Yliopistovalintakokeiden uudistus: Monipuolisuutta ja tehokkuutta hakuprosessiin

Suomen yliopistot ovat käynnistäneet merkittävän uudistuksen valintakokeissa, joka tulee mahdollisesti muuttamaan opiskelijavalintojen tapoja. Tulevaisuudessa yksi valintakoe saattaa toimia pääsylippuna eri yliopistoihin ja useille eri koulutusaloille.

Tämä muutos ei ainoastaan vähennä valintakokeiden määrää, vaan vapauttaa myös pääsykokeisiin liittyvät aikatauluongelmat. Uudistuneet valintakokeet tultaisiin järjestämään hieman nykyistä myöhemmin (luultavasti kesäkuun puolella), jolloin hakijat voisivat saada kaikki todistusvalintojensa tulokset ennen valintakokeita. Uudistuksella pyritään myös vähentämään nuorten kokemaa stressiä, kun heidän ei tarvitse osallistua useisiin eri pääsykokeisiin.

Uudistus laajentaa yhteistyötä eri koulutusalojen välillä. Suunniteltu uusi valintakoemenettely vähentäisi merkittävästi pääsykokeiden määrää, nykyisestä reilusta sadasta alle kymmeneen. Jokaisessa kokeessa olisi yhteinen osio kaikille hakijoille, ja sen lisäksi olisi alakohtaisia osioita, jotka mittaisivat kunkin koulutusalan tarvitsemia valmiuksia.

Lääketieteelliseen pyrkivien tulee huomioida, että ydinsisällöt todennäköisesti tulevat pysymään samoina kuin tähänkin asti mutta samalla valintakokeella (ilman fysiikkaa) voi pyrkiä myös useaan muuhun koulutusohjelmaan.

Näitä koulutusohjelmia ovat:

  • Biokemia ja molekyylibiotieteet
  • Biolääketiede
  • Farmasia
  • Liikuntabiologia ja valmennustiede
  • Ravitsemustiede

Pääsykokeen yhteisellä osuudella mitataan siis biologian ja kemian osaamista. Lääketieteelliseen pyrkivien tulee osata lisäksi fysiikkaa sekä syvempää ja laajempaa biologian ja kemian tuntemusta.

Yliopistot julkaisevat valintaperusteet, mukaan lukien valintakokeiden yksityiskohdat, vuoden 2024 lokakuun loppuun mennessä. Uudistuksen tarkoituksena on tehdä hakuprosessista sujuvampi ja avoimempi kaikille hakijoille. Nyt julkaistu tieto on vasta luonnos ja sitä muokataan vielä. Odotamme lopullista päätöstä valintakoeuudistuksesta myöhemmin tänä vuonna.