Lääketieteellisen pääsykoe 2018

Pääsykokeen kysymyksiin voi tutustua tällä sivulla.

Lääketieteellisen pääsykoe 2018 oli useiden mielestä helpompi verrattuna vuoteen 2017. Tämä näkyi myös pisterajoissa, jotka nousivat kaikissa hakukohteissa. Osaltaan tähän nousuun toki vaikutti yhetisvalinnan tuleminen lääketieteellisiin. Vuosi 2018 oli ensimmäinen, jolloin hakija pystyi halutessaan hakemaan vaikka kaikkiin yleis- tai hammaslääketieteellisen hakukohteisiin.

Lääketieteellisen pääsykoe 2018 pähkinänkuoressa

Koe perustui edelleen lukion fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan

Lääkiksen pääsykoe 2018 oli lajiaan viimeinen, joka perustui vuoden 2003 lukion opetussuunnitelmaan. Uusi opetussuunnitelma on käytössä vuonna 2016 aloittaneille lukiolaisille, joista suurin osa kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2019.

Vuosittain pääsykokeissa, vuosi 2018 mukaan lukien, on ollut myös sellaisia kysymyksiä, joissa lukion oppimäärän ylittävistä tiedoista on ollut hyötyä. Tällaiset kysymykset kuitenkin olivat vähemmistössä, joten tärkeintä oli lukiokurssien sisällön hyvä hallinta.

Lääketieteen yhteishaku tulee vuonna 2018

Yhteishaku tuli lääketieteellisiin

Vuonna 2018 hakijat pystyivät hakemaan ensimmäistä kertaa samalla hakemuksessa kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin. He siis pystyivät hakemaan lukemaan yleislääketiedettä tai hammaslääketiedettä useampaan paikkaan. (Yhteisvalinta koskee myös eläinlääketiedettä, mutta koska Suomessa on vain yksi eläinlääketieteellinen tiedekunta, ei uudistuksella ollut eläinläääketieteen osalta käytännön merkitystä.) Hakija ei kuitenkaan voinut hakea lukemaan esimerkiksi yleislääketiedettä ja eläinlääketiedettä.

Yhteishaun vaikutuksesta hakijamäärätilastot yli kaksinkertaistuivat kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa, paitsi Oulussa. Tämä raju kasvu johtuu juurikin yhteishaun antamasta mahdollisuudesta hakea kerralla useammalle paikkakunnalle. Todellisuudessa ensisijaistenhakijoiden määrä on melkein yhtä suuri kuin viime vuonna, 7100, mutta hakemuksia on jätetty 21 000.2018  Kaikki hakijat  Ensisijaiset hakijat  Kokeeseen osallistuneet  Kokeeseen osallistuneiden osuus hakijoista  Hyväksytyt  Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
 Lääketiede Helsinki  3399 1788  2786  81,9 %  108  3,9 %
 Lääketiede Tampere  4633 1599 4035  87 %  145  3,6 %
 Lääketiede Turku  4326 1248  3701  85,5 %  146  3,9 %
 Lääketiede Kuopio  4377 1156  3922  89,6 %  155  4,0 %
 Lääketiede Oulu  4560 1087  1029*  22,5 %  145  14 %
 Hammaslääketiede Helsinki  824 410  768  93,2 %  50  7,3 %
 Hammaslääketiede Turku  886 324  768  86,6 %  40  5,2 %
 Hammaslääketiede Kuopio  919 254  830  90,3 %  40  4,8 %
 Hammaslääketiede Oulu  997 340  306  82,2 %  50  16,3 %
 Eläinlääketiede  751 653  532  70,8 %  69  13,0 %
Tilastot kerättiin yliopistojen hakijapalveluilta, *:llä merkityissä pääsykokeeseen ko. yliopistolla osallistuneet.

Yhteishaku ei muuttanut hakukohteiden vaikeusjärjestystä paljoa. Helsinki oli edelleen vaikein ja Kuopio sekä Oulu helpoimmat paikat, Turun ja Tampereen jäädessä näiden päätyjen väliin. Pisterajojen erot suurenivat, kun Helsingin yliopiston pääsyraja ei ensikertalaisille kohosi melkein 17 pisteen verran. Vaikka pisterajat kohosivat kaikissa tiedekunnissa, eivät muut pääsyrajat kasvaneet yhtä hillittömästi Helsingin lääkiksen tahtiin. Pisterajojen välisten erojen kasvun saattaa selittää se, että aikaisempina vuosina on ollut hakijoita, jotka mieluiten opiskelisivat Helsingissä ja olisivat päässeet Helsinkiin sisään, mutta ovat hakeneet varmuuden vuoksi alemman pisterajan hakukohteisiin. Jos tämän tyyppiset hakijat pääsivät nyt suoraan Helsinkiin, se oli luultavasti yksi syy tasoerojen lisääntymiseen.

Kysymystyypit: runsaasti monivalintaa ja tiedon soveltamista

Vuoden 2016 pääsykokeessa oli suhteellisen helppoja tehtäviä ja vähän aikaa. Tehtävät kuitenkin vaativat suhteellisen paljon työtä, joten ajankäytön merkitys korostui vuoden 2016 kokeessa. Vuonna 2017 valintakokeen tehtävät eivät olleet niin työläitä, mutta oivaltamista ja päättelykykyä tarvittiin senkin edestä. Tämä sama trendi jatkui myös lääketieteellisen pääsykokeessa 2018.

Viimeisinä vuosina on selvästi ollut nähtävillä trendi kokeiden tarkistamisen helpottamiseksi. Tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon yliopistojen säästöpaineet. Valintakokeissa tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että yhä useampi tehtävä on vaatinut vastaukseksi vain yhden lauseen tai kuvan. Myös laskutehtävissä vastaukseksi on riittänyt pelkkä vastaus. Monivalintaa ja rasti ruutuun -tehtäviä suositaan varsin runsaasti. Tämäntyyppinen koe on yhteisvalinnan kannalta siinä mielessä hyvä, että näissä tehtävissä on yleensä vain yksi ”absoluuttinen oikea” vastaus. Vuoden 2018 kokeessa neljä ensimmäistä tehtävää olivatkin monivalintoja, ja loput koostuivat avoimista tekstivastauksista, taulukontäyttö- ja laskutehtävistä.

Pääsääntöisesti suoraviivaista biologiaa ja kemiaa, osaltaan hyvinkin soveltavaa fysiikkaa

Vuonna 2018 suurin osa biologian pisteistä oli jaossa suoraviivaisista tehtävistä: erilaisten valkosolujen tehtävistä, hormoneista, aivojen rakenteellisista ja toiminnallisista osista, lihaksen anatomiasta, veriryhmistä sekä ympäristömyrkkyjen tuntemuksesta. Kemiassa pisteitä ropisi varsinkin orgaanisesta kemiasta. Päättelytaitoa vaadittiin erityisesti aminohappotehtävässä, muuten myös kemian tehtävät miellettiin suhteellisen helpoiksi vuonna 2018.

Fysiikka sen sijaan oli monille vaikein osa-alue vuoden 2018 kokeessa. Kaksi tehtävää olivat hyvin suoraviivaisia: sähkömagnetismin hiukkastehtävä sekä hajoamislasku. Sen sijaan varsinkin valon valaistuvoimakkuuteen, siniaaltoon sekä Newtonin toisen lain johtamiseen liittyvät tehtävät miellettiin vaikeiksi, ja ne vaativatkin runsaasti oivaltamista.

Haluatko tietää lisää eri aihealueista saatavista pistejakaumista 2012-2019? Lue artikkeli “Mitä asioita pääsykokeessa kysytään?“, jossa kerromme, miten eri lukiokurssit ja kurssien aiheet ovat edustettuina pääsykokeissa.

Vuoden 2018 pääsykokeen aikataulu

  • 14.3.-28.3.2018 Yhteishaku. Hakemus valitsemaasi hakukohteeseen on jätettävä tänä aikana.
  • 16.5.2018 Pääsykoe
  • 28.6.2018 Tulosten julkaisu
  • 10.7.2018 kello 15:00 mennessä: Opiskelupaikan vastaanotto

Tehtäväpaperi suomeksi 2018Tehtäväpaperi ruotsiksi 2018Vastausanalyysi suomeksi 2018Vastausanalyysi ruotsiksi 2018

Katso lääketieteellisen pääsykokeen 2018 pisterajat täältä

Kuva: cat.nash 2011, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/31351845@N07/6480365911/ Kuva: jakeandlindsay 2011, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/jakeandlindsay/5639214967/ Kuva: m.sanhuezacelsi 2013, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/msanhuezacelsi/9940935154/ Kuva: EJ Posselius 2009, CC-BY-SA 2.0 https://www.flickr.com/photos/ieeej/4221394163/ Kuva: Alberto G. 2006, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/albertogp123/5843577306/ Kuva: Yutaka Seki 2015, CC-BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/yutakaseki/17305186301/