Oikaisuvaatimus

Jos sisäänpääsy lääkikseen on ollut muutaman pisteen päässä, kannattaa käydä koe tarkkaan läpi arvosteluvirheiden varalta ja tehdä oikaisuvaatimus, jos siihen vaikuttaa olevan aihetta. Jos tarvitset apua arvostelun tarkistamisessa tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä, Lääkisvalmennuksen asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Autamme sinua seuraavilla tavoilla:

 1. Yleisohjeet oikaisuvaatimuksen laatimiseen tällä sivulla. (ilmainen)
 2. Koepankki, jossa voit verrata kokeesi arvostelua muiden hakijoiden kokeisiin. (ilmainen)
 3. Oikaisuvaatimuspohja, jonka päälle voit rakentaa oman oikaisuvaatimuksesi. (ilmainen) Linkki pohjan lataamiseen löytyy koepankista.
 4. Täyden palvelun oikaisuapu. Tutkimme kokeesi alusta lähtien, etsimme mahdollisesti oikaistavat kohdat ja kirjoitamme oikaisuvaatimuksen puolestasi. Sinun tarvitsee vain lähettää oikaisuvaatimus eteenpäin tiedekunnalle. Hinta ei riipu oikaistavien kohtien määrästä. (450 euroa). Jos emme löydä kokeestasi mitään, mistä voisi yrittää oikaisua, palautamme puolet oikaisuapupalvelun hinnasta

  Maksullinen oikaisupalvelu on sulkeutunut tämän vuoden osalta. Ilmainen koepankki toimii edelleen.

  Lue tarkemmin avustuspalvelustamme täältä.

  Oikaisuvaatimusta tehdessä on muutama pääpointti, jotka olisi hyvä tiedostaa:

  • Oikaisuvaatimus ei voi ikinä olla sinulle tappiollinen – et siis voi menettää pisteitä
  • Perustele kantasi hyvin – mielipide ei ole riittävä perustelu
  • Mikäli haluat vedota toisen hakijan koevastaukseen, yliopistot vaativat tähän kirjallista lupaa siltä hakijalta, jonka koevastausta käytetään. Tarkemmat tiedot näistä liitteistä löytyvät koepankin sivultamme, jolle pääset lähettämällä tämän sivun alalaidassa olevalla lomakkeella oman kokeesi koepankkiimme
  • Mikäli vetoat toisen hakijan kokeeseen, tulee sinun liittää tämä koe osaksi oikaisuvaatimustasi
  • Tutustu aina huolellisesti oman tiedekuntasi ohjeistukseen
  • Noudata sekä yleisiä oikaisuvaatimuksen ohjeita että tiedekuntasi mahdollisia erityisohjeita huolellisesti.

  Näin teet oikaisuvaatimuksen

  Lue ensin alla olevat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi ja käy kokeesi läpi niiden mukaan.

  1. Tutustu omiin valintakoevastauksiisi ja tiedekuntasi ohjeisiin

  Pääset omaan kokeeseen käsiksi Valintakoepisteet -palvelun avulla. Palvelu ja linkki avautuvat 8.7.2022 tästä linkistä. Huom! Joissakin valintakokeen monivalintatehtävissä vääristä vastauksista on voinut saada miinuspisteitä. Jos yksittäisestä tehtävästä saatu pistemäärä on negatiivinen, se muutetaan loppuarviossa nollaksi pisteeksi. Valintakoepisteet -palvelussa tehtävän kokonaispistemäärä näkyy kuitenkin pienempänä kuin 0 pistettä. Valinnassa käytetyn valintakokeesta saamasi todellisen pistemäärän näet Oma Opintopolku -palvelusta.

  Oikaisuvaatimus tulee yleisesti jättää 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta.. Virallinen ohje oikaisumenettelystä löytyy täältä. Oikaisuvaatimus lähetetään siihen tiedekuntaan, johon haet oikaisua. Jos haet oikaisua useampiin hakukohteisiin, oikaisuvaatimmus lähetetään siihen tiedekuntaan, joka on näistä hakijan ylimpänä hakutoivesijana yhteisvalinnassa.

  Seuraavassa linkit tiedekuntien oikaisumenettelyä koskeviin ohjeisiin:

  2. Tarkista pisteesi

  Kun pääset katsomaan koettasi, aivan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, että pisteesi on laskettu yhteen oikein ja että mikään tehtävä ei ole unohtunut kokonaispistemäärästä.

  Seuraavaksi kannattaa tarkistaa monivalintojen pisteytys ja varmistaa, että olet varmasti saanut sen määrän pisteitä, joka sinulle virallisesti ilmoitettujen oikeiden vastausten puolesta kuuluu.

  Edellä mainitut toimenpiteet saattavat tuntua turhilta ja lapsellisilta, mutta historia pitää sisällään lukuisia tapauksia, joissa kokeen pisteet on laskettu väärin.

  3. Perehdy siihen, millaisissa tilanteissa oikaisuvaatimus voi mennä läpi

  Oikaisuvaatimuksen läpimenemisen edellytyksenä on, että arvostelussa on tapahtunut virhe, joka täytyy pystyä selkeästi osoittamaan. Jos raakapisteitä puuttuu 1–2, on oman kokeen tarkistaminen ehdottomasti kannattavaa. Joskus oikaisuvaatimuksella on saatu enemmänkin pisteitä. Suurin osa oikaisuvaatimuksista ei mene läpi, mutta mitä lähempänä rajaa ollaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet oikaisulle on.

  Parhaat mahdollisuudet oikaisuvaatimuksen läpimenemiseen on seuraavissa tilanteissa:

  • Pisteesi on laskettu yhteen väärin, tai jokin asia vastauksessasi on selkeästi jäänyt arvostelijalta huomaamatta.
  • Joku muu samaan tiedekuntaan pyrkivä on vastannut samalla tavalla kuin sinä, mutta saanut enemmän pisteitä. Arvosteluperusteet voivat vaihdella tiedekunnittain, joten on tärkeää vedota nimenomaan saman tiedekunnan ja mieluiten saman koulutusohjelman hakupaperiin. On kuitenkin ilmoitettu, että oikaisuvaatimus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti arviointilinjan mukaisesti vertaamatta oikaisuvaatimuksen tehneen vastausta muiden hakijoiden vastauksiin. Tästä huolimatta on kannattavaa kertoa asiasta oikaisuvaatimuksessasi.
  • Vastauksesi on oikein, mutta erilainen kuin mallivastauksessa, eikä arvostelija ole ymmärtänyt vastaustasi. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi laskutehtävässä, jossa olet lisäksi tehnyt virheen viimeisessä vaiheessa laskimeen näppäillessäsi. Tällöin voi olla, että arvostelija ei välttämättä ole huomannut, että ratkaisuperiaatteesi on oikein, vaikka vastaus on väärin. Tämä kuitenkin edellyttää, että ratkaisuperiaatteesi tosiaan on oikein. Pelkästään oikean suuntainen idea ei riitä.
  • Vastauksesi on oikein, mutta vastausanalyysissä on virhe ja tehtävä on arvosteltu vastausanalyysin mukaan – tähän tarvitaan luonnollisesti hyvät perustelut
  • Pystyt osoittamaan, että vaadittu asia ei kuulu lukion opetussuunnitelmaan ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.

  Oikaisuvaatimusta kannattaa yrittää myös seuraavissa tilanteissa:

  • Olet vastannut lukion oppikirjan mukaan, mutta käyttämässäsi kirjasarjassa on virhe kyseisen asian kohdalla.
  • Vaadittu faktatieto sattuu puuttumaan käyttämästäsi kirjasarjasta.
  • Tehtävänanto on epäselvä tai monitulkintainen. (Tämä edellyttää toki sitä, että saat myös arvostelijat vakuuttumaan tehtävänannon monitulkintaisuudesta.)

  Seuraavissa tapauksissa oikaisuvaatimus hyvin todennäköisesti ei mene läpi:

  • Olet arvostelijan kanssa eri mieltä siitä, monenko pisteen arvoinen jokin vastaus on. Pelkkä mielipide ei riitä perusteluksi. Arvostelijoilla on oikeus päättää oman mielensä mukaan, montako pistettä mistäkin asiasta annetaan.
  • Joku toiseen tiedekuntaan pyrkinyt on saanut samanlaisesta vastauksesta enemmän pisteitä. Tiedekunnat voivat päättää arvostelun yksityiskohdista itsenäisesti, joten toisen tiedekunnan koearvosteluihin ei kannata oikaisussa vedota.

  Huomaa myös seuraavat:

  • Lukiotiedon ylittävistä lisätiedoista ei yleisesti ottaen saa pisteitä.
  • Pisteytys perustuu usein varsin tarkasti vastausanalyysiin. Vaikka esseesi olisi kuinka hyvä, et luultavasti saa täysiä pisteitä, jos vastausanalyysiin kuuluvia asioita ei ole mainittu.
  • Myös vastauksen selkeys voi vaikuttaa arvosteluun. Vaikka kaikki vastausanalyysin asiat olisi mainittu, täysiä pisteitä ei välttämättä tule, jos vastaus on arvostelijan mielestä sekava tai epäjohdonmukainen.

  4. Käy koe tehtävä kerrallaan läpi virallisen vastausanalyysin kanssa

  Huomioimalla nämä asiat heti aluksi säästät paljon harmaita hiuksia.

  Tehtävien pisteytys perustuu usein varsin tarkasti viralliseen vastausanalyysiin. Vastausanalyysissä ei yleensä kerrota yksityiskohtaisia pisteytysperusteita, mutta niitä voi usein päätellä. Esimerkiksi biologian avoimissa vastauksissa annetaan tavallisesti yksi piste jokaista vastausanalyysissä mainittua faktaa kohden.

  Voit arvioida biologian vastauksesi pisteytystä esimerkiksi seuraavasti:

  1. Käy vastausanalyysin teksti kohta kohdalta läpi ja tee taulukko vastausanalyysin faktoista.
  2. Pisteytä faktat niin, että yhteispistemääräksi tulee tehtävän maksimipistemäärä.
  3. Merkitse taulukon toiseen sarakkeeseen jokaisen faktan kohdalle, miten itse olet asian ilmaissut omassa vastauksessasi.
  4. Tarkista tämän perusteella, vastaako pisteytys saamaasi kokonaispistemäärää.

  Seuraavassa esimerkkinä arvio siitä, miten vuoden 2017 kokeen tehtävä on mahdollisesti pisteytetty:

  Sukusoluista munasoluissa on X-kromosomi, 1 piste
  siittiöissä joko X- tai Y-kromosomit. 1 piste
  Sukupuoli määräytyy hedelmöityksessä. 1 piste
  Jos munasolun hedelmöittää Y-siittiö, tulee alkiosta poika, 1 piste
  jos X-siittiö, niin alkiosta kehittyy tyttö. 1 piste
  Sukurauhaset muodostuvat alkion keskikerroksesta. 1 piste
  Kehityssuunta on kummallakin aluksi munasarjaksi. 1 piste
  Kivekset kehittyvät Y-kromosomissa olevan SRY-geenin 1 piste
  ja testosteronin vaikutuksesta. 1 piste
  Sukurauhasten lisäksi ulkoiset sukuominaisuudet muotoutuvat sikiökehityksen aikana. 1 piste
  Puberteetissa hypotalamuksen gonadatropiineja vapauttava hormoni (GnRH) 1 piste
  lisää lutenisoivan hormonin (LH) 1 piste
  ja follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) vapautumiseen 1 piste
  aivolisäkkeestä. 1 piste
  Nämä vaikuttavat sukurauhasiin, 1 piste
  jotka tuottavat pojilla testosteronia 1 piste
  ja tytöillä estrogeenia 1 piste
  ja progesteronia, 1 piste
  ja edelleen ulkoisten (sekundaaristen) sukuominaisuuksien 1 piste
  ja sukusolujen kypsymiseen. 1 piste

  Yleensä pisteen saamiseen vaaditaan, että asia on ilmaistu riittävän yksityiskohtaisesti. Tyypillinen tapa erilaisten vastaustapojen pisteyttämiseen olisi esimerkiksi seuraava:

  • “hypotalamuksen GnRH lisää LH:n ja FSH:n vapautumista aivolisäkkeestä” (4 pistettä)
  • “hypotalamuksen GnRH lisää gonadotropiinien vapautumista aivolisäkkeestä” (3 pistettä)
  • “hypotalamuksen GnRH lisää eräiden hormonien vapautumista aivolisäkkeestä” (2 piste)
  • “hypotalamus lisää eräiden hormonien vapautumista aivolisäkkeestä” (1 pistettä)
  • “hypotalamus lisää eräiden hormonien vapautumista” (0 pistettä)

  Mitä epätarkemmin asia on ilmaistu, sitä vähemmän pisteitä siitä saa.

  Huom! Tämä on ainoastaan esimerkki siitä, miten pääsykoevastauksia yleensä pisteytetään. Jokainen tiedekunta päättää pisteytyskriteerit itsenäisesti.

  Tyypillistä on myös, että ylimääräisestä, virheellisestä lisätiedosta menee pisteitä, mutta jos asiaankuuluvassa tiedossa on virhe, menee kohta ainoastaan nollille. Tyypillisesti tämä näkyy esimerkiksi seuraavasti:

  • “munasoluissa on vain X-kromosomi” (1 piste)
  • “munasoluissa on vain X-kromosomi, joka sisältää SRY-geenin” (0 pistettä. Ylimääräinen, virheellinen lisätieto kumoaa oikean tiedon pisteet)
  • “munasoluissa on X- tai Y-kromosomi” (0 pistettä. Halutussa tiedossa on virhe. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vähennä muista tiedoista saatavia pisteitä.)

  5. Muotoile oikaisuvaatimuksesi kirjallisesti

  Eri yliopistoilla on hieman erilaiset ohjeet muotoseikoista, ja näitä pitää noudattaa. Vaatimukset myös muuttuvat hieman joka vuosi. Olemme laatineet oikaisuvaatimusta varten yleispohjan, jonka avulla säästät paljon vaivaa. Oikaisuvaatimuspohja toteuttaa kaikki tyypilliset muotovaatimukset, mutta tarkista vaatimukset kuitenkin varmuuden vuoksi vielä omasta hakukohteestasi. Saat oikaisuvaatimuspohjan käyttöösi, kun lähetät kokeesi Lääkisvalmennuksen koepankkiin tämän sivun alareunassa olevalla lomakkeella.

  Oikaisuvaatimunksen pitää sisältää:

  • Nimi ja kotikunta
  • Postiosoite ja puhelinnumero, lisäksi voi ilmoittaa sähköpostin. Nämä sitä varten, että sinulle voidaan toimittaa ilmoitukset oikaisuvaatimuksesta ja sen käsittelystä
  • Hakukohde tai hakukohteet, jota oikaisuvaatimus koskee
  • Päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi
  • Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • Perusteet, joilla niitä vaaditaan

  Usein kysytyt kysymykset oikaisuvaatimuksesta

  Tässä osiossa on vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, joita meiltä on kysytty oikaisuvaatimukseen liittyen

  Voiko oikaisuvaatimusta täydentää määräajan jälkeen?

  Aikaisempina vuosina on ollut mahdollista lähettää oikaisuvaatimukseen lisäyksiä määräajan umpetumisen jälkeen sillä ehdolla, että alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettu määräaikaan mennessä. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan asian ottamalla hakukohteeseesi yhteyttä.

  Täytyykö minun liittää oikaisuvaatimukseen kopio omasta koevastauksestani?

  Ei tarvitse. Yliopisto käyttää joka tapauksessa alkuperäistä koettasi oikaisuvaatimuksen arvioinnissa. Oikaisuvaatimuksesta täytyy kuitenkin käydä selväksi, mihin kokeeseen ja mihin tehtävään oikaisua haetaan.

  Jos haluat merkitä visuaalisesti (esim. rengastaa) jonkin olennaisen kohdan koevastauksestasi, niin silloin voit laittaa kopion mukaan.

  Missä muodossa minun kannattaa toimittaa oikaisuvaatimukseni, jotta voin olla varma, että se tulee perille?

  Useimmat yliopistot ovat ilmoittaneet sivullaan, missä muodossa oikaisuvaatimus heille tulee lähettää. Tarkista siis oman tiedekuntasi sivut huolellisesti! Yleensä tiedekunnat ovat lähettäneet sähköpostiin vastauksen, jossa vahvistetaan, että oikaisuvaatimus on tullut perille.

  Jos vahvistusta oikaisuvaatimuksen vastaanottamisesta ei kuulu vuorokauden sisällä tai olet lähettänyt oikaisuvaatimuksen viimeisenä päivänä, kannattaa soittaa perään ja varmistaa asia. Varmuuden vuoksi kannattaa pyytää heitä lähettämään sähköpostitse vahvistus, jolloin perille saapumisesta on olemassa kirjallinen dokumentti.

  Kaikkien oikaisuvaatimusten on ehdottomasti oltava perillä klo 15:00 mennessä 14 päivää tulosten julkaisuista. Nykyään käytännöt ovat muutenkin hyvin tiukat – myöhästyneitä oikaisuvaatimuksia ei ilman erillistä vahvistusta huomioida missään tapauksessa.

  Jos viittaan toisen hakijan koevastaukseen, tarvitaanko tästä kuva liitteeksi?

  Kuva täytyy liittää. Samoin täytyy yksilöidä, kenen koevastauksesta kuva on, että tiedekunta voi tarkistaa sen aitouden. Yksilöinniksi riittää esimerkiksi hakijan nimi ja hakijanumero.

  Tarvitaanko kirjallinen lupa, jos käytän toisen hakijan koevastausta oman oikaisuvaatimuksen perusteena?

  Tarvitaan. Vuonna 2019 kirjalliseksi luvaksi Helsingin yliopistolle kelpasi luvan myöntäjän yliopistolle lähettämä sähköposti, jossa lupa myönnetään, eikä allekirjoitettua paperia tarvita. Muut yliopistot haluasivat, että lupa liitetään osaksi oikaisuvaatimusta. Tarkemmat tiedot löytyvät koepankista.

  Toinen hakija pyytää lupaa kokeeni käyttämiseen oikaisussa. Voiko minulle olla haittaa siitä, että annan luvan?

  Ei voi. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei voi ikinä olla tappiollinen kenenkään kannalta – ei myöskään sen, jonka kokeeseen viitataan. Lisäksi, vaikka olisit viimeisellä läpipäässeen paikalla, se, että joku tekee oikaisuvaatimuksen ja ohittaa pisteesi, ei pudota sinua koulupaikalta – sitten sisään vain otetaan yksi opiskelija enemmän.

  Tarvitseeko jokainen tehtävä laittaa oikaisuvaatimuksessa omalle sivulleen ja tarvitseeko omat yhteystiedot kirjoittaa joka sivulle kuten Lääkisvalmennuksen oikaisuvaatimuspohjassa on tehty?

  Aikaisempina vuosina jotkin tiedekunnat ovat tätä vaatineet (oletettavasti sen takia, että eri tehtävät menevät eri käsittelijöille, jolloin sekaannusten välttämiseksi on hyvä, että yhteystiedot ovat jokaisen tehtävän kohdalla erikseen). Soitimme kuitenkin Helsingin yliopiston hakuneuvontaan 29.6.2018 ja heidän mukaan tämä käytäntö ei ole pakollinen.

  Jos et ole saanut tiedekunnasta muuta ohjetta, suosittelemme laittamaan tehtävät eri sivuille ihan varmuuden vuoksi. Yhteystietojen kopiointi onnistuu todella helposti tekstinkäsittelyohjelman leikkaa-liimaa-toiminnolla, joten tästä ei ole käytännössä lainkaan lisävaivaa.

  En ole varma, voiko oikaisuvaatimus tietyn tehtävän kohdalla mennä läpi. Kannattaako oikaisua hakea tämän tehtävän kohdalla?

  Jos sinulla on mielestäsi asialliset perustelut oikaisulle, niin oikaisua kannattaa yrittää, vaikka et olisikaan varma läpimenemisestä. Yleensä eri tehtäviä koskevat oikaisuvaatimukset menevät eri käsittelijöille, joten on epätodennäköistä, että yhtä tehtävää koskevalla perusteettomalla oikaisuvaatimuksella olisi minkäänlaista psykologista vaikutusta muiden tehtävien oikaisuvaatimuksia käsitteleville.

  Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekeminen on todella opettavaista. Jos aiot pyrkiä uudestaan seuraavana vuonna siinä tapauksessa, että et saa opiskelupaikkaa, pakottaa oikaisuvaatimuksen tekeminen sinut käymään koevastauksesi perusteellisesti läpi, jolloin opit samalla paljon siitä, miten kokeessa kannattaa vastata.

  Useimmat tiedekunnat lähettävät lisäksi jokaiseen oikaisuvaatimuksen kohtaan kirjallisen vastineen. Näiden lukeminen on todella hyödyllistä, koska se kertoo paljon siitä, millaisilla perusteilla vastauksia arvostellaan. Tämä taas auttaa siinä, että osaat tulevaisuudessa kirjoittaa vastaukseesi juuri ne asiat, joita arvostelijat haluavat, ja jättää pois ne asiat, joista ei saa pisteitä.

  Millaisia sanavalintoja oikaisuvaatimuksesa kannattaa käyttää?

  Oikaisuvaatimus tulee perustella faktoilla eikä mielipiteillä. Ei myöskään kannata käyttää epävarmuutta ilmaisevia sanoja, vaan antaa vaikutelma, että tiedät, mistä puhut. Sävyn kannattaa olla varma, asiallinen ja kohtelias.

  Jätä siis pois sellaiset sanat kuin “mielestäni” tai “luultavasti” ja vältä konditionaalin käyttöä. Vaikka oikaisuvaatimuksen käsittely perustuu faktoihin, käsittelijät ovat kuitenkin ihmisiä ja alttiita psykologisille vaikutteille. Jos siis kielenkäyttösi kuvaa turhaa epävarmuutta, sillä voi olla negatiivinen psykologinen vaikutus lopputulokseen.

  Esimerkiksi sen sijasta, että kirjoitat “Mielestäni vastaus XXX pitäisi myös hyväksyä”, kirjoita mieluummin “Edellä esitettyjen [faktojen/tietojen/lainausten] perusteella XXX on tehtävään oikea vastaus ja siitä kuuluu saada täydet pisteet”.

  Jos oma ratkaisusi on mielestäsi parempi kuin vastausanalyysin ratkaisu, sano se suoraan – tämä toki vaatii hyvät perustelut.

  Kannattaako oikaisuvaatimukseen kirjoittaa paljon selityksiä vai onko lyhyt ja ytimekäs vaatimus parempi?

  Selkeys on tärkeämpää kuin pituus. Mieti, miten pystyt esittämään argumenttisi mahdollisimman selkeästi. Lisäselittely on turhaa, jos se ei tuo mukaan uusia argumentteja.

  Jos esimerkiksi huomaat sanovasi saman asian useampaan kertaan eri sanoin, kannattaa miettiä, miten olennaisen asian voisi kiteyttää yhteen lauseeseen.

  Jos sinulla on useampia perusteluja oikaisuvaatimukselle saman tehtävän kohdalla, voi olla hyvä idea esittää ne esimerkiksi numeroituna listana, jolloin käsittelijälle on helppoa huomioida jokainen niistä erikseen.

  Lääkisvalmennuksen koepankki

  Kun lähetät kokeesi koepankkiin, pääset katsomaan muiden hakijoiden kokeita ja vertaamaan arvostelua. Voit hyödyntää koepankkiamme ilmaiseksi riippumatta siitä, tilaatko maksullisen palvelumme vai et. Jos tilaat maksullisen oikaisupalvelumme, käsittelijämme saavat kokeesi koepankin kautta. Voit lähettää kokeesi koepankkiin, vaikka et olisikaan hakemassa oikaisua, jos haluat muuten vain nähdä, miten muiden kokeet on arvosteltu.

  Huom.! Olemme päivittäneet koepankin käyttöliittymän entistä paremmaksi, ja uusi koepankkimme toimii verkkoympäristömme Hippokampuksen kautta. Seuraavassa on ohjeet koepankin käyttöön:

  • Kokeen jokaisesta tehtävästä löytyy “Tulosta sivu” -nappi, jolla tehtävän saa tallennettua png-kuvana. Tallenna jokainen tehtävä erikseen tätä toimintoa käyttäen.
  • Tämän lisäksi mene kokeen pääsivulle, klikkaa sivua hiiren oikealla näppäimellä ja valitse “tallenna nimellä”. Valitse tallennusmuodoksi “pelkkä HTML”.
  • Jos sinulla ei ole tunnuksia verkkoympäristöömme Hippokampukseen, voit luoda koepankin käyttöä varten ilmaiset kokeilutunnukset osoitteessa https://kurssi.laakisvalmennus.fi/.
  • Kun olet kirjautunut sisään Hippokampukseen, voit lähettää kokeesi koepankkiin ja sen jälkeen katsoa muiden kokeita osoitteessa https://kurssi.laakisvalmennus.fi/koepankki/
  • Lähetä sekä png-kuvat että html-tiedosto meille koepankissa olevalla lomakkeella. Png-tiedostot tulevat näkyviin koepankkiin, koska niissä ei näy henkilötietoja. Html-tiedosto tulee ainoastaan meidän käyttöömme. Käsittelemme henkilötietoja koepankin ehdoissa kuvatulla tavalla.