Lääketieteellisen todistusvalinta

Vuodesta 2020 eteenpäin kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin valitaan 51% opiskelijoista pelkän yo-todistuksen perusteella. Lääkiksien todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Kaikki ei-ensikertalaiset voivat edelleen päästä sisään pääsykokeen kautta, ja pääsykoeväylä on avoinna myös niille ensikertalaisille, jotka kirjoittivat heikommat arvosanat ylioppilaskirjoituksissa tai joilla ei ole ylioppilastutkintoa laisinkaan.

Lue lisää Lääkiksen pääsykokeesta.

Lukiossa opiskeltavat asiat lääkiksen todistusvalintaa varten

Lääketieteellisen todistusvalinta

Lääkiksen opiskelupaikasta haaveilevan lukiolaisen kannattaa edelleen keskittyä pitkään matikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Näiden lisäksi äidinkieli ja pitkä vieras kieli ovat tärkeässä roolissa. Todistusvalinnan kannalta äärimmäisen tärkeäksi nousee varsinkin pitkä matematiikka, sillä siitä on jaossa ylivoimaisesti suurimmat pisteet (pitkän matikan laudatur 39,7 pistettä, kun seuraavaksi eniten tuova kemian laudatur antaa vain 34 pistettä). Näiden jälkeen eniten pisteitä tuottavat äidinkieli ja kemia. Erinomainen fysiikan, kemian ja biologian osaaminen antaa sinulle myös hyvät lähtökohdat pääsykokeeseen, mikäli todistuksesi ei satu riittämään.

Kaikilta hakijoilta huomioidaan äidinkielen, pitkän matematiikan, kemian ja biologian arvosanat. Kaksi muuta arvosanaa tulevat eri ainekoreista:

 • Fysiikka ja kemia
 • Ainereaali
 • Vieraat kielet

Parhaat pisteet tuottavat kuitenkin fysiikka ja pitkä kieli. Niitä aineita, jotka on otettu huomioon kaikille yhteisesti, ei voida enää huomioida näissä ”valinnaisissa” pisteissä, vaikka ne kuuluvatkin yllämainittuihin koreihin. (Kemian pisteitä ei voida huomioidan fysikka ja kemia -ainekorista, biologiaa ei voida huomioida ainereaalikorista.) Näin ollen yo-todistuksella lääkispaikasta haaveilevan tulee kirjoittaa ainakin kuusi ainetta.

YO-todistuksen pisteytys lääketieteellisten todistusvalinnassa

Tässä taulukko YO-todistuksen pisteyttämisestä:

L E M C B A
Kaikilta huomioidaan
Äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Pitkä matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt matematiikka 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Painotettu aine 1 (kemia) 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Painotettu aine 2 (biologia) 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Ainekorit
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Uskonto/ET 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Terveystieto 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
Muut reaaliaineet** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt kieli 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

*Äidinkielen koe voi olla suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä.

**EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan

Parhaimmillaan lääketieteelliseen pyrkivä voi siis saada pisteitä seuraavasti:

 • Äidinkielen laudatur: 33,0 pistettä
 • Pitkän matematiikan laudatur: 39,7 pistettä
 • Kemian laudatur (painotettu aine 1): 34,0 pistettä
 • Biologian laudatur (painotettu aine 2): 32,3 pistettä
 • Fysiikan laudatur: 31,7 pistettä
 • Pitkän kielen laudatur: 28,3 pistettä
 • Yhteensä: 199,0 pistettä

Lue lisää aiheesta Opintopolun todistusvalinnan pisteytys -sivulta.

Menettely tasapistetilanteessa

Mikäli viimeiselle todistusvalinnassa myönnettävälle paikalle on tulossa tasapisteillä useampi kuin yksi hakija, noudatetaan tasapistemenettelyä. Tasapistemenettelyn vertailupisteet määräytyvät yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy silloin sen mukaan, kummalla on korkeampi arvosana seuraavassa järjestyksessä seuraavissa aineissa:

 1. Äidinkieli
 2. Matematiikka
 3. Biologia
 4. Kemia
 5. Parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista (paras tulee siis fysiikasta)

Mikäli näilläkään ei saada eroa hakijoiden välille, ei ketään näillä pisteillä ollutta valita todistusjonossa, vaan täyttämättä jäänyt paikka siirtyy pääsykoejonossa täytettäväksi.

Mikäli siis hakijalla A ja hakijalla B on yhtä monta pistettä todistuksen pohjalta, mutta hakija B on kirjoittanut L:n äidinkielestä ja hakija A on kirjoittanut siitä E:n, valitaan viimeiselle todistusjonopaikalle hakija B. Mikäli he kumpikin olisivat kirjoittaneet äidinkieliestä E:n, samoin samat arvosanat kaikista muistakin kaikilta katsottavista aineista, mutta hakija A olisi kirjoittanut fysiikasta L:n ja hakija B E:n, valittaisiin hakija A viimeiselle todistusjonopaikalle. Mikäli heillä molemmilla olisi täsmälleen samat arvosanat kaikista aineista, ei kumpaakaan valittaisi todistuksella, ja täyttämättä jäänyt paikka siirtyisi pääsykoejonosta täytettäväksi.

Käy katsomassa myös lääketieteelliset.fi -sivuston aiheesta Todistusvalinta 2020.