Lääketieteellisen todistusvalinta

Katso vuoden 2022 todistusvalinnan pisterajat täältä.

Vuodesta 2021 eteenpäin kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin valitaan 51% opiskelijoista pelkän yo-todistuksen perusteella. Lääkiksien todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Kaikki ei-ensikertalaiset voivat edelleen päästä sisään pääsykokeen kautta, ja pääsykoeväylä on avoinna myös niille ensikertalaisille, jotka kirjoittivat heikommat arvosanat ylioppilaskirjoituksissa tai joilla ei ole ylioppilastutkintoa laisinkaan.

Lue lisää Lääkiksen pääsykokeesta.

Lukiossa opiskeltavat asiat lääkiksen todistusvalintaa varten

Lääketieteellisen todistusvalinta

Lääkiksen opiskelupaikasta haaveilevan lukiolaisen kannattaa edelleen keskittyä pitkään matikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Näiden lisäksi äidinkieli ja pitkä vieras kieli ovat tärkeässä roolissa. Todistusvalinnan kannalta äärimmäisen tärkeäksi nousee varsinkin pitkä matematiikka, sillä siitä on jaossa ylivoimaisesti suurimmat pisteet (pitkän matikan laudatur 39,7 pistettä, kun seuraavaksi eniten tuova kemian laudatur antaa vain 34 pistettä). Näiden jälkeen eniten pisteitä tuottavat äidinkieli ja biologia. Erinomainen fysiikan, kemian ja biologian osaaminen antaa sinulle myös hyvät lähtökohdat pääsykokeeseen, mikäli todistuksesi ei satu riittämään.

Kaikilta hakijoilta huomioidaan äidinkielen, matematiikan (pitkän tai lyhyen, pitkä tuo kuitenkin huomattavan paljon enemmän pisteitä), kemian ja biologian arvosanat. Kaksi muuta arvosanaa tulevat eri ainekoreista:

 • Fysiikka ja kemia
 • Ainereaali (korkeintaan yksi)
 • Vieraat kielet (korkeintaan yksi)

Parhaat pisteet tuottavat kuitenkin fysiikka ja pitkä kieli. Niitä aineita, jotka on otettu huomioon kaikille yhteisesti, ei voida enää huomioida näissä “valinnaisissa” pisteissä, vaikka ne kuuluvatkin yllämainittuihin koreihin. Fysiikka ja kemia kuuluvat samaan ainekoriin, mutta koska kemia on jo huomioitu painotettuna aineena, sitä ei enää voida huomioida fysiikan tilalla. Ainereaalin ainekoriin kuuluu myös biologia, mutta sekin on jo huomioitu painotettuna aineena, joten sitä ei voida huomioida enää uudestaan. Näin ollen yo-todistuksella lääkispaikasta haaveilevan tulee kirjoittaa ainakin kuusi ainetta.

YO-todistuksen pisteytys lääketieteellisten todistusvalinnassa

Tässä taulukko YO-todistuksen pisteyttämisestä:

L E M C B A
Kaikilta huomioidaan
Äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Pitkä matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt matematiikka 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Painotettu aine 1 (kemia) 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Painotettu aine 2 (biologia) 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Ainekorit
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Uskonto/ET 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Terveystieto 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
Muut reaaliaineet** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt kieli 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

*Äidinkielen koe voi olla suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä. Koltansaamesta ei toistaiseksi järjestetä äidinkielen tasoisia kokeita.

**EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan

Parhaimmillaan lääketieteelliseen pyrkivä voi siis saada pisteitä seuraavasti:

 • Äidinkielen laudatur: 33,0 pistettä
 • Pitkän matematiikan laudatur: 39,7 pistettä
 • Kemian laudatur (painotettu aine 1): 34,0 pistettä
 • Biologian laudatur (painotettu aine 2): 32,3 pistettä
 • Fysiikan laudatur: 31,7 pistettä
 • Pitkän kielen laudatur: 28,3 pistettä
 • Yhteensä: 199,0 pistettä

Lääkikseen haluavan kannattaa siis jatkossakin panostaa fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja pitkään matematiikkaan. Näiden lisäksi jatkossa myös äidinkieli, reaaliaineet ja pitkä vieras kieli ovat tärkeitä. Reaaliaineiden painotus vaihtelee aineesta riippuen siten, että eniten pisteitä tuottaa psykologian laudatur. Parhaat pisteet hakijalle kuitenkin tuottavat pakollisten aineiden lisäksi fysiikka ja pitkä kieli.

Lue lisää aiheesta Opintopolun todistusvalinnan pisteytys -sivulta.

Menettely tasapistetilanteessa

Mikäli viimeiselle todistusvalinnassa myönnettävälle paikalle on tulossa tasapisteillä useampi kuin yksi hakija, noudatetaan tasapistemenettelyä. Tasapistemenettelyn vertailupisteet määräytyvät yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy silloin sen mukaan, kummalla on korkeampi arvosana seuraavassa järjestyksessä seuraavissa aineissa:

 1. Äidinkieli
 2. Matematiikka
 3. Biologia
 4. Kemia
 5. Parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista (paras tulee siis fysiikasta)

Mikäli näilläkään ei saada eroa hakijoiden välille, ei ketään näillä pisteillä ollutta valita todistusjonossa, vaan täyttämättä jäänyt paikka siirtyy pääsykoejonossa täytettäväksi.

Mikäli siis hakijalla A ja hakijalla B on yhtä monta pistettä todistuksen pohjalta, mutta hakija B on kirjoittanut L:n äidinkielestä ja hakija A on kirjoittanut siitä E:n, valitaan viimeiselle todistusjonopaikalle hakija B. Mikäli he kumpikin olisivat kirjoittaneet äidinkieliestä E:n, samoin samat arvosanat kaikista muistakin kaikilta katsottavista aineista, mutta hakija A olisi kirjoittanut fysiikasta L:n ja hakija B E:n, valittaisiin hakija A viimeiselle todistusjonopaikalle. Mikäli heillä molemmilla olisi täsmälleen samat arvosanat kaikista aineista, ei kumpaakaan valittaisi todistuksella, ja täyttämättä jäänyt paikka siirtyisi pääsykoejonosta täytettäväksi.

Käy katsomassa myös lääketieteelliset.fi -sivuston aiheesta Todistusvalinta 2020. Sivustolla ei toistaiseksi ole sivua vuoden 2021 todistusvalinnasta, mutta valintamenettely on säilynyt samana, jos ei huomioida koronaepidemian aiheuttamia poikkeuksia.