Lääketieteellisen valintakoe 2024

Johdanto

Vuonna 2024 lääketieteen valintakoe toimii olennaisin osin kuten vuoden 2023 valintakoe. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman 2019 mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin sekä valintakokeeseen mahdollisesti sisältyvään aineistoon.

Kokeeseen on mahdollista osallistua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon perusteella, ja aikaisempi tutkinto ei vaikuta pistemäärään, vaan ainoastaan kokeesta saatavilla pisteillä on merkitystä. Ensikertalaisille ylioppilaille on mahdollista hakea myös pelkän ylioppilastodistuksen perusteella.

Hakuprosessi

Hakuaika lääkikseen on 13.3.-27.3.2024 klo 15.00. Lääketieteen valintakokeella 2024 haetaan opiskelemaan lääketiedettä (Oulu, Kuopio, Tampere, Turku, Helsinki ja Helsingin ruotsinkielinen linja), hammaslääketiedettä (Oulu, Kuopio, Turku, Helsinki) ja eläinlääketiedettä (Helsinki). Hakija voi pyrkiä opiskelemaan joko lääketieteelliseen tai hammaslääketieteelliseen. Hakurajaus ei koske eläinlääketieteellistä, joten hakija voi halutessaan hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen. Valintakoe perustuu lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimääriin sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin. Lisäksi käytännössä tarvitaan lukion lyhyen matematiikan erittäin hyvä osaaminen.

Sähköinen koe

Lääketieteen valintakoe järjestetään tiistaina 21.5.2024 kello 9-14. Kokeessa käytetään Vallu-pääsykoejärjestelmää, koe tehdään koesalissa tehtävänä kokeena hakijan omalla kannettavalla tietokoneella. Kokeen voi tehdä Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella tai Turussa. Koepaikkakunta valitaan hakemisen yhteydessä, eikä sitä voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa.

Kokeeseen on mahdollista osallistua, mikäli on suorittanut toisen asteen tutkinnon (ylioppilas tai ammattikoulututkinto) tai suorittaa sen keväällä 2024. Ensikertalaiset voivat lisäksi pyrkiä lääkikseen todistusvalinnalla.

Koejärjestelmä on selainpohjainen, ja mahdolliset selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari. Selaimen tulee olla ajantasalla, siinä tulee olla käytössä JavaScript ja evästeet. VPN-ohjelmat tulee kytkeä pois päältä kokeen ajaksi ja selaimesta tulee poistaa lisäosat.

Koejärjestelmässä on oma yksinkertainen funktiolaskin. Siinä on nelilaskimen toimintojen lisäksi trigonometriset funktiot kääteisfunktioineen, yleinen ja kymmenen potenssiin korotus, pii, logaritmi, Neperin luku, yhden numeron muisti, neliöjuuri ja sulut. Toisin kuin vuonna 2023 oma laskin ei ole enää sallittu.

Jokaisen hakijan kannattaa ehdottomasti tutustua hyvissä ajoin etukäteen kokeen käytännön toteutuksesta annettuihin ohjeisiin.

Valintakiintiöt

Hakijat valitaan kolmessa kiintiössä:

  • 50 % ensikertalaisia ylioppilastutkinnon perusteella
  • 15 % ensikertalaisia valintakokeen perusteella
  • 35 % kaikille avoimessa kiintiössä valintakokeella

Todistusvalinnassa valitaan pienin mahdollinen määrä hakijoita, joka on kuitenkin yli 50 %. Tämä tarkoittaa, että valittaessa 40 hakijaa näistä 21 valitaan ylioppilastutkinnon perusteella. Kaikille avoimessa kiintiössä oli mahdollista hakea myös ammatillisen tutkinnon perusteella. Pelkkä peruskoulu ei anna mahdollisuutta hakuun.

Yksilölliset järjestelyt

Lääketieteen valintakokeeseen on mahdollista anoa yksilöllisiä järjestelyjä esimerkiksi tarkkaavaisuuden häiriön, lukemisen vaikeuden tai liikuntaesteen perusteella. Hakemus tulee perustella tarkasti, siinä tulee olla liitteenä tarvittavat todistukset ja se tulee toimittaa 3.4.2024 kello 15 mennessä siihen yliopistoon, jossa hakija tekee kokeensa. Hakemuksen perusteella on mahdollista saada 30 minuuttia lisäaikaa kokeeseen tai muita tarvittavia yksilöllisiä järtelyjä. Tarkempia tietoja voi lukea täältä.

Vuonna 2021 julkaistun tiedon mukaan todistusvalinnan perusteet säilyvät ennallaan, ja muutokset tehdään vasta vuoden 2026 kokeeseen.

Jos lääkikseen pyrkiminen kiinnostaa, kannattaa tilata ilmainen valmistautumisoppaamme. Katso myös yleisesittelymme lääketieteellisen pääsykokeesta.