Lääketieteellisen pääsykoe 2019

Tulokset julkaistaan 28.6. mennessä

Lääketieteellisen pääsykoe 2019 järjestettiin keskiviikkona 15.5. klo 9:00–14:00 ja valinnan tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Ennen tulosten julkistamista kannattaa tilata ilmaiseksi Lääkisvalmennuksen laajennettu pääsykoeanalyysi, niin se on sinulla valmiina jo etukäteen. Tilauslomake on alempana tällä sivulla.

Vuoden 2019 valintakokeen tehtävät ja vastaukset

Vuoden 2019 vastausanalyysiä päivitettiin 7.6., ja arvostelu tehdään uuden analyysin mukaan. Jos vastausanalyysin alkuperäinen versio kiinnostaa jotakuta, niin sen voi ladata seuraavista linkeistä:

Pisterajat

Yleistuntuma vuoden 2019 valintakokeesta oli monilla hakijoilla se, että koe oli selvästi vuoden 2018 koetta vaikeampi. Tämän perusteella arvelemme, että myös pisterajat tulevat asettumaan alemmaksi kuin vuonna 2018.

Päivitämme tälle sivulle lisää pisterajoista heti, kun tiedot julkistetaan. Täältä löydät tiedot aikaisempien vuosien pääsykokeiden pisterajoista.

Mikäli pisterajaspekulaatio kiinnostaa, eräs bloggaaja on tehnyt ansiokkaan analyysin, jonka voi lukea täältä. Kirjoituksen perusteella näiden arvioiden tekemiseen on käytetty samankaltaisia menetelmiä kuin me Lääkisvalmennuksella käytämme harjoituskokeidemme pisterajojen arvioinnissa, ja hänen arvionsa ovat varsin hyvin linjassa sen kanssa, mitä me Lääkisvalmennuksessa olemme arvelleet, mutta tässä vaiheessa nämä ovat tietysti vain arvauksia, ja yllätykset ovat aina mahdollisia.

Vuoden 2019 lääketieteen valintakokeen tarkempi aikataulu

Hakuaika alkaa: 20.3.2019 klo 8:00. Hakemus tehdään Opintopolku-palvelussa.
Hakuaika päättyy: 3.4.2019 klo 15:00
Pääsykoe: 15.5.2019 klo 9:00–14:00. Huomioi viralliset ohjeet valintakokeesen osallistuville ja katso tarvittavat tiedot myös yhteishaun valintakoesivulta
Tulokset julkaistaan: viimeistään 28.6.2019. Hakijat saavat tiedon tuloksista sähköpostitse tai postitse ja tulokset julkaistaan myös Opintopolku-palvelussa.
Opiskelupaikan vastaanotto: viimeistään 8.7.2019 klo 15:00. Myös opiskelupaikan vastaanottaminen tapahtuu opintopolussa.
Oikaisupyynnöt jätettävä viimeistään: 12.7.2019 klo 15.00 mennessä. Jos koet, että pääsykoesuorituksesi on arvioitu virheellisesti, voit hakea oikaisua. Virallinen oikaisupyyntöaika on 14 päivää tulosten julkistamisesta. Jos tulokset ilmoitetaan myöhässä, oikaisupyynnön takaraja siirtyy eteenpäin (varmista tarkka päivä tiedekunnasta, jos aiot tehdä oikaisupyynnön.) Jos tulokset ilmoitetaan etuajassa, ovat oikaisupyynnön takaraja yleensä kuitenkin ollut 14 vuorokautta virallisesta julkaisupäivästä. Katso täältä Lääkisvalmennuksen tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen.
Opintojen aloitus: elokuu 2019. Tyypillisesti aloitusaika on elokuun toiseksi viimeisellä viikolla eli tänä vuonna viikolla 34, joka alkaa 19.8. Opintojen aloituksen tarkka aikataulu ilmoitetaan sinulle hyväksymiskirjeessä.

Katso hakukohteiden omat pääsykoeohjeet seuraavista linkeistä:

Pääsykoemateriaali

Vuoden 2019 pääsykoe perustui lukion uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisiin biologian, kemian ja fysiikan kursseihin. Vuonna 2019 kirjoittavat ylioppilaat olivat ensimmäisiä, jotka olivat opiskelleet tutkintonsa uuden opetussuunnitelman mukaan, joten vuoden 2019 lääketieteen valintakoekin oli ensimmäinen, joka pohjautui lukion uuteen opetussuunnitelmaan.

Mikäli vuoden 2019 valintakokeeseen valmistautui vanhan opetussuunnitelman materiaalien perusteella, saattoi kokeessa törmätä yhteen laajaan ja muutamaan monivalintakysymykseen, joihin ei osannut vastata. Opetussuunnitelmaan on lisätty joitain uusia asioita, ja toisaalta jonkin verran asiaa on poistettu varsinkin fysiikasta.

Opiskelijavalinta 2019

Tänä vuonna on viimeisen kerran käytössä valintatapa, jossa 60% opiskelijoista valitaan yo-todistuksen ja pääsykokeen ja 40% pelkän pääsykokeen perusteella. Kaikista aloituspaikoista 65% on varattu ensikertalaisille, ja myös ei-ensikertalaiset voivat tulla valituksi yhteispistekiintiössä. Vuonna 2020 yhteispistevalinta vaihtuu puhtaaksi todistusvalinnaksi, joka on avoinna vain ensikertalaisille. Lue lisää todistusvalinnasta 2020.

Vielä tänä vuonna voit siis saada pääsykokeen tueksi pisteitä hyvästä yo-todistuksesta. Todistuksesta pystyi saamaan lähtöpisteitä seuraavasti:

L E M C B
Äidinkieli, pitkät kielet, ainereaalit, pitkä matematiikka 9 7 5 3 1
Lyhyt matematiikka ja keskipitkä 2. kotimainen kieli 6 4 2
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: 1. Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saame) 2. Vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli, (pitkä tai keskipitkä) (parempi näistä). Lyhyistä kielistä ei anneta pisteitä. 3. Paras seuraavista ainereaaleista: kemia, fysiikka tai biologia 4. Matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaali, pois lukien kohdassa 3. käytetty (paras näistä)

Alkupisteitä voi saada enintään 36. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina.

Aloituspaikat jakautuvat vuonna 2019 eri kiintiöihin seuraavasti:

2019 Hakijat Aloituspaikat yhteensä (ensikertalaisille varatut) Aloituspaikoista yhteispistevalinnassa (ensikertalaisille varatut) Aloituspaikoista pääsykoevalinnassa (ensikertalaisille varatut)
Lääketiede Helsinki, suomenkielinen linja 3134 108 (71) 65 (43) 43 (28)
Lääketiede Helsinki, ruotsinkielinen linja 421 37 (25) 22 (15) 15 (10)
Lääketiede Tampere 4298 135 (88) 81 (53) 54 (35)
Lääketiede Turku 4135 145 (94) 87 (56) 58 (38)
Lääketiede Kuopio 4450 155 (101) 93 (61) 62 (40)
Lääketiede Oulu 4431 145 (94) 87 (56) 58 (38)
Hammaslääketiede Helsinki 712 50 (33) 30 (20) 20 (13)
Hammaslääketiede Turku 787 40 (26) 24 (16) 16 (10)
Hammaslääketiede Kuopio 868 40 (26) 24 (16) 16 (10)
Hammaslääketiede Oulu 869 50 (32) 30 (19) 20 (13)
Eläinlääketiede 709 68 (45) 41 (27) 27 (18)


Lääketieteellisen pääsykoe 2019 pähkinänkuoressa

Opetussuunnitelman muutos ainoa iso muutos viime vuodesta

Opetussuunnitelman vaihtumisen lisäksi muita olennaisia muutoksia vuoteen 2018 verrattuna tämän vuoden pääsykokeessa ei ollut. Pääsykoe oli edelleen sama hammaslääketieteessä, eläinlääketieteessä ja lääketieteessä. Vuonna 2018 käyttöön tullut yhteisvalinta säilyi, eli myös vuonna 2019 oli mahdollista hakea samalla pääsykokeella kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin – ei kuitenkaan niin, että olisi hakenut sekä hammas- että yleislääketieteeseen. Pääsykoe tehtiin siinä tiedekunnassa ja kaupungissa, johon oli ensisijaisesti hakemassa. Poikkeuksena tähän kuitenkin eläinlääketiede, jonka koe tehtiin joko Helsingissä tai Oulussa. Kaupunki valittiin yhteishaun yhteydessä, eikä sitä voinut enää hakuajan umpeuduttua muuttaa. Kokeessa oli jälleen käytössä sääntö, että vain nelilaskimet sallitaan.

Tehtävätyypit: lyhyitä vastauksia ja pieniä yksityiskohtia

Biologiassa kysyttiin vuoden 2019 lääkiksen pääsykokeessa poikkeuksellisen paljon anatomiaa.

Vuosina 2017 ja 2018 tehtävät eivät olleet kovin työläitä, mutta vaativat senkin edestä päättely- ja hahmotuskykyä. Tämä trendi jatkui jälleen vuonna 2019. Tämän lisäksi erityisesti biologiassa kysyttiin tarkkoja yksityiskohtia vaativia asioita, kuten kuinka paljon ihon verenkierto vilkastuu rasituksessa. Poikkeuksellista oli myös se, että biologiassa oli kaksi anatomian tehtävää tavallisen yhden sijaan. Pääsykokeessa oli taas kerran jaossa runsaasti pisteitä, maksimipistemäärä oli 244 pistettä.

Monivalintaa oli tänä vuonna hiukan vähemmän kuin vuonna 2018. Lyhyiden vastausten tehtävät sen sijaan ottivat tällä kertaa suurempaa roolia – tämä ei toki tarkoita, etteikö monivalintoja olisi ollut runsaasti. Kuten aiemminkin, kokeen alussa oli suuri monivalintatehtävä, tänä vuonna 59 pisteen arvosta. Muita varsinaisia monivalintoja oli vain yksi, mutta kuten todettu, yhden sanan/luvun vastauksia suosittiin huomattavasti. Kokeessa oli lisäksi paljon sellaisia kemian tehtäviä, joihin vastattiin piirtämällä pelkästään yksi tai kaksi orgaanista molekyyliä.

Lääketieteellisen pääsykokeessa 2019 oli jälleen fysiikan tehtäviä, jossa ei pyydetty ollenkaan lukuarvoja, pelkkä symbolinen ratkaisu riitti

Mukana oli edelleen myös laajempia vastauksia, joissa vaadittiin paperille ne laskut, jotka olivat tulokseen johtaneet. Nämä tehtävät painottuivat vuonna 2019 pääosin fysiikkaan – kemiasta laajoja tehtäviä oli vain 3. Biologiassa kaikki tehtävät olivat joko monivalintaa tai niihin vastattiin yksittäisillä sanoilla, muutamiin alakohtiin korkeintaan muutamalla lauseella.

Tehtävät ja aiheet tiivistettynä

Aine Tehtävänumero Aihealue Tehtävätyyppi Pisteet
Biologia 1C Useita Monivalinta 18
Biologia 2 Veren koostumus, veren virtauksen muutokset rasituksessa Monivalinta 9
Biologia 3 Epigeneettinen periytyminen + CRISPR-tekniikka Lyhyt vastaus 8
Biologia 4 Istukan anatomia Rakenteiden nimeäminen 6
Biologia 5 Ruoansulatuksen anatomia + solun rakenteet Rakenteiden nimeäminen 11
Biologia 6 Taudinaiheuttajat Lyhyt vastaus, monivalinta 14
Biologia 7 Meioosi Rasti ruutuun, lyhyt vastaus 8
Biologia 8 Aktiopotentiaali Lyhyt vastaus 7
Biologia yhteensä 81
Kemia 1B Useita Monivalinta 21
Kemia 9 Orgaanisten yhdisteiden reaktiot Orgaanisen kaavan piirtäminen 9
Kemia 10 Logaritminen väheneminen Laskut näkyviin 8
Kemia 11 Kuvaajan lukeminen ja tulkinta, aaltoluku, orgaaninen kemia Pelkkä vastaus, rakennekaavan piirtäminen 14
Kemia 12 Orgaaninen kemia, konsentraatiolaskut Rakennekaavan piirtäminen, kuvaajan piirto ja tulkinta, konsentraatiolasku 14
Kemia 13 Ainemäärälaskut Laskut näkyviin 14
Kemia yhteensä 80
Matikka (fysiikka ja biologia) 14 Geometria Laskut näkyviin 7
Fysiikka 1A Useita Monivalinta 20
Fysiikka 15 Sähköfysiika Liikeyhtälö, symbolinen- ja numeerinen ratkaisu 14
Fysiikka 16 Voimien tasapaino, momentti Kaavan johtaminen, puhtaasti symbolinen 8
Fysiikka 17 Gravitaatio ja potentiaalienergia Kaavan johtaminen, puhtaasti symbolinen 12
Fysiikka 18 Paine Laskut näkyviin, numeerinen vastaus vaadittu 12
Fysiikka 19 Radioaktiivisuus Laskut näkyviin, numeerinen vastaus vaadittu 10
Fysiikka yhteensä 76


Jos olet kiinnostunut tarkemmasta analyysistä, tilaa ilmaiseksi lääkisvalmennuksen laajennettu vastausanalyysi ylempää tältä sivulta. Käy myös lukemassa, miten eri lukiokurssit ja aihealueet ovat tuoneet pisteitä lääketieteellisen pääsykokeissa vuosina 2012-2019: miten eri lukiokurssit painottuvat lääketieteellisen pääsykokeissa?

Nelilaskin ja runsaasti logaritmien pyörittelyä

Vuoden 2017 laskinuudistus säilyi edelleen. Vuoden 2019 valintakokeessa oli siis käytössä nelilaskin, jossa on yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut sekä neliöjuuri. Trigonometrisiä funktioita tai logaritmeja ei ollut. Nelilaskimen käyttö vaati harjoittelua erityisesti niiltä, jotka olivat lukiossa tottuneet symbolisiin CAS-laskimiin. Myös ajankäytön merkitys korostui, sillä nelilaskimella laskeminen vie enemmän aikaa. Kokeessa jaettiin kaavaliite, joka sisälsi luonnollisen logaritmin arvoja. Kokeessa oli tänä vuonna reilusti logaritmien käsin pyörittelyä, ja tästä syystä logaritmikaavojen hallinta oli tänä vuonna arvokasta.

Koe tuntui vaikeammalle kuin vuoden 2018 pääsykoe

Vuoden 2019 pääsykoe tuntui suurimman osan mielestä vaikeammalle kuin vuoden 2018. Näkyykö tämä sitten sisäänpääsyrajoissa, se jää nähtäväksi.

Mikäli haluat tietää, mitä kokeeseen osallistuneet ovat pohtineet kokeen jälkeen, pääset lukemaan aiheesta tästä: Älyvuoto, pääsykoe 2019

Huomaa! Nämä kaikki pisterajoihin liittyvät asiat ovat vain spekulaatiota ja arvailua, virallinen tieto tulee vasta 28.6. Päivitämme ajankohtaiset tiedot pisterajoista tälle sivulle sekä pisterajasivulle heti, kun tiedot on julkaistu.

Oulussa osan mahdollisuudet kaatuivat jo ennen pääsykokeeseen pääsemistä

Tänä vuonna Oulussa osa pääsykokeeseen halajavista joutui kohtaamaan ikävän pettymyksen, kun liikenneonnettomuus tukki valtatie nelosen, eivätkä kaikki ehtineet pääsykoepaikalle ajoissa. Lue lisää: