Vanhat lääketieteen pääsykokeet

Vanhojen pääsykokeiden avulla pystyt hahmottamaan minkälaisia kysymyksiä kokeissa on viimeisinä vuosina ollut ja minkälaisia asioita sinun tulisi opiskella tulevia pääsykokeita varten. Pääsykoe on perustunut lukion opetussuunnitelmaan vuodelta 2003 vuosina 2012-2018 ja lukion päivitettyyn opetussuunnitelmaan (2016) vuosina 2019-2023. Vuonna 2024 pääsykoe pohjautui vuoden 2019 uuteen opetussuunnitelmaan. Ennen vuotta 2012 pääsykoe on perustunut Galenokseen, tätä ennen ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan ja vielä aiemmin lukion opetussuunnitelmaan. Pääsykoe on siis kiertänyt lukion opetussuunnitelmasta muutaman pääsykoekirjan kautta takaisin lukion opetussuunnitelmaan perustuvaksi.

Mikäli kaipaat netistä löytyvien materiaalien lisäksi apua pääsykokeisiin valmistautuessa, voit ottaa yhteyttä valmentajiimme. Henkilökohtaisen tapaamisen avulla löydät itsellesi oikean tavan valmistautua ja olet askeleen lähempänä haaveidesi toteutumista! Voit myös tutustua valmennuskursseihimme alla olevan painikkeen kautta.

Seuraavassa on linkit vanhoihin lääketieteen valintakokeisiin, niiden tehtäviin ja vastauksiin. Klikkaamalla linkkejä, “Lääkiksen pääsykoe 2012-2024” pääset lukemaan artikkeleita, jotka käsittelevät pääsykokeiden sisältöä hieman laajemmin.

Lääketieteellisen valintakoe 2024

Lääkiksen pääsykoe 2024

Lääketieteellisen valintakoe 2023

Lääkiksen pääsykoe 2023

Lääketieteellisen valintakoe 2022

Lääkiksen pääsykoe 2022

Lääketieteellisen valintakoe 2021

Poikkeuksellisesti vuoden kokeessa 2021 oli mukana vektoriteemainen ennakkomateriaali, joka julkaistiin ennen koetta.

Lääkiksen pääsykoe 2021

Lääketieteellisen valintakoe 2020

Lääkiksen pääsykoe 2020

Lääketieteellisen valintakoe 2019

Perustui ensimmäistä kertaa lukion opetussuunnitelmaan 2019, tehtäviä oli runsaasti ja ne vaativat paljon päättelykykyä; miellettiin pääsääntöisesti vaikeammaksi kuin vuosien 2017 ja 2018 pääsykokeet.

Lääkiksen pääsykoe 2019

Lääketieteellisen valintakoe 2018

Viimeinen pääsykoe, joka perustui lukion opetussuunnitelmaan vuodelta 2003. Sisälsi runsaasti monivalintaa, lyhyiden vastausten tehtäviä sekä rasti ruutuun tehtäviä. Monien mielestä helpompi kuin vuoden 2017 pääsykoe.

Lääkiksen pääsykoe 2018

Lääketieteellisen valintakoe 2017

Verrattuna vuoteen 2016, sisälsi vähemmän työläitä mutta huomattavan paljon enemmän päättelyä vaativia tehtäviä. Ensimmäistä kertaa käytössä yksinkertainen nelilaskin.

Lääkiksen pääsykoe 2017

Lääketieteellisen valintakoe 2016

Ensimmäistä kertaa jaossa nykyisen suuruusluokan pisteitä (250p). Paljon suhteellisen yksinkertaisia tehtäviä, ajankäyttö tärkeässä osassa; pääsääntöisesti korkeimmat pisterajat vuosien 2012-2019 kokeissa prosenttiosuuksissa vertailtuna.

Lääkiksen pääsykoe 2016

Lääketieteellisen valintakoe 2015

Viimeinen koe, joka on toistaiseksi sisältänyt aineistotehtävän. Pääsääntöisesti miellettiin vaikeammaksi kuin vuoden 2014 koe.

Lääkiksen pääsykoe 2015

Lääketieteellisen valintakoe 2014

Suurimman osan mielestä huomattavasti helpompi kuin vuoden 2013 koe, myös vaaditut prosenttiosuudet maksimipisteistä puhuvat tämän puolesta. Poikkeuksena muihin tämän ajanjakson (2012-2015) kokeista aineisto puuttui.

Lääkiksen pääsykoe 2014

Lääketieteellisen valintakoe 2013

Pääsykokeiden historiassa vuosina 2012-2019 heittämällä vaikein. Pisterajat jopa Helsingin yleiselle alle 40%, moneen paikkaan pääsi reippaasti alle 30:lla prosentilla. Turkuun ja Ouluun pääsi lukemaan hammaslääketiedettä noin 21% pisteistä.

Lääkiksen pääsykoe 2013

Lääketieteellisen valintakoe 2012

Ensimmäinen koe, joka pohjautui lukion opetussuunnitelmaan 2003. Erityisesti tässä kokeessa hakijat kokivat, että ne, jotka olivat lukeneet myös Galenosta, hyötyivät vielä merkittävästi.

Lääkiksen pääsykoe 2012

Käy tutustumassa vanhoihin pääsykokeisiin myös sivuilla lääketieteelliset.fi:ssä aikasempien vuosien valintakokeet -sivuilla