Oikaisuvaatimus

Jos sisäänpääsy lääkikseen on ollut muutaman pisteen päässä, kannattaa käydä koe tarkkaan läpi arvosteluvirheiden varalta ja tehdä oikaisuvaatimus, jos siihen vaikuttaa olevan aihetta. Jos tarvitset apua arvostelun tarkistamisessa tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä, Lääkisvalmennuksen asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Autamme sinua seuraavilla tavoilla:

 1. Yleisohjeet oikaisuvaatimuksen laatimiseen tällä sivulla. (ilmainen)
 2. Koepankki, jossa voit verrata kokeesi arvostelua muiden hakijoiden kokeisiin. (ilmainen)
 3. Oikaisuvaatimuspohja, jonka päälle voit rakentaa oman oikaisuvaatimuksesi. (ilmainen) Linkki pohjan lataamiseen löytyy koepankista.
 4. Ilmainen neuvontapalvelu kurssilaisille. Jos olet osallistunut tänä vuonna LääkisTEHO-, LääkisTREENI- tai LääkisETÄ- sarjan kurssille, neuvomme sinua ilmaiseksi oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Voit kysyä meiltä neuvoa ja halutessasi lähettää valmiin oikaisuvaatimuksen kommentoitavaksi.
 5. Täyden palvelun oikaisuapu. Tutkimme kokeesi alusta lähtien, etsimme mahdollisesti oikaistavat kohdat ja kirjoitamme oikaisuvaatimuksen puolestasi. Sinun tarvitsee vain lähettää oikaisuvaatimus eteenpäin tiedekunnalle. (hinta 450 euroa) Hinta ei riipu oikaistavien kohtien määrästä. Jos emme löydä kokeestasi mitään, mistä voisi yrittää oikaisua, palautamme puolet oikaisuapupalvelun hinnasta . Palvelu on nyt avattu vuodelle 2023.
  Osta nyt Lue lisää

Maksullinen oikaisupalvelu vuodelle 2023 on avattu. Lue tarkemmin palvelustamme täältä.

Oikaisuvaatimuksen tekemisessä kannattaa tiedostaa ainakin seuraavat pääpointit:

 • Oikaisuvaatimus ei voi ikinä olla sinulle tappiollinen – et siis voi menettää pisteitä.
 • Oikaisuvaatimuksesta on myös se hyöty, että saat vastineessa perustelut tehtävien arvostelulle. Sinulla on oikeus pyytämällä saada perustelut jokaisen tehtävän arvosteluun. Voit pyytää perustelut myös niihin tehtäviin, joihin et ole hakemassa oikaisua.
 • Perustele kantasi hyvin – mielipide ei ole riittävä perustelu.
 • Perusteluissa tulee vedota lukion oppimäärään ja yleisiin arvostelulinjauksiin.
 • Useimmiten toisen hakijan koevastaukseen vetoaminen ei kannata, mutta voit kuitenkin niin tehdä, jos sinulla on siihen erityinen syy. Tällöin, yliopistot vaativat tähän kirjallista lupaa siltä hakijalta, jonka koevastausta käytetään. Yliopistot ovat kuitenkin linjanneet, että jos koe on peräisin koepankista, jossa lupa on annettu kokeen lähettämisen yhteydessä, ei erillistä kirjallista lupaa tarvita.
 • Mikäli vetoat toisen hakijan kokeeseen, tulee sinun liittää oikaisuvaatimukseesi kuvat niistä vastauksista, joihin viittaat.
 • Tutustu aina huolellisesti oman tiedekuntasi ohjeistukseen.
 • Noudata sekä yleisiä oikaisuvaatimuksen ohjeita että tiedekuntasi mahdollisia erityisohjeita huolellisesti.

 

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Lue ensin alla olevat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi ja käy kokeesi läpi niiden mukaan.

1. Tutustu omiin valintakoevastauksiisi ja tiedekuntasi ohjeisiin

Pääset omaan kokeeseen käsiksi Valintakoepisteet -palvelun avulla. Palvelu ja linkki avautuvat 7.7.2022 klo 12 alkaen tästä linkistä. Huom! Joissakin valintakokeen monivalintatehtävissä vääristä vastauksista on voinut saada miinuspisteitä. Jos yksittäisestä tehtävästä saatu pistemäärä on negatiivinen, se muutetaan loppuarviossa nollaksi pisteeksi. Valintakoepisteet -palvelussa tehtävän kokonaispistemäärä näkyy kuitenkin pienempänä kuin 0 pistettä. Valinnassa käytetyn valintakokeesta saamasi todellisen pistemäärän näet Oma Opintopolku -palvelusta.

Oikaisuvaatimus tulee yleisesti jättää 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta.. Virallinen ohje oikaisumenettelystä löytyy täältä. Oikaisuvaatimus lähetetään siihen tiedekuntaan, johon haet oikaisua. Jos haet oikaisua useampiin hakukohteisiin, oikaisuvaatimmus lähetetään siihen tiedekuntaan, joka on näistä ylimpänä hakutoiveena yhteisvalinnassa.

Seuraavassa linkit tiedekuntien oikaisumenettelyä koskeviin ohjeisiin:

 

2. Tarkista pisteesi

Kun pääset katsomaan koettasi, aivan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, että pisteesi on laskettu yhteen oikein ja että mikään tehtävä ei ole unohtunut kokonaispistemäärästä.

Seuraavaksi kannattaa tarkistaa monivalintojen pisteytys ja varmistaa, että olet varmasti saanut sen määrän pisteitä, joka sinulle virallisesti ilmoitettujen oikeiden vastausten puolesta kuuluu.

Edellä mainitut toimenpiteet saattavat tuntua turhilta ja lapsellisilta, mutta historia pitää sisällään lukuisia tapauksia, joissa pisteiden yhteenlaskussa on tapahtunut virhe.

3. Perehdy siihen, millaisissa tilanteissa oikaisuvaatimus voi mennä läpi

Oikaisuvaatimuksen läpimenemisen edellytyksenä on, että arvostelussa on tapahtunut virhe, joka täytyy pystyä selkeästi osoittamaan. Jos puuttuu 1–2, on oman kokeen tarkistaminen ehdottomasti kannattavaa. Joskus oikaisuvaatimuksella on saatu enemmänkin pisteitä. Suurin osa oikaisuvaatimuksista ei mene läpi, mutta mitä lähempänä rajaa ollaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet oikaisulle on.

Parhaat mahdollisuudet oikaisuvaatimuksen läpimenemiseen on seuraavissa tilanteissa:

 • Pisteesi on laskettu yhteen väärin, tai jokin asia vastauksessasi on selkeästi jäänyt arvostelijalta huomaamatta.
 • Jotakin koetehtävää ei ole arvosteltu yleisen arviointilinjauksen mukaisesti. Yliopistot eivät julkaise arvostelulinjauksia, mutta voit hyödyntää koepankkimme kokeita arvostelulinjausten päättelemiseen.
 • Vastauksesi on oikein, mutta erilainen kuin mallivastauksessa, eikä arvostelija ole ymmärtänyt vastaustasi. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi laskutehtävässä, jossa olet lisäksi tehnyt virheen viimeisessä vaiheessa laskimeen näppäillessäsi. Tällöin voi olla, että arvostelija ei
  välttämättä ole huomannut, että ratkaisuperiaatteesi on oikein, vaikka vastaus on väärin. Tämä kuitenkin edellyttää, että ratkaisuperiaatteesi tosiaan on oikein. Pelkästään oikean suuntainen idea ei riitä.

Oikaisuvaatimusta voi yrittää myös seuraavissa tilanteissa, mutta onnistuminen on epätodennäköistä:

 • Joku muu on vastannut samalla tavalla kuin sinä, mutta saanut enemmän pisteitä. Niin epäreilulta kun se tuntuukin, eivät tähän vetoavat oikaisuvaatimukset ole viime aikoina enää menneet läpi. Koepisteet määrätään arvostelulinjausten mukaan, ja jos joku on vahingossa saanut liikaa pisteitä, niin se ei tarkoita, että muillekin annettaisiin samat pisteet.
 • Olet vastannut lukion oppikirjan mukaan, mutta käyttämässäsi kirjasarjassa on virhe kyseisen asian kohdalla.
 • Vaadittu faktatieto sattuu puuttumaan käyttämästäsi kirjasarjasta.
 • Tehtävänanto on epäselvä tai monitulkintainen. (Tämä edellyttää toki sitä, että saat myös arvostelijat vakuuttumaan tehtävänannon monitulkintaisuudesta.)
 • Vastauksesi on oikein, mutta vastausanalyysissä on virhe ja tehtävä on arvosteltu vastausanalyysin mukaan – tähän tarvitaan luonnollisesti hyvät perustelut
 • Pystyt osoittamaan, että vaadittu asia ei kuulu lukion opetussuunnitelmaan ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.
 • Olet arvostelijan kanssa eri mieltä siitä, monenko pisteen arvoinen jokin vastaus on. Pelkkä mielipide ei riitä perusteluksi. Arvostelijoilla on oikeus päättää oman mielensä mukaan, montako pistettä mistäkin asiasta annetaan. Joskus linjaukset tuntuvat järjettömiltä, mutta arvostelijoilla on tähän oikeus, kunhan pisteytysperusteet ovat kaikille samat.

 

4. Tutustu arvostelulinjauksiin ja käy kokeesi huolellisesti läpi

Käy koe tehtävä kerrallaan läpi ja vertaa sitä yliopistojen julkaisemiin hyvän vastauksen piirteisiin. Voit hyödyntää myös Lääkisvalmennuksen pääsykoeanalyysiä, joka on katsottavissa verkkoympäristössämme Hippokampuksessa.

Tehtävien pisteytys perustuu usein varsin tarkasti hyvän vastauksen piirteisiin. Vastausanalyysissä ei yleensä kerrota yksityiskohtaisia pisteytysperusteita, mutta niitä voi usein päätellä. Esimerkiksi biologian avoimissa vastauksissa annetaan tavallisesti yksi piste jokaista vastausanalyysissä mainittua faktaa kohden.

Huomaa myös seuraavat:

 • Lukiotiedon ylittävistä lisätiedoista ei yleisesti ottaen saa pisteitä.
 • Pisteytys perustuu usein varsin tarkasti vastausanalyysiin. Vaikka esseesi olisi kuinka hyvä, et luultavasti saa täysiä pisteitä, jos vastausanalyysiin kuuluvia asioita ei ole mainittu.
 • Myös vastauksen selkeys voi vaikuttaa arvosteluun. Vaikka kaikki vastausanalyysin asiat olisi mainittu, täysiä pisteitä ei välttämättä tule, jos vastaus on arvostelijan mielestä sekava tai epäjohdonmukainen.

Tyypillistä on myös, että ylimääräisestä, virheellisestä lisätiedosta menee pisteitä, mutta jos asiaankuuluvassa tiedossa on virhe, menee kohta ainoastaan nollille. Tyypillisesti tämä näkyy esimerkiksi seuraavasti:

 • “munasoluissa on vain X-kromosomi” (1 piste)
 • “munasoluissa on vain X-kromosomi, joka sisältää SRY-geenin” (0 pistettä. Ylimääräinen, virheellinen lisätieto kumoaa oikean tiedon pisteet)
 • “munasoluissa on X- tai Y-kromosomi” (0 pistettä. Halutussa tiedossa on virhe. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vähennä muista tiedoista saatavia pisteitä.)

5. Vertaa omaa koettasi siihen, miten muiden kokeet on arvosteltu.

Hyvän vastauksen piirteiden lisäksi arvostelu perustuu virallisiin arvostelulinjauksiin, jotka eivät kuitenkaan ole julkisia. Tämän vuoksi kannattaa verrata omaa koetta muihin Lääkisvalmennuuksen koepankkiin lähetettyihin kokeisiin. Huomaa, että yliopistot eivät lähtökohtaisesti vertaa yksittäisiä koevastauksia, joten se, että joku muu on saanut samasta vastauksesta enemmän pisteitä, ei todennäköisesti riitä perusteluksi oikaisulle, vaikka sitäkin voi yrittää. Sen sijasta kannattaa koepankin perusteella tutkia sitä, onko oman kokeen arvostelu ollut yleisen arvostelulinjauksen mukainen.

6. Muotoile oikaisuvaatimuksesi kirjallisesti

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa voi vedota esimerkiksi seuraaviin:

 1. Hyvän vastauksen piirteet
 2. Koepankin perusteella päätellyt yleiset arvostelulinjaukset
 3. Lukion oppikirjojen sisältö
 4. Toisen hakijan koevastaukset

Oman oppimisen kannalta kannattaa lisäksi pyytää pisteytyksen perusteluja myös niihin tehtäviin, joiden kohdalla ei ole tarkoitus hakea oikaisua.

Eri yliopistoilla on hieman erilaiset ohjeet muotoseikoista, ja näitä pitää noudattaa. Vaatimukset myös muuttuvat hieman joka vuosi. Olemme laatineet oikaisuvaatimusta varten yleispohjan, jonka avulla säästät paljon vaivaa. Oikaisuvaatimuspohja toteuttaa kaikki tyypilliset muotovaatimukset, mutta tarkista vaatimukset kuitenkin varmuuden vuoksi vielä omasta hakukohteestasi. Saat oikaisuvaatimuspohjan käyttöösi, kun lähetät kokeesi Lääkisvalmennuksen koepankkiin.

Oikaisuvaatimus toimitetaan joko sähköpostitse tai yliopiston nettisivuilla olevalla lomakkeella. Sen pitää sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Nimi ja kotikunta
 • Postiosoite ja puhelinnumero
 • Hakukohde tai hakukohteet, jota oikaisuvaatimus koskee
 • Päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi
 • Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 • Perusteet, joilla niitä vaaditaan

Usein kysytyt kysymykset oikaisuvaatimuksesta

Tässä osiossa on vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, joita meiltä on kysytty oikaisuvaatimukseen liittyen

Voiko oikaisuvaatimusta täydentää määräajan jälkeen?

Oikaisuvaatimusta voi täydentää määräajan umpetumisen jälkeen sillä ehdolla, että alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettu määräaikaan mennessä.

Täytyykö minun liittää oikaisuvaatimukseen kopio omasta koevastauksestani?

Ei tarvitse. Yliopisto käyttää joka tapauksessa alkuperäistä koettasi oikaisuvaatimuksen arvioinnissa. Oikaisuvaatimuksesta täytyy kuitenkin käydä selväksi, mihin kokeeseen ja mihin tehtävään oikaisua haetaan.

Jos haluat merkitä visuaalisesti (esim. rengastaa) jonkin olennaisen kohdan koevastauksestasi, niin silloin voit liittää mukaan siitä kuvan.

Missä muodossa minun kannattaa toimittaa oikaisuvaatimukseni, jotta voin olla varma, että se tulee perille?

Oikaisuvaatimus lähetetään joko sähköpostitse tai yliopiston sivuilla olevalla lomakkeella. Eri yliopistoilla on erilaiset käytännöt. Tarkista siis oman tiedekuntasi sivut huolellisesti! Yleensä tiedekunnat ovat lähettäneet sähköpostiin vastauksen, jossa vahvistetaan, että oikaisuvaatimus on tullut perille.

Jos vahvistusta oikaisuvaatimuksen vastaanottamisesta ei kuulu vuorokauden sisällä tai olet lähettänyt oikaisuvaatimuksen viimeisenä päivänä, kannattaa soittaa perään ja varmistaa asia. Varmuuden vuoksi kannattaa pyytää heitä lähettämään sähköpostitse vahvistus, jolloin perille saapumisesta on olemassa kirjallinen dokumentti.

Kaikkien oikaisuvaatimusten on ehdottomasti oltava perillä määräaikaan mennessä. Hätätapauksessa voit lähettää määräaikaan mennessä yleisen oikaisuvaatimuksen, jossa haet oikaisua kaikkiin tehtäviin, ja täydentää perusteluja määräajan jälkeen.

Jos viittaan toisen hakijan koevastaukseen, tarvitaanko tästä kuva liitteeksi?

Kuva täytyy liittää. Samoin täytyy yksilöidä, kenen koevastauksesta kuva on, että tiedekunta voi tarkistaa sen aitouden. Yksilöinniksi riittää esimerkiksi hakijan nimi ja hakijanumero.

Tarvitaanko kirjallinen lupa, jos käytän toisen hakijan koevastausta oman oikaisuvaatimuksen perusteena?

Tarvitaan, mutta yliopistot ovat linjanneet, että jos koe on peräisin koepankista, jossa lupa on annettu jo silloin, kun koe on lähetetty koepankkiin, ei erillistä kirjallista lupaa tarvitse liittää oikaisuvaatimukseen.

Toinen hakija pyytää lupaa kokeeni käyttämiseen oikaisussa. Voiko minulle olla haittaa siitä, että annan luvan?

Ei voi. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei voi ikinä olla tappiollinen kenenkään kannalta – ei myöskään sen, jonka kokeeseen viitataan. Lisäksi, vaikka olisit viimeisellä läpipäässeen paikalla, se, että joku tekee oikaisuvaatimuksen ja ohittaa pisteesi, ei pudota sinua koulupaikalta – tällöin sisään vain otetaan yksi opiskelija enemmän.

En ole varma, voiko oikaisuvaatimus tietyn tehtävän kohdalla mennä läpi. Kannattaako oikaisua hakea tämän tehtävän kohdalla?

Jos sinulla on mielestäsi asialliset perustelut oikaisulle, niin oikaisua kannattaa yrittää, vaikka et olisikaan varma läpimenemisestä. Yleensä eri tehtäviä koskevat oikaisuvaatimukset menevät eri käsittelijöille, joten on epätodennäköistä, että yhtä tehtävää koskevalla perusteettomalla oikaisuvaatimuksella olisi minkäänlaista psykologista vaikutusta muiden tehtävien oikaisuvaatimuksia käsitteleville.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekeminen on todella opettavaista. Jos aiot pyrkiä uudestaan seuraavana vuonna siinä tapauksessa, että et saa opiskelupaikkaa, pakottaa oikaisuvaatimuksen tekeminen sinut käymään koevastauksesi perusteellisesti läpi, jolloin opit samalla paljon siitä, miten kokeessa kannattaa vastata.

Kun teet oikaisuvaatimuksen, saat siihen myös kirjallisen vastineen, jossa kerrotaan arvostelun perusteista. Näiden lukeminen on todella hyödyllistä, koska se kertoo paljon siitä, millaisilla perusteilla vastauksia arvostellaan. Tämä taas auttaa siinä, että osaat tulevaisuudessa kirjoittaa vastaukseesi juuri ne asiat, joita arvostelijat haluavat, ja jättää pois ne asiat, joista ei saa pisteitä.

Millaisia sanavalintoja oikaisuvaatimuksesa kannattaa käyttää?

Oikaisuvaatimus tulee perustella faktoilla eikä mielipiteillä. Ei myöskään kannata käyttää epävarmuutta ilmaisevia sanoja, vaan antaa vaikutelma, että tiedät, mistä puhut. Sävyn kannattaa olla varma, asiallinen ja kohtelias.

Jätä siis pois sellaiset sanat kuin “mielestäni” tai “luultavasti” ja vältä konditionaalin käyttöä. Vaikka oikaisuvaatimuksen käsittely perustuu faktoihin, käsittelijät ovat kuitenkin ihmisiä ja alttiita psykologisille vaikutteille. Jos siis kielenkäyttösi kuvaa turhaa epävarmuutta, sillä voi olla negatiivinen psykologinen vaikutus lopputulokseen.

Esimerkiksi sen sijasta, että kirjoitat “Mielestäni vastaus XXX pitäisi myös hyväksyä”, kirjoita mieluummin “Edellä esitettyjen [faktojen/tietojen/lainausten] perusteella XXX on tehtävään oikea vastaus ja siitä kuuluu saada täydet pisteet”.

Jos oma ratkaisusi on mielestäsi parempi kuin vastausanalyysin ratkaisu, sano se suoraan – tämä toki vaatii hyvät perustelut.

Kannattaako oikaisuvaatimukseen kirjoittaa paljon selityksiä vai onko lyhyt ja ytimekäs vaatimus parempi?

Selkeys on tärkeämpää kuin pituus. Mieti, miten pystyt esittämään argumenttisi mahdollisimman selkeästi. Lisäselittely on turhaa, jos se ei tuo mukaan uusia argumentteja.

Jos esimerkiksi huomaat sanovasi saman asian useampaan kertaan eri sanoin, kannattaa miettiä, miten olennaisen asian voisi kiteyttää yhteen lauseeseen.

Jos sinulla on useampia perusteluja oikaisuvaatimukselle saman tehtävän kohdalla, voi olla hyvä idea esittää ne esimerkiksi numeroituna listana, jolloin käsittelijälle on helppoa huomioida jokainen niistä erikseen.

Lääkisvalmennuksen koepankki

Kun lähetät kokeesi koepankkiin, pääset katsomaan muiden hakijoiden kokeita ja vertaamaan arvostelua. Voit hyödyntää koepankkiamme ilmaiseksi riippumatta siitä, tilaatko maksullisen palvelumme vai et. Jos tilaat maksullisen oikaisupalvelumme, käsittelijämme saavat kokeesi koepankin kautta. Voit lähettää kokeesi koepankkiin, vaikka et olisikaan hakemassa oikaisua, jos haluat muuten vain nähdä, miten muiden kokeet on arvosteltu.

Koepankki toimii verkkoympäristössämme Hippokampuksessa. Seuraavassa on ohjeet koepankin käyttöön:

 • Mene tietokoneella osoitteeseen tulokset.korkeakouluun.fi. Kun kirjaudut verkkopankkitunnuksilla, pääset katsomaan omaa koesuoritustasi. Huom. Käytä tietokonetta eikä puhelinta. Puhelimella tallennettavat kuvat eivät sovellu koepankkiin. Palvelu avataan perjantaina 7.7.2023 klo 12.
 • Kokeen jokaisesta tehtävästä löytyy “Tulosta sivu” -nappi, jolla tehtävän saa tallennettua png-kuvana. Tallenna jokainen tehtävä erikseen tätä toimintoa käyttäen.
 • Tämän lisäksi mene kokeen pääsivulle, klikkaa sivua hiiren oikealla näppäimellä ja valitse “tallenna nimellä”. Valitse tallennusmuodoksi “pelkkä HTML”.
 • Jos sinulla ei ole tunnuksia verkkoympäristöömme Hippokampukseen, voit luoda koepankin käyttöä varten ilmaiset kokeilutunnukset osoitteessa https://kurssi.laakisvalmennus.fi/.
 • Kun olet kirjautunut sisään Hippokampukseen, voit lähettää kokeesi koepankkiin ja sen jälkeen katsoa muiden kokeita osoitteessa https://kurssi.laakisvalmennus.fi/koepankki/
 • Lähetä sekä png-kuvat että html-tiedosto meille koepankissa olevalla lomakkeella. Png-tiedostot tulevat näkyviin koepankkiin, koska niissä ei näy henkilötietoja. Html-tiedosto tulee ainoastaan meidän käyttöömme. Käsittelemme henkilötietoja koepankin ehdoissa kuvatulla tavalla.