Turun lääketieteellinen

 

Turun lääketieteellinen
Turun lääketieteellisen julkisivu

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

Turun lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun yhteisellä kampusalueella. Turku tarjoaa lääketieteellisten alojen opiskelijoille nän ollen varsin poikkitieteelliset opiskeluolosuhteet. Lääketieteellinen tiedekunta ja yliopistollinen sairaala sijaitsevat lyhyen kävelymatkan päässä Kupittaan asemalta, josta lähtevät junat itään.

‘Toisel puol jokke’ on panostettu myös opiskelijoiden viihtyvyyteen: lääketieteellisen opetus- ja opiskelutilat ovat kodikkaat ja hyvällä tavalla koulumaiset. Toisin sanoen: ei liian isoja hallimaisia tiloja ja kolkkoja käytäviä tai sekavaa yliopistoarkkitehtuuria. Yliopistorakennus muistuttaakin sisältä ehkä hieman lukiorakennusta, mutta se on toisaalta modernisti sisustettu ja viihtyisä. Siellä kelpaa viettää päivät (,illat ja yöt) opiskellen!

Va­lin­ta

ukkelidiagrammiturku
Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan valitaan 145 uutta opiskelijaa. Vuodesta 2020 alkaen 51% valitaan yo-todistuksella (vain ensikertalaisia) ja 49% pelkän pääsykokeen perusteella. Pääsykokeella voivat hakea niin ensikertalaiset kuin ei-ensikertalaisetkin.

 

Va­lin­ta­pe­rus­teet ja läh­tö­pis­teet

Hakukelpoisuus ja -prosessi on kaikkiin lääkiksiin haettaessa sama. Löydät hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa valintakokeesta lääketieteellisen pääsykoe -sivuiltamme.

Lähtöpisteitä voi vielä vuonna 2019 saada suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Lähtöpisteiden saamisen perusteet ovat kaikkien kaupunkien lääketieteellisiin tiedekuntiin haettaessa samat, ja voit lukea niistä lisää lääketieteellisen pääsykokeesta 2019.

Vuodesta 2020 alkaen osa (51%) uusista opiskelijoista valitaan pelkän yo-todistuksen perusteella. Tämä kiintiö on avoinna vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Lue lisää lääketieteellisten alojen todistusvalinnasta.

Lisäksi mikäli haluat syventyä hakijatilastoihin perusteellisemmin: Turun Lääketieteellinen tiedekunta on julkaissut sivuilleen seuraavat valintakokeisiin liittyvät asiat ja Turun yliopiston sivuilta löytyy vuotuisia hakijamääriä. Lääkisvalmennuksen sivuille on koottu kattavasti eri kaupunkien välisiä lääketieteellisten koulutusohjelmien sisäänpääsyprosentteja ja pisterajoja.

Turun lääketieteellisen itseopiskelutila
Turun lääketieteellisen itseopiskelutila

Opis­ke­lu

Tut­kin­to ja opin­to­ra­ken­ne

Turussa lisensiaatin tutkinto on jaettu keskeisiin opintoihin (267 op), harjoitteluun (33 op) ja syventäviin opintoihin (60 op). Turun lääketieteen opintosuunnitelmaan voit tutustua täällä: Opinto-opas

Prekliininen vaihe

Koulutuksen kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan prekliinisessä vaiheessa, johon kuuluu lääketieteellisen yleistiedon kartuttamista. Vähintään kahden vuoden opinnot suoritettuaan opiskelijala on oikeus käyttää lääketieteen kandidaatin arvonimeä. Preklinikan aikana opiskellaan molekyylibiologiaa, histologiaa, tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaa, hermoston perusteita sekä yksilökehitystä. Lisäksi uppoudutaan farmakologiaan ja käydään läpi elinjärjestelmiä: esim. ruuansulatus- sekä sydän- ja verenkierto. Perusasioita siis: opetellaan aakkoset, jotta voidaan oppia lukemaan ja kirjoittamaan.

“Opiskelutilat Turun lääkiksessä ovat hyvät, uudet, kotoisat ja käytännölliset.” 

Turun lääketieteellisen julkisivu syksyllä 2016
Turun lääketieteellisen julkisivu syksyllä 2016
Kliininen vaihe

Kliininen vaihe alkaa kolmannen vuoden keväällä, kun syksy on kerrattu preklinikan tietoja. Kliinisen vaiheen opiskelu tapahtuu pääosin sairaalaympäristössä, ja siihen kuuluu lääkärintyön käytännön harjoittelua: potilaiden kohtaamista, tutkimista, erilaista lääkärintyössä tarvittavien taitojen harjoittelua sekä sairauksien diagnosointia ja hoitoa. Tämä on monille se mieluisin opiskeluvaihe, kun päästään ‘kunnolla asiaan’. Kaikki teoriassa opittu päästään viimein ottamaan käytäntöön, ja luku-urakka palkitaan. Myös harjoittelu suoritetaan kliinisen vaiheen aikana.

Tutkijalinja

Halutessaan lääketieteen opiskelija voi valita heti opintojen alussa tutkijalinjan, joista tällä hetkellä valittavana on joko biolääketieteellinen tai kliininen tutkijalinja, nimenmukaisin painotuksin. Tutkijalinjojen tarkoituksena on opettaa tutkimuksesta kiinnostuneille lääketieteen opiskelijoille mm. biolääketieteellisiä ja kliinisiä tutkimusmenetelmiä, biostatistiikkaa, tutkimusetiikkaa sekä puheviestintää ja esiintymistaitoja. Tutkijalinja on hyvä keino tutustua lääketieteelliseen tutkijayhteisöön ja suuntautua tutkijanuralle jo opintojen alkuvaiheessa.

Valinnaispolut

Turun yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen myös runsaasti eri valinnaispolkuja:

  • Operatiivisen lääketieteen valinnaispolku
  • Ravitsemustieteen valinnaispolku
  • Lääkärin työ perusterveydenhuollossa -valinnaispolku
  • Kardiovaskulaarisen lääketieteen valinnaispolku
  • Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolku

Pääset tutustumaan näihin kaikkiin opinto-opas -sivun alaosassa.

“Turussa lääkiksen ilmapiiri on rento. Opettajilta on helppo mennä kysymään epäselviä asioita. Kilpailuhenkeä ei ole havaittavissa. Pakollista opetusta on suhteellisen vähän kahtena ensimmäisenä vuotena. Lukuisia opiskelijabileitä ja tapahtumia on laidasta laitaan.” 

Käy tutustumassa

Abien ja lukiolaisten on mahdollista käydä tutustumassa Lääketieteen ja hammaslääketieteen opintoihin lukuvuoden aikana järjestettävien esittelypäivien yhteydessä.

“Turun lääkiksessä ruokapaikat on iso plussa! 6 eri ruokapaikkaa, kaikki noin 500 metrin säteellä kampukselta. Lisäksi ruoka on tosi hyvää! “

Turun lää­ke­tie­teenkandidaattiseura

Vuonna 1946 perustettu Turun Lääketieteenkandidaattiseura (TLKS) ry on Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö. TLKS toimii Turun lääketieteen opiskelijoiden edunvalvojana sekä tarjoaa jäsenilleen palveluita, ja sen alaisuudessa on useita toimikuntia ja harrastekerhoja, jotka antavat jäsenille matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua seuran toimintaan harrastelun kautta.

TLKS:n toimisto sijaitsee Turun yliopiston laitosrakennus Medisiinalla. TLKS:n omistama kerhohuoneisto Tivoli, jossa järjestetään muun muassa bileitä ja kokouksia, sijaitsee Uudenmaankadulla.

Tär­kei­tä link­ke­jä

Turun yliopisto
Turun lääketieteellinen tiedekunta
Turun lääketieteenkandidaattiseura
Turun yliopiston ylioppilaskunta
Opiskelu Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa
Tutustumiskäynnit
Kampuskartta
Turun seudun joukkoliikenne
Lääketiede tänään -blogi

Si­jain­ti ja yh­teys­tie­dot

Kaikki Turun yliopiston laitokset sijaitsevat Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun yhteisellä kampusalueella Turun ensimmäisessä kaupunginosassa. Kampuksen yhteydessä sijaitsevat myös Turun yliopistollinen keskussairaala, ylioppilastalot ja ylioppilaskylä. Kaikki tarpeellinen on ihan käden ulottuvilla.

Opiskelijat kulkevat Turussa paljolti jalkaisin ja pyörällä, sillä se on kätevintä.

“Medisiina on lähellä keskustaa [alle 2 km], ja myös opiskelija-asunnot ovat ihan kampuksen läheisyydessä.”

“Asunnon löytäminen Turusta kohtuuhintaan on suhteellisen helppoa suht. läheltä koulua ja keskustaa.”

Näyttökuva (24)

Osoite:
Turun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta
Medisiina C7
Kiinamyllynkatu 10
20520 Turku

Hakijapalvelut:
puh. 029 450 4300
sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi

Sivun kuvat on julkaistu kuvissa esiintyvien henkilöiden luvalla. Kuvat on ystävällisesti ottanut turkulainen lääketieteen opiskelija.