Kuopion lääketieteellinen

“Suurin osa tulee opiskelemaan lääketiedettä Kuopioon muualta kuin Kuopiosta, joten kaikki tutustuvat toisiinsa tosi hyvin. Suurin osa aloittaa ‘samalta viivalta’, kun ei ennestään välttämättä kavereita Kuopiossa.”

 

Kuopion lääketieteellinen, Medistudia

Kuopion lääketieteellinen kuuluu Itä-Suomen yliopiston (UEF) terveystieteiden tiedekuntaan. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, farmaseutteja, proviisoreita, ravitsemusterapeutteja sekä biolääketieteen, hoitotieteen ja liikuntalääketieteen ammattilaisia. Kuopion kampus onkin hyvin poikkitieteellinen terveysalan opiskeluympäristö. Lääketieteen laitos on tiedekunnan suurin, ja se on Suomen suurin lääkärikouluttaja.

“KYS:ssä tällä hetkellä Suomen moderneinta välineistöä (uusi Kaarisairaala avattiin aivan äsken).”

 

Valinta

ukkelidiagrammikuopio
Itä-Suomen yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan valitaan 155 uutta opiskelijaa. Vuodesta 2020 alkaen 51% valitaan yo-todistuksella (vain ensikertalaisia) ja 49% pelkän pääsykokeen perusteella. Pääsykokeella voivat hakea niin ensikertalaiset kuin ei-ensikertalaisetkin.


Valintaperusteet ja lähtöpisteet

Hakukelpoisuus ja -prosessi on kaikkiin lääkiksiin haettaessa sama. Löydät hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa valintakokeesta lääketieteellisen pääsykoe -sivuiltamme.

Lähtöpisteitä voi vielä vuonna 2019 saada viimeisen kerran suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Lähtöpisteiden saamisen perusteet ovat kaikkien kaupunkien lääketieteellisiin tiedekuntiin haettaessa samat, ja voit lukea niistä lisää: lääketieteellisen pääsykoe 2019.

Vuonna 2020 valintamenettely uudistuu, ja tällöin yhteispistekiintiö poistuu kokonaan. Tilalle tulee pelkkään yo-todistukseen liittyvä valintatapa, jossa voivat hakea vain ensikertalaiset hakijat. Tällä valinnalla valitaan 51% uusista opiskelijoista. Pääsykoekiintiössä voivat hakea sekä ensikertalaiset että ei-ensikertalaiset. Lue lisää lääketieteellisten todistusvalinnasta.

Opiskelu

“Opetuksessa painotetaan potilasnäkökulmaa jo prekliinisessä vaiheessa.”

Prekliininen vaihe

Opiskelu koostuu kaksi ensimmäistä vuotta kestävästä prekliinisestä vaiheesta sekä neljä vuotta kestävästä kliinisestä vaiheesta. Kuopion lääkiksessä opintojen alussa (L1-L2) käydään läpi elimistön rakennetta (anatomia) ja toimintaa (fysiologia) sekä elinjärjestelmiä. Tämän lisäksi ensimmäisenä lääkisvuonna harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan lääkärin työhön mm. terveyskeskusvierailulla.

Kliininen vaihe

Kliinisessä vaiheessa keskitytään enemmän sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä tutustutaan käytännön potilastyöhön. Opetus toteutetaan pääosin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Lisäksi opintoihin on sisällytetty harjoittelua terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä perusopintojaksoja Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloissa.

Kynnykset

Opinnot on porrastettu kynnyksiksi: 3. vuoden kynnys (=klinikkakynnys) ja 6. vuoden kynnys. Kynnyksien yli siirtyminen edellyttää tiettyjen opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista, mistä voit lukea lisää UEF:n sivuilta: Kynnykset.

Kuopiossa UEF:n lääketieteellisessä koulutusohjelmassa tehtiin tutkinnonuudistus vuonna 2014 (uusi tutkintorakenne astui voimaan 1.8.2014). Uudistuksen yhteydessä valmistauduttiin lääketieteen opiskelijamäärien kasvuun, kun sisäänottoa nostettiin 132 opiskelijasta 164 opiskelijaan. Sittemin määrää on pudotettu 155 opiskelijaan.

Opinto-oppaan sivulta 27 alkaen löytyy yksityiskohtainen opetussuunnitelma eri vuosikursseille sekä lisätietoa opintosisällöistä.

Opetusmuodot

Kuopion lääketieteen opetusta kuvaillaan usein hyvin käytännönläheiseksi. Tämä pitää paikkansa, sillä käytännön tekeminen ja harjoittelut on integroitu tiiviisti osaksi opetusta ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Opiskelijoiden käyttöön on hankittu monipuoliset materiaalit ja välineet. Kuopion lääkiksestä löytyy myös simulaatiopaja, Taitostudia, jossa opiskelijat voivat harjoitella toimenpiteitä ja lääkärin kädentaitoja. Opiskelijoiden itseopiskelutilat ovat opiskelijoiden käytössä kellon ympäri kulkukortin avulla. Niistä löytyy tietokoneita, white boardeja, ryhmäopiskelutiloja sekä oppikirjoja ja anatomiamalleja.

“Todella hyvät itseopiskelutilat: löytyy anatomiset mallit, oppikirjoja (kaikkia ei kannata ostaa itselleen), tietokoneita, löhötuoleja jne.”

Perinteisen luento-opetuksen lisäksi opiskelu tapahtuu ryhmä- ja potilasopetuksena sekä itseopiskeluna ja verkko-opiskeluna. Opetusmuotoina käytetään myös demonstraatioita sekä laboratorio-, sairaala- ja terveyskeskustyöskentelyä. Lisäksi pidetään seminaareja, joissa opiskelijat esittelevät valmistelemansa aiheen. Iso osa opetuksesta on pakollista, mikä tekee tutkinnosta toisaalta putkimaisen ja toisaalta helpon seurata.

“Jokainen lääketieteen opiskelija voi hankkia itselleen kulkulätkän, jolloin itseopiskelutilaan voi mennä opiskelemaan silloin kun se itselle tuntuu parhaimmalta.”

Linjaopinnot

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erilaisia valinnaisia linjaopintoja:

  • Kliininen linja
  • Kliinis-teoreettinen linja
  • Lääketieteen tutkijalinja
  • Public Health Program

Kliininen linja syventää nimensä mukaisesti opiskelijan kliinisiä tietoja ja taitoja. Linjalla syvennytään merkittävimpien sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon niin terveyskeskuksissa kuin sairaaloissakin. Linja muodostaa 20 opintopisteen kokonaisuuden, ja sisältää terveyskeskusopetusjakson (5 op), linjakohtaiset opetusjaksot ja teemapäivän (9 op) sekä amanuenssuurikuukauden (6 op).

Kliinis-teoreettinen linja (20 op) sisältää enemmän valinnaisuutta kuin kliininen linja. Siihen kuuluu pakollisena joko amanuenssuurikuukausi (6 op) tai terveyskeskusopetusjakson (5 op), jolloin valinnaisille jää tilaa 14-15 opintopistettä.

Lääketieteen tutkijalinja on 20 opintopisteen linjakokonaisuus, joka tutustuttaa opiskelijaa tutkijan uraan ja antaa valmiuksia tutkimustyöhön.

Public Health Program on englanninkielinen 20 opintopisteen linja, joka on keskittynyt kansainvälisyyteen ja terveyden edistämiseen.

Yksityiskohtaisempia lisätietoja löydät UEF:n sivuilta kohdasta linjaopinnot.

Kuopion lääketieteen opiskelijat – KuoLO

“KuoLO:n henki! Siitä puhutaan muissakin lääkiksissä, ja totta se on: kaikki ovat yhtä isoa (kreisiä) perhettä.”

Kuopion lääketieteen opiskelijat ry, KuoLO, järjestää monia tapahtumia vuoden mittaan, mm. Kandijuhlat ja Vuosijuhlat. Niihin voit tutustua paremmin täällä. KuoLO:lla on myös oma kerhotalo Vitriini, josta löytyy mm. 125 hengen juhlatilat, saunatilat, videotykki, diskovalot, 8-kanavainen miksteri. Tila on opiskelijoiden käytössä erilaisissa pirskeissä ja lääketieteellisen ulkopuoliset voivat myös vuokrata sen. Lisäksi KuoLO omistaa pakettiauton, jonka saa vuokrata esimerkiksi muuton ajaksi. KuoLO:lla on myös useita eri kerhoja, joista valtaosa on liikuntapainotteisia (juoksukerho, jalkapallokerho, salibandykerho). Myös ns. epävirallisia kerhoja (joille KuoLO:n hallitus ei ole myöntänyt rahoitusta) löytyy joka lähtöön. Niihin pääsee tutustumaan paremmin opintojen alettua ja oman kerhon voi perustaa.

“KuoLO:n oma kerhotalo Vitriini on paikka joka jokaisen tulisi kokea!”

Tärkeitä linkkejä

UEF – Lääketieteen laitos 
UEF Lääketiede (opinnot)
Hakuopas ja koulutustarjontaesite
Liikenne
Kuopion lääketieteen opiskelijat, KuoLO
Kuopion kampus

Sijainti ja yhteystiedot

“Kuopio on sopivan suuripieni kaupunki: pyörällä pääsee näppärästi oikeastaan joka paikkaan, mutta silti löytyy kaikki tarvittava (ja tarpeetonkin) kauppa yms.”

Kuopio on noin 117 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Savossa. Lääketieteen laitos sijaitsee Kuopion kampuksen Mediastudia-rakennuksessa, 3 km:n päässä kaupungin keskustasta länteen. Bussilla matkan taittaa noin 12 minuutissa, joskin opiskelijat suosivat kävelyä ja pyöräilyä. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) sijaitsee yliopiston välittömässä läheisyydessä. 

 

“Kampus kauniin Savilahden rannalla – mukava mennä lämpiminä kevätpäivinä luentotauoilla pihalle järven rantaan istuskelemaan.”

 

Näyttökuva 2016-06-17 kello 11.13.32
UEF:n lääketieteen laitos sijaitsee Savilahden rannalla (Yliopistonranta 1A, Medistudia-rakennus) Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) välittömässä läheisyydessä.

 

Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Lääketieteen laitos
PL 1627
70211 Kuopio
Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 A
(Medistudia-rakennus)

Hakijapalvelut:
Puh.: 029 445 8990
Sähköposti: hakijapalvelut@uef.fi