Lääketieteellisten koulutusohjelmien sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

Sisäänpääsyprosentit koulutusohjelmittain

Vuoden 2017 raakapisterajat ovat alempana tällä sivulla.

Haluatko ilmaisen laajennetun vastausanalyysin pääsykokeeseen sekä ohjeet oman pääsykoesuorituksen analysointiin? Klikkaa tästä!

Seuraavassa taulukossa on esitetty lääketieteellisten koulutusohjelmien hakijamääriin liittyviä tilastoja. Kuten taulukosta voit nähdä, eivät läheskään kaikki hakijoista todellisuudessa osallistu lääketieteen pääsykokeeseen. Taulukosta näet myös hyväksyttyjen osuuden pääsykokeeseen osallistuneista. Jos haluat tietoa eri koulutusohjelmiin pääsyn vaativuudesta, näitä prosentteja ei pidä vertailla keskenään, sillä kovatasoisten hakijoiden määrät vaihtelevat suuresti. Jos haluat verrata sitä, mihin lääketieteelliseen tiedekuntaan on haastavampaa ja mihin helpompaa päästä, on tärkeämpi vertailla pääsykokeiden raakapisterajoja ja niiden prosenttiosuuksia maksimipistemäärästä.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä sisäänpääsyprosentteihin tai pisterajoihin liittyen ja kaipaat neuvoja hakemiseen tai pääsykokeisiin valmistautumiseen, voit olla yhteydessä ammattitaitoisiin valmentajiimme sähköpostitse .

2017  hakijat  kokeeseen osallistuneet  kokeeseen osallistuneiden osuus hakijoista  hyväksytyt  hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
 Lääketiede Helsinki  1477 1045 70,8%  119 11,4%
 Lääketiede Tampere  1528  1258 82,3 %  147 11,7% 
 Lääketiede Turku 1323 1114 84,2% 145 13,0%
 Lääketiede Kuopio  1354 1153 85,2% 164 14,2%
 Lääketiede Oulu 1275 1082 84,9% 147 13,6%
 Hammaslääketiede Helsinki  484 355 73,3% 49 13,8%
 Hammaslääketiede Turku  289 235 81,3%  40 17,0%
 Hammaslääketiede Kuopio  323 257 79,6%  40 15,6%
 Hammaslääketiede Oulu 340 237 70% 50 21,1%
 Eläinlääketiede  746 526 70,5% 69 13,1%

2016  hakijat  kokeeseen osallistuneet  kokeeseen osallistuneiden osuus hakijoista  hyväksytyt  hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
 Lääketiede Helsinki  1804  1301  72,1 %  149 11,5 %
 Lääketiede Tampere  1363  1117 82,0 %  146 13,1 % 
 Lääketiede Turku 1301  1117 85,9 %  154 13,8 %
 Lääketiede Kuopio  1338 1144 85,5 %  168 14,7 % 
 Lääketiede Oulu 1154 992 86,0 % 145  14,6 %
 Hammaslääketiede Helsinki  412  303 73,5 %  50 16,5 %
 Hammaslääketiede Turku  306 255  83,3 %  40  15,7 %
 Hammaslääketiede Kuopio  284 228  80,3 %  40 17,5 % 
 Hammaslääketiede Oulu 331  247 74,6 % 51 20,6 % 
 Eläinlääketiede  732  536 73,2 %  68  12,7 %
 
2015  hakijat  kokeeseen osallistuneet  kokeeseen osallistuneiden osuus hakijoista  hyväksytyt  hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
 Lääketiede Helsinki  1549  1078  69,6 %  151  14,0 %
 Lääketiede Tampere  1278  1001  78,3 %  117  11,7 %
 Lääketiede Turku  1189  1002  84,3 %  155  15,5 %
 Lääketiede Kuopio  1234  1033  83,7 %  164  15,9 %
 Lääketiede Oulu  1157  949  82,0 %  145  15,3 %
 Hammaslääketiede Helsinki  371  240  64,7 %  50  20,8 %
 Hammaslääketiede Turku  407  331  81,3 %  45  13,6 %
 Hammaslääketiede Kuopio  356  278  78,1 %  40  14,4 %
 Hammaslääketiede Oulu  333  272  81,7 %  50  18,4 %
 Eläinlääketiede  745  509  68,3 %  68  13,4 %

Raakapisterajat koulutusohjelmittain

Raakapisteraja tarkoittaa sitä pistemäärää, jonka hakijan on täytynyt vähintään saada lääketieteen pääsykokeesta päästäkseen kyseiseen lääketieteelliseen koulutusohjelmaan. Raakapisteet ovat siis ne todelliset pisteet, jotka saat pääsykokeesta. Koepisteet taas ovat skaalattu näistä raakapisteistä kertomalla ne kertoimella, joka määräytyy parhaan raakapistemäärän mukaan. Kertoimet vaihtelevat koulutusohjelmittain, jonka takia koepisteet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Raakapisteet taas ovat paremmin vertailtavissa, sillä vaikka arvosteluperusteet vaihtelevat koulutusohjelmasta riippuen, lääketieteen pääsykoe on valtakunnallinen. Vuodesta 2012 lähtien lääketieteellinen pääsykoe on perustunut lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty ne pistemäärät, joilla on varmasti päässyt sisään kyseiseen koulutusohjelmaan. Ensikertalaisuus tai ylioppilastodistus on saattanut helpottaa sisäänpääsyä joissain tilanteissa.
 Raakapisterajat  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 
Lääketiede Helsinki 109 98 79,5 90 97 88,8 84 59 71,5 63,25 173,5 151,5
Lääketiede Helsinki (r) 81 76,25 70,25 45,5 58,25 51,5 144,5 130
Lääketiede Tampere 105 92,4 77,5 91,5 91 85,8 73,5 52,5 60,75 61 163 147
Lääketiede Turku 107 99 76 90,5 87 85,3 75,9 46,5 63,75 58,25 163 142,5
Lääketiede Kuopio 87,5 85,8 66,3 77 82,5 77,8 75,3 50,5 57,5 55 158 137,5
Lääketiede Oulu 94,5 84,5 73,5 84,5 84 71,4 72,5 46,25 57 57 153 137
Lääketiede Oulu (kand.) 62 39,25 50,5 52 *)
Hammaslääketiede Helsinki 97 52 66,5 57 72,5 66,5 55 39 52,75 43,5 133 128,5
Hammaslääketiede Hels. (r) 65,75 49,5 35 57,25 39,25 125,5
Hammaslääketiede Turku 56 53,3 42,5 80 68,9 65,5 33,25 48,75 50,75 145,5 126
Hammaslääketiede Kuopio 55,5 60 58,7 39,5 48,75 49,5 137 121,5
Hammaslääketiede Oulu 67,5 75,8 51 66,5 67,5 59,3 54,5 33,25 48 48 135,5 112
Hammaslääk. Oulu (kand.) 26 37 44 *)
Eläinlääketiede 105,5 93,5 73,5 57,5 66,5 64,5 61 41,5 52,75 45,25 128 109
Maksimipisteet 160 160 135 157 145 155 149 156 128 131 250 245
*) Kandikiintiö on lakkautettu vuonna 2016

Lääketieteellisten pääsykokeiden raakapisterajat prosentteina

Raakapisterajoista prosentteina saat käsityksen siitä, kuinka suuri osuus kokeen maksimipisteistä on täytynyt vähintään saada päästäkseen tiettyyn lääketieteelliseen koulutusohjelmaan. Kuten alla olevasta taulukosta voit nähdä, useimpiin lääketieteellisiin on usein riittänyt, että saa vain puolet kokeen maksimipisteistä. Ei siis tarvitse pääsykokeen jälkeen alkaa panikoida, vaikka näyttäisikin siltä, että tehtäviä olisi mennyt väärin. Lääketieteellisen pääsykokeen vaativuus näkyy suoraan prosenttiarvoissa. Esimerkiksi vuoden 2013 pääsykoe oli tunnetusti todella vaikea, mikä näkyy suoraan raakapisterajojen putoamisella. Jos pääsykoe tuntuu sinusta vaikealta, se on sitä luultavasti myös muillekin.
 Raakapisterajat prosentteina  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017
Lääketiede Helsinki  68,1%  61,3%  58,9%  57,3%  66,9%  57,3%  56,4%  37,8%  55,9% 48,3% 69,4% 61,8%
Lääketiede Helsinki (r)  55,9%  49,2%  47,1%  29,2%  45,5%  39,3% 57,8% 53,1%
Lääketiede Tampere  65,6%  57,8%  57,4%  58,3%  62,8%  55,4%  49,3%  33,7%  47,5%  46,6% 65,2% 60,0%
Lääketiede Turku  66,9%  61,9%  56,3%  57,6%  60,0%  55,0%  50,9%  29,8%  49,8%  44,5% 65,2% 58,2%
Lääketiede Kuopio  54,7%  53,6%  49,1%  49,0%  56,9%  50,2%  50,5%  32,4%  44,9%  42,0% 63,2% 56,1%
Lääketiede Oulu  59,1%  52,8%  54,4%  53,8%  57,9%  46,1%  48,7%  29,6%  44,5%  43,5% 61,2% 55,9%
Lääketiede Oulu (kand.)  41,6%  25,2%  39,5%  39,7% *)
Hammaslääketiede Hels.  60,6%  32,5%  49,3%  36,3%  50,0%  42,9%  36,9%  25,0%  41,2%  33,2% 53,2% 52,4%
Hammaslääketiede Hels. (r)  42,4%  33,2%  22,4%  44,7% 30,0% 50,2%
Hammaslääketiede Turku  35,0%  33,3%  31,5%  51,0%  47,5%  44,0%  21,3%  38,1%  38,7% 58,2% 51,4%
Hammaslääketiede Kuopio  38,3%  38,7%  39,4%  25,3%  38,1%  37,8% 54,8% 49,6%
Hammaslääketiede Oulu  42,2%  47,4%  37,8%  42,4%  46,6%  38,3%  36,6%  21,3%  37,5%  36,6% 54,2% 45,7%
Hammaslääk. Oulu (kand.)  16,7%  28,9%  33,6% *)
Eläinlääketiede  65,9%  58,4%  54,4%  36,6%  45,9%  41,6%  40,9%  26,6%  41,2%  34,5% 51,2% 44,5%
*) Kandikiintiö on lakkautettu vuonna 2016

Ensikertalaisuuden vaikutus

Ensikertalaiskiintiöt otettiin käyttöön vuonna 2016. Kaikissa hakukohteissa Kuopion hammaslääketieteellistä lukuunottamtta ensikertalaisuudesta saatava hyöty oli varsin vähäinen. Seuraavassa taulukossa on eritelty ensikertalaisuudesta saatu hyöty koulutusohjelmittain:
Ensikertalaisuudesta saatu hyöty 2016 2017
Lääketiede Helsinki 1 piste ei hyötyä
Lääketiede Helsinki (ruotsinkielinen) ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Tampere ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Turku ei hyötyä ei hyötyä
Lääketiede Kuopio 2,5 pistettä ei hyötyä
Lääketiede Oulu 2 pistettä 2,5 pistettä
Hammaslääketiede Helsinki ei hyötyä ei hyötyä
Hammaslääketiede Helsinki (ruotsinkielinen) ei hyötyä ei hyötyä
Hammaslääketiede Kuopio 11,5 pistettä ei hyötyä
Hammaslääketiede Oulu 3 pistettä 1 piste
Hammaslääketiede Turku 6,5 pistettä ei hyötyä
Eläinlääketiede ei hyötyä ei hyötyä