Oikaisupyyntö

Jos sisäänpääsy lääkikseen on ollut muutaman pisteen päässä, kannattaa käydä koepaperi tarkkaan läpi arvosteluvirheiden varalta ja tehdä oikaisupyyntö, jos siihen vaikuttaa olevan aihetta. Jos tarvitset apua arvostelun tarkistamisessa tai oikaisupyynnön tekemisessä, Lääkisvalmennuksen asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Autamme sinua seuraavilla tavoilla:

 1. Yleisohjeet oikaisupyynnön laatimiseen tällä sivulla. (ilmainen)
 2. Koepankki, jossa voit verrata kokeesi arvostelua muiden hakijoiden koepapereihin. (ilmainen)
 3. Oikaisupyyntöpohja, jonka päälle voit rakentaa oman oikaisupyyntösi. (ilmainen) Linkki pohjan lataamiseen löytyy koepankista.
 4. Täyden palvelun oikaisupyyntöapu. Tutkimme koepaperisi alusta lähtien, etsimme mahdollisesti oikaistavat kohdat ja kirjoitamme oikaisupyynnön puolestasi. Sinun tarvitsee vain lähettää oikaisupyyntö eteenpäin tiedekunnalle. Hinta ei riipu oikaistavien kohtien määrästä. (450 euroa) Oikaisupyyntöpalvelu toteutetaan yhteistyössä Epionen kanssa. Sekä Epionen että Lääkisvalmennuksen opettajat tutustuvat koepaperiisi, joten saat samalla hinnalla kaksinkertaisen hyödyn ja molempien yritysten parhaat asiantuntijat käyttöösi. Jos emme löydä koepaperista mitään, mistä voisi yrittää oikaisua, palautamme puolet oikaisupyyntöpalvelun hinnasta

  Osta nyt Lue lisää

Maksullinen oikaisupalvelu on sulkeutunut tämän vuoden osalta. Ilmainen koepankki toimii edelleen.

Lue tarkemmin avustuspalvelustamme täältä.

Oikaisupyyntöä tehdessä on muutamata pääpointti, jotka olisi hyvä tiedostaa:

 • Oikaisupyyntö ei ikinä voi olla sinulle tappiollinen – et siis voi menettää pisteitä
 • Perustele kantasi hyvin – mielipide ei ole riittävä perustelu
 • Mikäli haluat vedota toisen hakijan koevastaukseen, yliopistot vaativat tähän kirjallista lupaa siltä hakijalta, jonka koevastausta käytetään. Tarkemmat tiedot näistä liitteistä löytyvät koepankin sivultamme, jolle pääset lähettämällä tämän sivun alalaidassa olevalla lomakkeella oman kokeesi koepankkiimme
 • Mikäli vetoat toisen hakijan kokeeseen, tulee sinun liittää tämä koe osaksi oikaisupyyntöäsi
 • Tutustu aina huolellisesti oman tiedekuntasi ohjeistukseen
 • Noudata sekä yleisiä oikaisupyynnön ohjeita että tiedekuntasi mahdollisia erityisohjeita huolellisesti.

Näin teet oikaisupyynnön

Lue ensin alla olevat ohjeet oikaisupyynnön tekemiseksi ja käy koepaperisi läpi niiden mukaan.

1. Tilaa kopio koepaperistasi ja tutustu tiedekuntasi ohjeisiin

Oma koepaperi tilataan siitä tiedekunnasta ja siitä kaupungista, jossa kävi kokeen tekemässä. Poikkeuksena eläinlääketiede, jonka koepaperia ei voi tilata Oulusta, vaikka olisi kokeen siellä tehnytkin – kaikki eläinlääketieteen paperit tilataan Helsingin yliopistosta. Tilaamisesta peritään pieni maksu.

Koepaperi kannattaa tilata heti, koska papereiden saapuminen saattaa kestää. Nopealla tilaamisella varmistat, että sinulla on aikaa miettiä oikaisupyyntöäsi rauhassa.

Seuraavassa linkit koepaperikopioin tilaamiseen tiedekunnilta:

Oikaisupyyntö tulee yleisesti jättää 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta.. Virallinen ohje oikaisumenettelystä löytyy täältä. Oikaisupyyntö lähetetään siihen tiedekuntaan, johon haet oikaisua. Jos haet oikaisua useampiin hakukohteisiin, oikaisupyyntö lähetetään siihen tiedekuntaan, joka on näistä hakijan ylimpänä hakutoivesijana yhteisvalinnassa.

Seuraavassa linkit tiedekuntien oikaisumenettelyä koskeviin ohjeisiin:

2. Tarkista pisteesi

Kun saat koepaperisi, aivan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, että pisteesi on laskettu yhteen oikein ja että mikään tehtävä ei ole unohtunut kokonaispistemäärästä.

Seuraavaksi kannattaa tarkistaa monivalintojen pisteytys ja varmistaa, että olet varmasti saanut sen määrän pisteitä, joka sinulle virallisesti ilmoitettujen oikeiden vastausten puolesta kuuluu.

Edellä mainitut toimenpiteet saattavat tuntua turhilta ja lapsellisilta, mutta historia pitää sisällään lukuisia tapauksia, joissa koepaperin pisteet on laskettu väärin.

3. Perehdy siihen, millaisissa tilanteissa oikaisupyyntö voi mennä läpi

Oikaisupyynnön läpimenemisen edellytyksenä on, että arvostelussa on tapahtunut virhe, joka täytyy pystyä selkeästi osoittamaan. Jos raakapisteitä puuttuu 1–2, on oman koepaperin tarkistaminen ehdottomasti kannattavaa. Joskus oikaisupyynnöllä on saatu enemmänkin pisteitä. Suurin osa oikaisupyynnöistä ei mene läpi, mutta mitä lähempänä rajaa ollaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet oikaisulle on.

Parhaat mahdollisuudet oikaisupyynnön läpimenemiseen on seuraavissa tilanteissa:

 • Pisteesi on laskettu yhteen väärin, tai jokin asia vastauksessasi on selkeästi jäänyt arvostelijalta huomaamatta.
 • Joku muu samaan tiedekuntaan pyrkivä on vastannut samalla tavalla kuin sinä, mutta saanut enemmän pisteitä. Arvosteluperusteet voivat vaihdella tiedekunnittain, joten on tärkeää vedota nimenomaan saman tiedekunnan ja mieluiten saman koulutusohjelman hakupaperiin. On kuitenkin ilmoitettu, että oikaisuvaatimus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti arviointilinjan mukaisesti vertaamatta oikaisupyynnön tehneen vastausta muiden hakijoiden vastauksiin. Tästä huolimatta on kannattavaa kertoa asiasta oikaisupyynnössäsi.
 • Vastauksesi on oikein, mutta erilainen kuin mallivastauksessa, eikä arvostelija ole ymmärtänyt vastaustasi. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi laskutehtävässä, jossa olet lisäksi tehnyt virheen viimeisessä vaiheessa laskimeen näppäillessäsi. Tällöin voi olla, että arvostelija ei välttämättä ole huomannut, että ratkaisuperiaatteesi on oikein, vaikka vastaus on väärin. Tämä kuitenkin edellyttää, että ratkaisuperiaatteesi tosiaan on oikein. Pelkästään oikean suuntainen idea ei riitä.
 • Vastauksesi on oikein, mutta vastausanalyysissä on virhe ja tehtävä on arvosteltu vastausanalyysin mukaan – tähän tarvitaan luonnollisesti hyvät perustelut
 • Pystyt osoittamaan, että vaadittu asia ei kuulu lukion opetussuunnitelmaan ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.

Oikaisupyyntöä kannattaa yrittää myös seuraavissa tilanteissa:

 • Olet vastannut lukion oppikirjan mukaan, mutta käyttämässäsi kirjasarjassa on virhe kyseisen asian kohdalla.
 • Vaadittu faktatieto sattuu puuttumaan käyttämästäsi kirjasarjasta.
 • Tehtävänanto on epäselvä tai monitulkintainen. (Tämä edellyttää toki sitä, että saat myös arvostelijat vakuuttumaan tehtävänannon monitulkintaisuudesta.)

Seuraavissa tapauksissa oikaisupyyntö hyvin todennäköisesti ei mene läpi:

 • Olet arvostelijan kanssa eri mieltä siitä, monenko pisteen arvoinen jokin vastaus on. Pelkkä mielipide ei riitä perusteluksi. Arvostelijoilla on oikeus päättää oman mielensä mukaan, montako pistettä mistäkin asiasta annetaan.
 • Joku toiseen tiedekuntaan pyrkinyt on saanut samanlaisesta vastauksesta enemmän pisteitä. Tiedekunnat voivat päättää arvostelun yksityiskohdista itsenäisesti, joten toisen tiedekunnan koepaperiin ei kannata oikaisussa vedota.

Huomaa myös seuraavat:

 • Lukiotiedon ylittävistä lisätiedoista ei yleisesti ottaen saa pisteitä.
 • Pisteytys perustuu usein varsin tarkasti vastausanalyysiin. Vaikka esseesi olisi kuinka hyvä, et luultavasti saa täysiä pisteitä, jos vastausanalyysiin kuuluvia asioita ei ole mainittu.
 • Myös vastauksen selkeys voi vaikuttaa arvosteluun. Vaikka kaikki vastausanalyysin asiat olisi mainittu, täysiä pisteitä ei välttämättä tule, jos vastaus on arvostelijan mielestä sekava tai epäjohdonmukainen.

4. Käy koepaperi tehtävä kerrallaan läpi virallisen vastausanalyysin kanssa

Huomioimalla nämä asiat heti aluksi säästät paljon harmaita hiuksia.

Tehtävien pisteytys perustuu usein varsin tarkasti viralliseen vastausanalyysiin. Vastausanalyysissä ei yleensä kerrota yksityiskohtaisia pisteytysperusteita, mutta niitä voi usein päätellä. Esimerkiksi biologian avoimissa vastauksissa annetaan tavallisesti yksi piste jokaista vastausanalyysissä mainittua faktaa kohden.

Voit arvioida biologian vastauksesi pisteytystä esimerkiksi seuraavasti:

 1. Käy vastausanalyysin teksti kohta kohdalta läpi ja tee taulukko vastausanalyysin faktoista.
 2. Pisteytä faktat niin, että yhteispistemääräksi tulee tehtävän maksimipistemäärä.
 3. Merkitse taulukon toiseen sarakkeeseen jokaisen faktan kohdalle, miten itse olet asian ilmaissut omassa vastauksessasi.
 4. Tarkista tämän perusteella, vastaako pisteytys saamaasi kokonaispistemäärää.

Seuraavassa esimerkkinä arvio siitä, miten vuoden 2017 kokeen tehtävä on mahdollisesti pisteytetty:

Sukusoluista munasoluissa on X-kromosomi, 1 piste
siittiöissä joko X- tai Y-kromosomit. 1 piste
Sukupuoli määräytyy hedelmöityksessä. 1 piste
Jos munasolun hedelmöittää Y-siittiö, tulee alkiosta poika, 1 piste
jos X-siittiö, niin alkiosta kehittyy tyttö. 1 piste
Sukurauhaset muodostuvat alkion keskikerroksesta. 1 piste
Kehityssuunta on kummallakin aluksi munasarjaksi. 1 piste
Kivekset kehittyvät Y-kromosomissa olevan SRY-geenin 1 piste
ja testosteronin vaikutuksesta. 1 piste
Sukurauhasten lisäksi ulkoiset sukuominaisuudet muotoutuvat sikiökehityksen aikana. 1 piste
Puberteetissa hypotalamuksen gonadatropiineja vapauttava hormoni (GnRH) 1 piste
lisää lutenisoivan hormonin (LH) 1 piste
ja follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) vapautumiseen 1 piste
aivolisäkkeestä. 1 piste
Nämä vaikuttavat sukurauhasiin, 1 piste
jotka tuottavat pojilla testosteronia 1 piste
ja tytöillä estrogeenia 1 piste
ja progesteronia, 1 piste
ja edelleen ulkoisten (sekundaaristen) sukuominaisuuksien 1 piste
ja sukusolujen kypsymiseen. 1 piste

Yleensä pisteen saamiseen vaaditaan, että asia on ilmaistu riittävän yksityiskohtaisesti. Tyypillinen tapa erilaisten vastaustapojen pisteyttämiseen olisi esimerkiksi seuraava:

 • “hypotalamuksen GnRH lisää LH:n ja FSH:n vapautumista aivolisäkkeestä” (4 pistettä)
 • “hypotalamuksen GnRH lisää gonadotropiinien vapautumista aivolisäkkeestä” (3 pistettä)
 • “hypotalamuksen GnRH lisää eräiden hormonien vapautumista aivolisäkkeestä” (2 piste)
 • “hypotalamus lisää eräiden hormonien vapautumista aivolisäkkeestä” (1 pistettä)
 • “hypotalamus lisää eräiden hormonien vapautumista” (0 pistettä)

Mitä epätarkemmin asia on ilmaistu, sitä vähemmän pisteitä siitä saa.

Huom! Tämä on ainoastaan esimerkki siitä, miten pääsykoevastauksia yleensä pisteytetään. Jokainen tiedekunta päättää pisteytyskriteerit itsenäisesti.

Tyypillistä on myös, että ylimääräisestä, virheellisestä lisätiedosta menee pisteitä, mutta jos on asiaankuuluvassa tiedossa on virhe, menee kohta ainoastaan nollille. Tyypillisesti tämä näkyy esimerkiksi seuraavasti:

 • “munasoluissa on vain X-kromosomi” (1 piste)
 • “munasoluissa on vain X-kromosomi, joka sisältää SRY-geenin” (0 pistettä. Ylimääräinen, virheellinen lisätieto kumoaa oikean tiedon pisteet)
 • “munasoluissa on X- tai Y-kromosomi” (0 pistettä. Halutussa tiedossa on virhe. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vähennä muista tiedoista saatavia pisteitä.)

5. Muotoile oikaisuvaatimuksesi kirjallisesti

Eri yliopistoilla on hieman erilaiset ohjeet muotoseikoista, ja näitä pitää noudattaa. Vaatimukset myös muuttuvat hieman joka vuosi. Olemme laatineet oikaisupyynntöä varten yleispohjan, jonka avulla säästät paljon vaivaa. Oikaisupyyntöpohja toteuttaa kaikki tyypilliset muotovaatimukset, mutta tarkista vaatimukset kuitenkin varmuuden vuoksi vielä omasta hakukohteestasi. Saat oikaisuyytöpohjan käyttöösi, kun lähetät kokeesi Lääkisvalmennuksen koepankkiin tämän sivun alareunassa olevalla lomakkeella.

Oikaisupyynnön pitää sisältää:

 • Nimi ja kotikunta
 • Postiosoite ja puhelinnumero, lisäksi voi ilmoittaa sähköpostin. Nämä sitä varten, että sinulle voidaan toimittaa ilmoitukset oikaisuvaatimuksesta ja sen käsittelystä
 • Hakukohde tai hakukohteet, jota oikaisupyyntö koskee
 • Päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi
 • Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 • Perusteet, joilla niitä vaaditaan

Usein kysytyt kysymykset oikaisupyynnöstä

Tässä osiossa on vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, joita meiltä on kysytty oikaisupyyntöön liittyen

Voiko oikaisupyyntöä täydentää määräajan jälkeen?

Aikaisempian vuosina on ollut mahdollista lähettää oikaisupyyntöön lisäyksiä määräajan umpetumisen jälkeen sillä ehdolla, että alkuperäinen oikaisupyyntö on toimitettu määräaikaan mennessä. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan asian ottamalla hakukohteeseesi yhteyttä.

Täytyykö minun liittää oikaisupyyntöön kopio omasta koevastauksestani?

Ei tarvitse. Yliopisto käyttää joka tapauksessa alkuperäistä koettasi oikaisupyynnön arvioinnissa. Oikaisupyynnöstä täytyy kuitenkin käydä selväksi, mihin kokeeseen ja mihin tehtävään oikaisua haetaan.

Jos haluat merkitä visuaalisesti (esim. rengastaa) jonkin olennaisen kohdan koevastauksestasi, niin silloin voit laittaa kopion mukaan.

Missä muodossa minun kannattaa toimittaa oikaisupyyntöni, jotta voin olla varma, että se tulee perille?

Useimmat yliopistot ovat ilmoittaneet sivullaan, missä muodossa oikaisupyynnöt heille tulee lähettää. Tarkista siis oman tiedekuntasi sivut huolellisesti! Yleensä tiedekunnat ovat lähettäneet sähköpostiin vastauksen, jossa vahvistetaan, että oikaisupyyntö on tullut perille.

Jos vahvistusta oikaisupyynnön vastaanottamisesta ei kuulu vuorokauden sisällä tai olet lähettänyt oikaisupyynnön viimeisenä päivänä, kannattaa soittaa perään ja varmistaa asia. Varmuuden vuoksi kannattaa pyytää heitä lähettämään sähköpostitse vahvistus, jolloin perille saapumisesta on olemassa kirjallinen dokumentti.

Kaikkien oikaisupyyntöjen on ehdottomasti oltava perillä klo 15:00 mennessä 14 päivää tulosten julkaisuista. Nykyään käytännöt ovat muutenkin hyvin tiukat – myöhästyneitä oikaisupyyntöjä ei ilman erillistä vahvistusta huomioida missään tapauksessa.

Jos viittaan toisen hakijan koevastaukseen, tarvitaanko tästä kuva liitteeksi?

Kuva täytyy liittää. Samoin täytyy yksilöidä, kenen koevastauksesta kuva on, että tiedekunta voi tarkistaa sen aitouden. Yksilöinniksi riittää esimerkiksi hakijan nimi ja hakijanumero.

Tarvitaanko kirjallinen lupa, jos käytän toisen hakijan koevastausta oman oikaisupyyntöni perusteena?

Tarvitaan. Vuonna 2019 kirjalliseksi luvaksi Helsingin yliopistolle kelpasi luvan myöntäjän yliopistolle lähettämä sähköposti, jossa lupa myönnetään, eikä allekirjoitettua paperia tarvita. Muut yliopistot haluasivat, että lupa liitetään osaksi oikaisupyyntöä. Tarkemmat tiedot löytyvät koepankista.

Toinen hakija pyytää lupaa kokeeni käyttämiseen oikaisussa. Voiko minulle olla haittaa siitä, että annan luvan?

Ei voi. Oikaisupyynnön tekeminen ei voi ikinä olla tappiollinen kenenkään kannalta – ei myöskään sen, jonka koepaperiin viitataan. Lisäksi, vaikka olisit viimeisellä läpipäässeen paikalla, se, että joku tekee oikaisupyynnön ja ohittaa pisteesi, ei pudota sinua koulupaikalta – sitten sisään vain otetaan yksi opiskelija enemmän.

Tarvitseeko jokainen tehtävä laittaa oikaisupyynnössä omalle sivulleen ja tarvitseeko omat yhteystiedot kirjoittaa joka sivulle kuten Lääkisvalmennuksen oikaisupyyntöpohjassa on tehty?

Aikaisempina vuosina jotkin tiedekunnat ovat tätä vaatineet (oletettavasti sen takia, että eri tehtävät menevät eri käsittelijöille, jolloin sekaannusten välttämiseksi on hyvä, että yhteystiedot ovat jokaisen tehtävän kohdalla erikseen). Soitimme kuitenkin Helsingin yliopiston hakuneuvontaan 29.6.2018 ja heidän mukaan tämä käytäntö ei ole pakollinen.

Jos et ole saanut tiedekunnasta muuta ohjetta, suosittelemme laittamaan tehtävät eri sivuille ihan varmuuden vuoksi. Yhteystietojen kopiointi onnistuu todella helposti tekstinkäsittelyohjelman leikkaa-liimaa-toiminnolla, joten tästä ei ole käytännössä lainkaan lisävaivaa.

En ole varma, voiko oikaisupyyntö tietyn tehtävän kohdalla mennä läpi. Kannattaako oikaisua hakea tämän tehtävän kohdalla?

Jos sinulla on mielestäsi asialliset perustelut oikaisulle, niin oikaisua kannattaa yrittää, vaikka et olisikaan varma läpimenemisestä. Yleensä eri tehtäviä koskevat oikaisupyynnöt menevät eri käsittelijöille, joten on epätodennäköistä, että yhtä tehtävää koskevalla perusteettomalla oikaisupyynnöllä olisi minkäänlaista psykologista vaikutusta muiden tehtävien oikaisupyyntöjä käsitteleville.

Lisäksi oikaisupyynnön tekeminen on todella opettavaista. Jos aiot pyrkiä uudestaan seuraavana vuonna siinä tapauksessa, että et saa opiskelupaikkaa, pakottaa oikaisupyynnön tekeminen sinut käymään koevastauksesi perusteellisesti läpi, jolloin opit samalla paljon siitä, miten kokeessa kannattaa vastata.

Useimmat tiedekunnat lähettävät lisäksi jokaiseen oikaisupyyntökohtaan kirjallisen vastineen. Näiden lukeminen on todella hyödyllistä, koska se kertoo paljon siitä, millaisilla perusteilla vastauksia arvostellaan. Tämä taas auttaa siinä, että osaat tulevaisuudessa kirjoittaa vastaukseesi juuri ne asiat, joita arvostelijat haluavat, ja jättää pois ne asiat, joista ei saa pisteitä.

Millaisia sanavalintoja oikaisupyynnössä kannattaa käyttää?

Oikaisupyyntö tulee perustella faktoilla eikä mielipiteillä. Ei myöskään kannata käyttää epävarmuutta ilmaisevia sanoja, vaan antaa vaikutelma, että tiedät, mistä puhut. Sävyn kannattaa olla varma, asiallinen ja kohtelias.

Jätä siis pois sellaiset sanat kuin “mielestäni” tai “luultavasti” ja vältä konditionaalin käyttöä. Vaikka oikaisuvaatimuksen käsittely perustuu faktoihin, käsittelijät ovat kuitenkin ihmisiä ja alttiita psykologisille vaikutteille. Jos siis kielenkäyttösi kuvaa turhaa epävarmuutta, sillä voi olla negatiivinen psykologinen vaikutus lopputulokseen.

Esimerkiksi sen sijasta, että kirjoitat “Mielestäni vastaus XXX pitäisi myös hyväksyä”, kirjoita mieluummin “Edellä esitettyjen [faktojen/tietojen/lainausten] perusteella XXX on tehtävään oikea vastaus ja siitä kuuluu saada täydet pisteet”.

Jos oma ratkaisusi on mielestäsi parempi kuin vastausanalyysin ratkaisu, sano se suoraan – tämä toki vaatii hyvät perustelut.

Kannattaako oikaisupyyntö kirjoittaa paljon selityksiä vai onko lyhyt ja ytimekäs vaatimus parempi?

Selkeys on tärkeämpää kuin pituus. Mieti, miten pystyt esittämään argumenttisi mahdollisimman selkeästi. Lisäselittely on turhaa, jos se ei tuo mukaan uusia argumentteja.

Jos esimerkiksi huomaat sanovasi saman asian useampaan kertaan eri sanoin, kannattaa miettiä, miten olennaisen asian voisi kiteyttää yhteen lauseeseen.

Jos sinulla on useampia perusteluja oikaisuvaatimukselle saman tehtävän kohdalla, voi olla hyvä idea esittää ne esimerkiksi numeroituna listana, jolloin käsittelijälle on helppoa huomioida jokainen niistä erikseen.

Lääkisvalmennuksen koepankki

Kun lähetät oman pääsykokeesi koepankkiimme, niin pääset samalla katsomaan muita koepankkiimme lähetettyjä kokeita. Keräämme koepankkiin myös listaa asioista, joihin vuoden 2021 pääsykokeessa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, kun tekee oikaisua. Voit lähettää kokeesi koepankkiin seuraavalla lomakkeella: