sekä neliöjuuri.

Nelilaskimen käyttö vaatii harjoittelua erityisesti niiltä, jotka ovat lukiossa tottuneet symbolisiin CAS-laskimiin.

lääketieteellisen pääsykoe 2018 vaatii päättelytaitoja ja laskunopeutta

4. Päättelytaitoja ja laskunopeutta

Vuoden 2016 pääsykokeessa oli suhteellisen helppoja tehtäviä ja vähän aikaa. Tehtävät kuitenkin vaativat suhteellisen paljon työtä, joten erityisesti kyky nopeaan työskentelyyn oli vuoden 2016 kokeessa tärkeää. 2017 kokeessa puolestaan tehtävät eivät vaatineet kovin paljoa työtä, mutta oivaltamista ja päättelykykyä sen sijaan tarvittiin.

Tulevaa pääsykoetta ajatellen paras ratkaisu on panostaa molempiin, ja harjoitella sekä nopeutta että päättelytaitoa – tietystikään faktatiedon hyvää hallintaa unohtamatta.

Lääketieteellisen pääsykoe 2018 sisältää varmasti myös monivalintatehtäviä

5. Monivalintoja ja lyhyitä vastauksia

Viimeisten parin vuoden aikana on selvästi ollut nähtävillä trendi kokeiden tarkistamisen helpottamiseen, mikä on ymmärrettävää yliopistojen säästöpaineet huomioiden. Tämä on näkynyt kokeissa niin, että on ollut entistä enemmän tehtäviä, joihin vastataan yhdellä sanalla, lauseella tai piirroksella ja laskutehtäviä, joissa halutaan pelkkä vastaus.

Ennustamme, että tämä suuntaus tulee jatkumaan, koska myös tuleva yhteisvalinta on hyvä syy muuttaa kokeita sellaisiksi, että arvostelu on yksiselitteistä eikä niinkään yksittäisen arvostelijan mielipiteeseen perustuvaa.

Jopa kokonaan monivalintaan perustuva koe on mahdollinen, vaikka sellaisesta ei ole mitään virallista tiedotettukaan. Tämän puolesta puhuisi esimerkiksi se, että myös esimerkiksi kauppatieteiden yhteisvalinnassa on käytössä pelkästään monivalintakysymyksiä sisältävä koe. Pidämme kuitenkin todennäköisenä, että myös tulevassa kokeessa on avoimia tekstivastauksia ja laskutehtäviä vanhaan tapaan, mutta varmuuden vuoksi myös monivalintakokeen mahdollisuuteen on hyvä henkisesti varautua.

6. Kilpailu on kovaa

Lääkikseen hakevien määrä ei varmastikaan tule vähenemään, joten kilpailu opiskelupaikoista on yhtä kovaa kuin aikaisemminkin. Yleisesti ottaen lääkikseen pääseminen on selvästi vaikeampaa kuin laudaturin kirjoittaminen fysiikan, kemian ja biologian ylioppilaskokeista. Vaikka laudatur-tason osaaminen antaakin hyvän pohjan.

Pääsykokeessa menestymiseen tarvitaan lukion oppimäärien lisäksi paljon muutakin: stressinhallintaa, ajan hallintaa, vastaustekniikkaa, ongelmanratkaistuaitoja, huolellisuutta ja laskunopeutta. Lääkikseen pääsemiseksi ei siis pelkkä lukio-osaaminen riitä.

Lääketieteen valintakokeessa 2018 on luvassa yllätyksiä

7. Aihepiirien suhteen on tiedossa varmoja tärppejä ja suuria yllätyksiä

Radioaktiivisuuteen ja hajoamislakiin liittyviä laskutehtäviä on pääsykokeessa käytännössä joka vuosi. Samoin on jo selvästi osoittautunut, että ihmisen biologiaa kysytään pääsykokeessa huomattavasti enemmän kuin muita lukion biologian asioita, ja näin tilanne tulee varmasti olemaan myös vuoden 2018 kokeessa.

Myös suuria yllätyksiä on odotettavissa. Esimerkiksi vuoden 2017 pääsykokeessa käytännössä kaikki kemian tehtävät olivat rasvojen rakenteellisiin ominaisuuksiin liittyviä, ja yleensä merkittävässä asemassa olleet ph- ja tasapainolaskut puuttuivat lähes kokonaan.

Vuonna 2016 taas entalpian muutokset olivat keskeisessä asemassa monissa kemian tehtävissä.

On selvää, että tällainen yksipuolinen yhteen aihepiiriin painottuva koe ei ole mitenkään optimaalinen tapa valita opiskelijoita, mutta kannattaa kuitenkin varautua siihen, että jokin tämän tyyppinen yllätys saattaa tulla myös vuoden 2018 lääketieteen valintakokeessa.

Jos haluat katsoa, mitä pääsykokeessa on aikaisempina vuosina kysytty, voit ladata vanhat pääsykokeet Turun yliopiston sivuilta.

8. Valmentautuminen kannattaa

Lähes kaikki lääkikseen päässeet ovat tehneet paljon töitä pääsykokeen eteen ja valmentautunut systemaattisesti. Suurin osa on käynyt myös valmennuskurssin. Monet pyrkivät lääkikseen useamman vuoden ajan ennen kuin opiskelupakka lopulta aukeaa. Käyttämällä valmentautumisajan tehokkaasti ja tekemällä oikeita asioita, voi kutienkin merkittävästi nopeuttaa sisäänpääsyä.

Jos harkitset lääkikseen pyrkimistä vuonna 2018, ja haluat keskustella valmennusmahdollisuuksista, voit olla meihin yhteydessä. Päävalmentajamme Sampo neuvoo sinua mielellään. (, puh. 040-5015231)

Hyödyllisiä linkkejä lääketieteellisen pääsykokeeseen liittyen

Kuva: cat.nash 2011, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/31351845@N07/6480365911/
Kuva: jakeandlindsay 2011, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/jakeandlindsay/5639214967/
Kuva: m.sanhuezacelsi 2013, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/msanhuezacelsi/9940935154/
Kuva: EJ Posselius 2009, CC-BY-SA 2.0 https://www.flickr.com/photos/ieeej/4221394163/
Kuva: Alberto G. 2006, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/albertogp123/5843577306/
Kuva: Yutaka Seki 2015, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/yutakaseki/17305186301/ Kuva: Jennifer C. 2008, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/29638108@N06/5220676458/