Lääketieteellisen pääsykoe 2021

Tämä sivu on päivitetty 2.9.2020. Päivitämme sivua sitä mukaan, kun uutta tietoa tulee.

Vuoden 2021 lääketieteellisten alojen valintakokeen yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa. Mikäli tiedotus asiasta menee aikaisempien vuosien mukaan, niin valintaåerusteet julkaistaan syksyllä 2020. Isommista muutoksista on usein tiedotettu jo kesällä. Koska tällaisia ilmoituksia ei ole tullut, on todennäköistä, että suuria muutoksia ei ole luvassa.

Todennäköinen valintamenettely

On epätodennäköistä, että lääkiksen pääsykoe tai todistusvalinta uudistuisi merkittävästi vuonna 2021. Sekä lukioissa että yliopistojen opiskelijavalinnoissa tehtiin suuria muutoksia hallituskaudella 2015-2019. Oppilaitoksissa on vahva halu välttyä työläiltä muutoksilta ja oppilaitosten tahdon noudattamisella on aikaisempaa suurempi poliittinen tuki. Opetusministeri on linjannut, että vain ehdottoman välttämättömät uudistukset tehdään, ja vuoden 2020 koronakevät tuskin vähensi tarvetta rauhoittumiselle.

Mikäli nämä ennakkoarviot pitävät paikkansa, muistuttaa valinta vuoden 2020 valintamenettelyä ilman koronavirusepidemian aiheuttamia muutoksia:

  • Koe perustuu lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimääriin.
  • Sallittu laskin on nelilaskin.
  • Käytössä on edelleen valintakoe ja todistusvalinta.
  • Todistusvalinnalla valitaan 51 % sisäänpäässeistä.
  • Koevalinnassa 15 % paikoista on varattu ensikertalaisille.
  • Todistusvalinta on vain ensikertalaisille.
  • Samalla haulla voi hakea kaikkiin lääketieteellisiin tai hammaslääketieteellisiin tiedekuntaan tai eläinlääketieteelliseen.
  • Haku pääsykoekiintiössä on edelleen mahdollista ammatillisen tutkinnon perusteella.

Aloituspaikkojen lisäys

Lääketieteellisille aloille tulee yhteensä 50 uutta aloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022. Paikat jakautuvat niin, että lääketiede saa 44 paikkaa ja hammaslääketiede kuusi. Lääketieteen paikoista Helsinki ja Tampere saavat kumpikin kymmenen ja muut tiedekunnat kahdeksan.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta oli vielä alkukesästä 2020 varma aloituspaikkojen lisääntymisestä, ja vieläpä tämän vuoden kiintiössä. Tästä on kuitenkin luovuttu. Syynä on mahdollisesti se, että osaajapula ei kosketa samassa määrin eläinlääkäreitä.

Hakijan kannalta aloituspaikkojen lisäyksen merkitys on vähäinen. Jokainen uusi aloituspaikka toki aina helpottaa sisäänpääsyä, mutta tämän noin kuuden prosentin lisäyksen aiheuttama muutos on pienempää kuin vuosittainen tilastollinen vaihtelu. Lisäksi mikäli valinnassa käytetään alun perin vuodelle 2020 suunniteltua systeemiä, on se käytössä ensimmäistä kertaa. Uudistuksen vaikutukset ovat paljon paikkalisäyksen vaikutuksia suurempia.