Et pänttää turhaan! Tarvitset pääsykokeeseen lukemiasi asioita lääkiksessä

Lääketieteen pääsykokeeseen lukiessasi saatat välillä törmätä motivaatio-ongelmiin. Voi tuntua turhalta opiskella asioita vain pääsykoetta varten, jos niistä ei olekaan myöhemmin hyötyä. Onneksi asia ei ole näin! On paljon aihealueita biologiassa, kemiassa ja fysiikassa, joista on ollut hyötyä eläinlääketieteellisten opintojeni ensimmäisenä vuonna. Lääkiksissä opinnot ovat alkuvaiheessa aikalailla samoista aiheista, joten tekstini pätee hyvin myös lääkikseen ja hammaslääkikseen.

Biologia
4408427948_f3364a333b_bEläinlääkisopinnoissani on ollut eniten hyötyä aiheista, joita lueskelin biologian kirjoista. Elimistön toiminnan hahmottaminen ja anatomisten käsitteiden hallitseminen ovat helpottaneet uusien anatomian ja fysiologian asioiden oppimista. Kursseilla olemme kerranneet ja syventäneet solujen ja kudosten toimintaa solutasolta aina elimistötasolle asti. Olemme esimerkiksi kerranneet soluelinten tehtäviä, entsyymien toimintamekanismeja ja proteiinien transkription. Lisäksi olemme opiskelleet solusyklin ja soluhengityksen tarkemmalla tasolla. Olemme myös käyneet läpi DNA:n, RNA:n ja ravintoaineiden rakenteita ja toimintaa.

Kehitysbiologian kurssilla oli hyötyä, kun muisti yksilönkehityksen pääpiirteet. Lisäksi olemme harjoitustöissä päässeet käyttämään bioteknologisia menetelmiä, kuten PCR:ää ja elektroforeesia, joiden toimintaperiaatteet opin biologian kirjasta. Ensimmäinen vuoteni eläinlääkiksessä onkin itse asiassa ollut paljolti lukion biologian, varsinkin 4. kurssin, kertaamista ja syventämistä.

Kemia
Orgaaninen kemia on ollut paljon esillä kursseillamme: olemme kerranneet toiminnallisia ryhmiä ja kemiallisia sidoksia. Olemme opiskelleet entsyymien katalysoimia kemiallisia reaktioita, joten on ollut hyödyllistä osata lukea reaktiokaavioita. Olemme myös käyneet läpi tyypillisiä biokemiallisia reaktioita, kuten hydrolyysiä, kondensaatiota ja hapetus-pelkistysreaktioita.

Diffuusion ja osmoosin käsitteet ovat olleet tärkeitä hahmottaa esimerkiksi verenkierto- ja hengityselimistön kurssilla. On pitänyt osata tulkita erilaisia kuvaajia liittyen esimerkiksi entsyymikinetiikkaan ja hapen dissosiaatioon. Lisäksi olemme päässeet piirtämään kuvaajia harjoitustöissä. Kemiaa on ollut eniten kursseilla, joilla olemme opiskelleet solujen ja molekyylien solutason toimintaa, esimerkiksi Solun aineenvaihdunta -kurssilla.

Fysiikka
Yllättävää kyllä, fysiikastakin on ollut hyötyä eläinlääketieteellisten opintojeni ensimmäisen vuoden aikana. Harjoitustöissä käytettyjen laitteiden, kuten spektrofotometrin ja sentrifugin, toimintaperiaatteiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan sen, mitä työssä oikein tapahtuu ja miksi.

7147926407_3bcf3a19f8_bSolu- ja molekyylibiologian kurssilla opiskelimme erilaisia mittausmenetelmiä, kuten fluoresenssin, kromatografian ja massaspektrometrian. Sähköoppi liittyy myös lääketieteeseen: neurobiologiassa hermosolujen toiminta ja synapsit, sydämen ja lihasten sähköinen toiminta sekä EKG-käyrän ymmärtäminen. Vektoreita olemme myös tarvinneet, kun opimme sydämen suuntavektorin määrittämisen ja miten se liittyy EKG:hen ja sen tulkitsemiseen. Lisäksi olemme muutamalla luennolla opiskelleet termodynamiikkaa solujen prosesseissa ja käsitelleet Gibbsin vapaata energiaa.

Mitä muuta opin?
Kaikki, mitä opin lukiessani pääsykokeisiin ja josta on ollut hyötyä opiskelussa, ei suinkaan liity vain oppikirjojen sisältöihin. Huomasin, että löysin itselleni sopivan muistiinpanojen tekotekniikan, jota hyödynnän opinnoissani. Opin asiat parhaiten, kun joudun käyttämään omia aivojani ja kirjoitan muistiinpanot omin sanoin ja vain asioista, joita en osaa tai ymmärrä. Opin myös realistista aikatauluttamista, josta uskon olevan hyötyä viimeistään siinä vaiheessa, kun kandityön kirjoittaminen alkaa.

Lääketieteelliseen pääsykokeeseen lukiessasi saattaa välillä iskeä ahdistus ja huomaat lukumotivaatiosi olevan hukassa. Muista kuitenkin, ettet lue turhaan! Jos luet ahkerasti, voit päästä yhteen makeimmista kouluista mitä Suomesta löytyy, nimittäin lääkikseen, jossa pääsykokeeseen lukemistasi asioista on ihan oikeasti hyötyä.

 

Kuvat:
Contemplate, Walt Stoneburner, CC BY 2.0
Model #6; Head & Neck, camellia35, CC BY-ND 2.0
Ekg, Helge V. Keitel, CC BY 2.0