Yhteenveto lääketieteellisen pääsykokeen tehtävätyypeistä

Oletko koskaan pohtinut, minkä tyyppisiä tehtäviä lääketieteen pääsykokeissa esiintyy? Tämä on onnen päiväsi, sillä olemme tehneet yhteenvedon lukion oppimäärään perustuvissa pääsykokeissa esiintyvistä erilaisista tehtävätyypeistä. Taulukosta käy ilmi, mikä tehtävä kuuluu mihinkin tehtävätyyppiin. Huomaathan, että yhdestä tehtävästä voi löytyä useampaa tehtävätyyppiä: esimerkiksi vuoden 2012 kokeen tehtävä 9 liittyy annettuun aineistoon, siinä pitää laskea ja lisäksi esittää sanallinen vastaus:

tehtava9_2012koe-1024x292

 TEHTÄVÄTYYPPI  2012  2013  2014  2015
 aineistoon liittyvä  1, 8, 9, 10, 11  2, 4, 9, 11, 12, 15  8, 11  1, 5, 6, 12, 13
 essee/sanallinen  2, 3, 4, 6, 9, 12, 13,   15, 16  7, 11, 12, 16  3, 4, 5, 6, 9, 12  5, 6, 7, 8
 kuvan/kuvaajan piirto  13  8  10  10
 laskutehtävä  7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,  15, 16  8, 9, 10, 13, 15, 16  8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17  9, 10, 11, 12, 13, 14
 nimeä kuvasta  2, 3  4, 12  5
 taulukon täyttö  5, 6  2, 3, 7  2, 3, 4
 tekstin alleviivaus/täyttö  5  14
 väittämät  1  1, 2, 3, 5, 6, 7  1  1, 4

 

Alla olevasta kaaviosta näet eri tehtävätyyppien määrät pääsykokeittain:

kaavio_valk_laaketieteen_paasykoetehtavatyyppien_maarat_2-1024x624

Havaintoja lääketieteen pääsykokeista

 • Aineistoon liittyviä sekä essee- ja sanallisia tehtäviä on ollut useita joka kokeessa.
 • Tähän asti joka vuosi on ollut yksi tehtävä, jossa on täytynyt piirtää kuva tai kuvaaja.
 • Laskutehtäviä on ollut eniten verrattuna muihin tehtävätyyppeihin.
 • Tehtäviä, joissa nimetään asioita kuvasta, ei ollut vuonna 2015 toisin kuin muina vuosina.
 • Taulukon täyttö -tehtävien määrä on ollut kasvussa.
 • Tekstin alleviivaus tai täyttö -tehtäviä ei ole ollut parina viime vuonna lainkaan.
 • Väittämiä on ollut joka vuosi, selkeästi eniten niitä oli vuonna 2013.

Millainen vuoden 2016 lääketieteen pääsykoe tulee olemaan?
Havaintojen perusteella emme voi valitettavasti ennustaa tulevien vuosien kokeiden sisältöä tarkasti, sillä edelliset kokeet eivät välttämättä vaikuta tuleviin kokeisiin. Lisäksi lukion oppimäärään perustuvia lääketieteen pääsykokeita on ollut vasta neljä, jonka takia dataa on vain vähän saatavilla. Esimerkiksi, vaikka tekstin alleviivaus- tai täyttötehtäviä ei kahteen vuoteen ole ollut, sen perusteella emme voi päätellä tuleeko ensi vuonna olemaan sellaista.

Ei syytä huoleen, voimme kuitenkaan havaintojen perusteella laatia muutamia hyödyllisiä lukuvinkkejä nimenomaan tehtävätyyppien näkökulmasta:

 • Laskutehtävät ovat hallitseva tehtävätyyppi, eli laske paljon!
 • Aineiston luku ja tulkinta on tärkeä hallita.
 • Sanallisten vastausten muotoilua ja etenkin tiivistämistä kannattaa harjoitella.
 • On tärkeää myös osata nippelitietoja, joita saatetaan kysyä väittämissä.